הרצאות בנושא  ביטוח לאומי

ביטוח לאומי - זיכויים : רותי מור - 18/11/15

חזור לרשימת הרצאות בנושא ביטוח לאומי

ביטוח לאומי - זיכויים

רותי מור - 18/11/15

הקשר שלנו עם עוקץ ועם בתי התוכנה אחרים לשכות שירות, אבל עוקץ באמת בית תוכנה שמבצע את הדברים כראוי, בלי התקשקשויות. אנחנו המון מתייעצים, אנחנו לא עושים תיקון חקיקה ויוצאים לדרך. יש לנו רצון שהדברים יתבצעו.

יש לנו אינטראקציה מדהימה ובאמת כל מי שעובד עם עוקץ, עוד בתי תוכנה טובים, אבל עוקץ באמת מה שנגיד כל השירותים החדשים שלנו הם מככבים בהם. ואני קצת אראה לכם מה בעצם יש במערכת למי שעדיין לא שם לב, בהעברת גרסה.

מאוד מאוד חשוב כשעושים לכם העברות גרסה, אתם מקבלים על זה הודעות נכון?! מאוד חשוב לעשות את העברת הגרסה. אני לא יודעת מי מכם למשל ראה שיש עכשיו אפשרות לשדר את טופס 100.

ואם פנו אליכם ושאלו אתכם אם אפשר לשדר אני אסביר לכם גם איפה זה הנמצא עכשיו ומה זה בכלל. למה בכלל הכנו את זה. נדבר על זה כמה שיהיה אפשר. אני הכנסתי כל מני נושאים, מה שנספיק בשעה הזו אז זה יהיה מבורך, שאלות באמת יהיה בסוף, אני אשמח לענות, אבל נתחיל.

 

בחרתי כמה דברים, נושא אחד הכי חשוב זה תיקון סעיף 355 לחוק.

זה סעיף חוק שהולך לחייב, זה עבר בקריאה ראשונה בכנסת, ועבר בוועדת הרווחה שזה לפני הצבעה שניה ושלישית, ובימים האלה, אתמול התחילו הצבעות של חוק ההסדרים, ואנחנו ממש מחכים לראות אם זה יעבור, תיכף אני אסביר בדיוק מה אומר החוק הזה.

טופס 126 חציוני לביטוח לאומי ישירות לשידור ישיר לביטוח לאומי. לא דרך נייר, לא דרך מס הכנסה. המוסד לביטוח לאומי כל השנים היה תלוי בקליטת עיסוקים של עובדים והכנסות ממקור של מס הכנסה.

לא היה לנו סעיף בחוק שמאפשר את המעסיקים במשק להעביר אלינו את טופס 126. וכמו שאתם יודעים, ביטוח לאומי בשונה ממס הכנסה, בעצם כל העיסוקים וההכנסות זה בעצם מקנה תקופות אכשרה לקבלת גמלאות.

אנחנו חוץ מלשלם מיסים אנחנו גם משלמים גמלאות. ולכן מאוד מאוד חשוב לנו, לא ייתכן שאנחנו לא נדע איפה עובד עובד. רק אחרי שנה וחצי ולפעמים זה אפילו שנתיים, שלא נדבר על שגויים שלא מגיעים אלינו. שלא נדבר על בעיות של זיהויי תיק כי התיקים בין מס הכנסה לביטוח לאומי שונים ועוד הרבה בעיות.

אז מה שאנחנו עשינו, אנחנו שנה וחצי מנסים לתקן את הסעיף הזה. זה הגיע אלינו, זה התחיל מחברת הכנסת עדי קול בממשלה הקודמת, ולשמחתנו גם יש היום שר הרווחה השר חיים כץ, ואנחנו נתנו לזה דחיפה מאוד רצינית.

אני אסביר לכם בעצם מה אומר החוק, מה אומר התיקון. לאחר הנושא הזה אנחנו נעבור לפנסיה מוקדמת. יש המון המון בעיות, שאלות, הטרדות של מקבלי הפנסיה המוקדמת, בגלל שלא מכירים את כל הנושאים, לא מכירים את כל הכללים אז אני בחרתי קצת להבהיר את הנושא הזה.

