הרצאות בנושא  פנסיה וגמל

סוגיות בפנסיה וגמל - ירון הרן : חובותיו ומקומו של המעסיק בעידן של שינויים בעולם הפנסיוני 20/3/18

חזור לרשימת הרצאות בנושא פנסיה וגמל

סוגיות בפנסיה וגמל - ירון הרן

חובותיו ומקומו של המעסיק בעידן של שינויים בעולם הפנסיוני 20/3/18