הרצאות בנושא  

שעון נוכחות זיהוי תוי פנים משולב טביעת אצבע FA1 : הדרכה - הקמת עובד טביעת אצבע

חזור לרשימת הרצאות בנושא

שעון נוכחות זיהוי תוי פנים משולב טביעת אצבע FA1

הדרכה - הקמת עובד טביעת אצבע