תיעוד מהביטוח והגשת תביעה לגמלה, אני אסביר לכם, זה קשור לטופס מאה, בעצם אני אספתי בעיות שיש במשק, בעיות שאנחנו יודעים עליהם והחלטתי להתמקד בהם, אז בואו נתחיל.

 

סעיף 355. סעיף 355 בעצם יתוקן על ידי זה שהוספנו מעסיק או משלם פנסיה מוקדמת, יגיש למוסד באופן מקוון בשידור דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 345 ב' א' ששילם, בעצם כל מי שהוא מעסיק עובדים שכירים או פנסיה מוקדמת יהיה חייב לשדר לביטוח לאומי פעם בחצי שנה את 126.

כמו שאמר עמי אנחנו לא היטלנו את התיקון הזה. אנחנו התייעצנו, אנחנו התאמנו אותו למועדי הדיווח. אם תסתכלו בדף הבא, אז יש אפילו את התאריך הזה, מוכר לכם התאריך הזה.

18/7 בעצם מתאים לדיווח של יוני לפי שידורים נכון? אנחנו אומרים לכם שבמועד של השידור של תקופה של יוני שזה עד השמונה עשרה, אני מדברת על מי  שמשדר, עד השמונה עשרה לחודש יצטרך לשדר את טופס 126 החציוני.

המועד השני עד יום שמונה עשרה בינואר בכל שנה לגבי החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה, אנחנו לא מבקשים חצי וחצי כי כולכם יודעים שיש את פריסות השכר ואת ההפרשים ובעצם אנחנו מעדכנים אחורנית את ההכנסות, ולכן מאוד חשוב לנו לקבל מינואר עד דצמבר את הדיווח, שזה בעצם החצי החדש ועדכון של החצי הקודם, ועד השלושים באפריל של כל שנה לגבי שנת המס שקדמה לה.

בעצם בשלושים לאפריל זה בעצם הדוח שאתם מעבירים למס הכנסה. מאוד חשוב לנו לומר שאנחנו לא רצינו להלאות, לא את המעסיקים ולא את בתי התוכנה, לא את המייצגים.

אנחנו בעצם התחייבנו לקלוט את הטופס על פי מבנה הקובץ של מס הכנסה. לא המצאנו טופס אחר. לא המצאנו קובץ אחר.

בעצם אותו קובץ בדיוק, ברגע שאתם תקבלו הנחיות, שבתי התוכנה יקבלו הנחיות לתיקון מבנה קובץ, למשל עכשיו, יש לנו דרישה מביטוח לאומי להוסיף את תיק ביטוח לאומי.

כמו שאתם יודעים, יש עם זה בעיות רציניות. תיק מס הכנסה ותיק ביטוח לאומי הוא לא בהלימה מוחלטת. הרבה מאוד תיקים שונים. בטח ובטח מה שקשור ל126.

126 מוגש במס הכנסה עם תיק ראשון שנפתח וזה יכול להיות תיק שנפתח בשנת שבעים והוא עבר כמה שינויים, נסגר ונפתח ובסופו של דבר השתנה תיק לפקיד שומה אחר לגמרי, או ממעבר של פקיד שומה, או סגירה ופתיחה של תיק אחר.

יש עם זה המון בעיות ואני לא יודעת אם נתקלתם בזה, אבל לפעמים אפילו בגלל שהתיקים שלנו הם לא נפגשים בין מס הכנסה לביטוח לאומי, בחלקם אנחנו כותבים אפילו עיסוק כפול לאדם שלא יודעת אם נתקלתם בזה, לאדם שזה בעצם עיסוק אחד. כי הרי לא בודקים את שם המעסיק, אין לנו אפשרות לבדוק את שם המעסיק, אנחנו מקבלים את מספרי התיקים וזה יוצר לנו המון בעיות בכל מני היבטים.

מבנה הקובץ הוא אותו מבנה קובץ. מבחינת מתי משדרים מערכות השכר, בטח עוקץ יכינו לכם את הדוח לשידור במועד שצריך.

זאת אומרת שכשתגיעו לדיווח של השמונה עשרה ביולי עבור יוני, המערכת תתריע זמן הגשת טופס 126. זה יהיה לכם מאוד נגיש, מאוד פשוט.

אני מכירה פה מייצגים שמקושרים למערכת ייצוג לקוחות, אז כמובן גם מתוך המערכת אפשר יהיה, גם מתוך מערכת השכר של בית התוכנה, אנחנו נפתח את כל הערוצים האפשריים, אנחנו אוהבים לפתוח כמה שיותר כבישים, שיהיה קל ופשוט, יש לנו אינטרס משותף, אנחנו רוצים לקבל ואנחנו רוצים שיהיה לכם קל לשלוח.

שאלה פה החברה למה לא מספיק העובדים בגב הטופס. העובדים בגב הטופס, עד תשעה עובדים, מדובר בשישית מאוכלוסיית השכירים במשק. בערך ארבע מאות חמישים אלף עובדים שכירים מתוך שלושה מיליון. כמעט שישית, אפילו לא. ובעצם זה עשה המון המון תלאות ובעיות, גב הטופס של העובדים הרגילים, כי אנחנו בעצם קיבלנו את השכר השותף הרגיל המשולם מידי חודש בחודשו ולא קיבלנו הפרשים. לא קיבלנו מידע נוסף. והשתמשנו בזה לעיסוקים לאותם ארבע מאות חמישים אלף או חמש מאות אלף, אבל בזה זה נגמר.

לכן אנחנו מה שאנחנו נעשה כדי שלא יהיה כפילות ובהסכם שלנו עם לשכת רואה חשבון ולשכת יועצי המס, אנחנו בעצם מורידים את גב הטופס, מייתרים אותו, ומשאירים רק את בעלי השליטה.

בעלי השליטה זה נכס רציני, שאנחנו דווקא שם קולטים, רושמים, מבחינתנו זה מידע מאוד נחוץ וחשוב ולכן לא וויתרנו עליו, אבל בהחלט את שאר העובדים אנחנו נוריד מגב הטופס, זה חלק מהעסקת חבילה הזאת שנקראת תיקון חקיקה של ה 126 החציוני.

לגבי פרישה מוקדמת, יש לנו המון המון טלפונים, עדכונים לא נכונים במערכת, לגבי הפנסיה. אז מאוד מאוד חשוב להבהיר ותיכף אני אראה לכם, אנחנו נדבר מי חייב, מי פטור.

קצת נבהיר את זה לאור שאלות שהגיעו אלינו. אז מהי פנסיה? קצבה המשתלמת מכח חיקוק או הסכם עבודה לעובד או למי שהיה עובד לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית, כמובן כולל את אובדן כושר עבודה, זה כתוב במפורש בחוק.

גמלאי בפרישה מוקדמת העובד כשכיר או עצמאי או שניהם גם יחד חייב בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מכל מקורות ההכנסה שלו, כולל הפנסיה לפי הסדר הבא.

יש לנו מושג שנקרא סדר חובר תשלום, זה מעוגן בתקנות, יש לנו תקנה 15 א' ו15 ג' להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח.

המוסד לביטוח לאומי משלם גמלאות. איך אנחנו משלמים גמלאות? אנחנו משלמים גמלאות לפי בסיס הכנסה. והפנסיה היא לא הכנסת עבודה. היא בעצם הכנסה פסיבית, היא אחרונה בחוק, זה מעוגן אמרנו בתקנות.

אנחנו קודם בודקים מה ההכנסה של אותו עובד מעורב שהוא גם שכיר, גם עצמאי ופנסיה, אנחנו קודם מחייבים אותו כשכיר, אחר כך כעצמאי אם הוא עצמאי ובסוף הפנסיה. למרות שהפנסיה במס הכנסה נחשבת למקום ראשון, זה מאוד מאוד חשוב שתדעו. אנחנו כל הזמן מקבלים שאלות ממעסיקים.

במס הכנסה הפנסיה היא ראשונה, למה אנחנו לא יכולים להחליט גם לביטוח לאומי? אי אפשר להחליט לביטוח לאומי כי זה לא מעוגן בחוק. יש מקרים של החזרים, בקשות להחזרים מעל המקסימום של פנסיונר בפנסיה מוקדמת שמשתכר שלושים אלף שקלים ויש לו עוד הכנסה כשכיר של עוד עשרים אלף שקלים.

הוא השתכר מעל המקסימום והוא רוצה לעשות תיאום דמי ביטוח, הוא רוצה אישור לשנה הבאה, מבקש מאתנו אישור פטור. ופטור מההכנסה שלו, זאת אומרת לתת לו עד המקסימום ולפטור אותו ממקור ההכנסה שלו. על היתר או על הכל, אם הוא כבר קיבל בפנסיה, ואנחנו מסבירים שוב ושוב שעל פי סדר חובת התשלום, השכיר הוא הראשון והפנסיה היא אחרונה בתור ואין מה לעשות.

אנחנו ניסינו לעשות תיקון חקיקה ולהפוך את הפנסיה שהיא תהיה פנסיה ראשונה, אבל יש לנו אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה של פנסיונרים כמו צה"ל ומשטרת ישראל ורפאל, מגזרים מאוד גדולים של מקבלי פנסיה מוקדמת שעושים את התיאום בעצמם, בגלל שהם מעסיק משני, מי שהוא מעסיק משני, אמרנו הפנסיה היא השנייה, היא האחרונה בתור, ומי שהוא מעסיק משני, בהסכם עם ביטוח לאומי יש לנו תקנה שלוש של תיאום דמי ביטוח, אנחנו יכולים להסמיך גוף לעשות תיאום בעצמו. ואם אנחנו נשנה את הסדר, משמע כל הפנסיונרים של המשטרה, של הצבא, של כל מי שפרטתי ועוד אחרים, יצטרכו לעשות את התיאום, לבוא ביטוח לאומי ולעשות את התיאום בעצמם. וזה יעשה בעיה מאוד רצינית.

מצד אחד רצינו שבעלי הפנסיה מהסכומים הנמוכים לא ייפגעו, שהיא תהיה ראשונה כמו במס הכנסה, אבל גילינו שיש כמות מאוד מאוד גדולה של מבוטחים שייפגעו מזה, הם יצטרכו לבוא לביטוח לאומי לעשות תיאום דמי ביטוח.

ולכן לא המשכנו עם התיקון הזה. אז תזכרו לא להלאות את המבוטחים וגם שאתם תדעו, הפנסיה במס הכנסה מעסיק עיקרי. הפנסיה בביטוח לאומי מעסיק משני. מהפנסיה צריך לנכות בשיעור המלא מהשקל הראשון אם אין אישור, אני מדברת על מישהו גם שכיר וגם מקבל פנסיה. מהשקל הראשון בשיעור המלא כמו מעסיק משני לכל דבר.

הגמלאים החייבים בתשלום דמי ביטוח מהפנסיה. גמלאי שעדיין לא הגיע לגיל הפרישה, יש הרבה שאלות, רגע זה פנסיה מוקדמת, הוא לא עובד, גמלאי שעדיין לא הגיע לגיל הפרישה – חייב. גמלאית שאינה נשואה, בשונה מגמלאית נשואה, גמלאית נשואה עובדת כשכירה או כעצמאית וטרם הגיעה לגיל הפרישה.

אתם בטח משתמשים עם קובץ זיכויים. יש לנו הרבה מאוד מקרים שמזינים את הפנסיה כפנסיה פטורה, כמי שבעצם היא מקבלת רק פנסיה. אישה נשואה שמקבלת רק פנסיה ומסתבר שהיא עבדה ולא ברצון לרמות, היא פשוט מאוד שכחה בתום לב, אני לא יודעת איך לקרוא את זה, למשלם הפנסיה שיש לה מקום עבודה.

ברגע שיש לה מקום עבודה היא הופכת להיות חייבת. ואם היא לא הודיעה אז משלם הפנסיה לא ינכה ממנה את הדמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות. אנחנו מגלים את זה בביקורת ניכויים שלנו, אנחנו מגיעים למעסיקים, עושים ביקורות ניכויים ואז אנחנו רואים שמקבלת פנסיה מוקדמת לא נוכה ממנה שום דבר ואז אנחנו מגלים שיש לה מקום עבודה ואנחנו מחייבים.

גם בתאום דמי ביטוח באינטרנט, כל מי שעושה תאום דמי ביטוח באינטרנט, אישה נשואה שמקבלת פנסיה מוקדמת אבל יש לה גם מקום עבודה, במקום לעשות לה החזר אנחנו נעשה לה חיוב. מאוד מאוד חשוב לדעת מה הסטטוס.

אם העובד לא הודיע יש לנו סעיף בחוק שהעובד חייב להודיע בכרטיס עובד בטופס 101 ובפנסיה זה טופס אחר אני חושבת, האם יש לך מקום עבודה, האם אני המקום היחיד.

אם העובד הודיע, הצהיר שיש לו מקום עבודה נוסף והמעסיק לא התייחס לזה, זה חמור מאוד. כי בעצם הניכויים יש לנו תביעה עכשיו, זה היה נגד ביטוח לאומי ואז הוכחנו שבעצם צריך לתבוע את המעסיק ולא אותנו, העובד אכן הצהיר שיש לו מקום עבודה נוסף ונוכה לו כמעסיק עיקרי, והוא ביקש שאנחנו נחזיר לו את הכסף, אחר כך כשהוא הבין שהמעסיק בעצם לא מילא את חובותיו, הוא לא ציין נכון, הוא לא עדכן במערכת שהוא מעסיק משני לפי ההצהרה שלו בעצם חייב אותו פחות ממה שצריך.

אז תשימו לב, הצהרת עובד היא ממש חייבים להתייחס לכל מה שהוא מצהיר. יש לי מקום עבודה, אני מקבל גמלה, תיכף נדבר על המקבל גמלה, איזה שינוי אנחנו הולכים לעשות. אז דיברנו על גמלאית נשואה העובדת כשכירה או כעצמאית וטרם הגיע לגיל פרישה.

משלם הפנסיה חייב לנכות במקור מן הפנסיה את דמי הביטוח ודמי ביטוח הבריאות עד למקסימום לתשלום דמי ביטוח ולהעבירם למוסד לביטוח לאומי. אין אישור למשלם פנסיה גם למעסיק משני אחר לעשות תאום בעצמו. תאום בעצמו על המקסימום.

איך עושים תאום לגבי המופחת? באיזה טופס? 644 שברוך השם זה טופס שהציל אותנו הציל את העובדים, זה ממש שיפר את השירות.

אז לגבי הפטור כמי שכבר השתכר במקסימום, ממש להיזהר מזה. יש עובדים שהם מקסימליסטים גבולית. קודם כל זה לא חוקי, אסור לכם לעשות את התיאום לבד כל עוד לא הסמכנו מעסיק כלשהו לעשות בעצמו, כמו שאמרתי קודם למשל לצה"ל.

אבל דבר שני, מאוד מאוד חשוב לראות גם כשאתם מבקשים מאתנו את האישור, או שאותו מבוטח מבקש מאתנו את האישור, לראות שהוא מקסימליסט קבוע ולא מקסימליסט במקרה. גם אם בחודש אחד, אפילו אחד, גם אם בחודש אחד הוא לא עבר את המקסימום אצל המקום העיקרי, אנחנו לא ניתן לו פטור. אנחנו נותנים פטור מתשלום דמי ביטוח אצל המעסיק העיקרי, כשההכנסות שלו הם מובהקות מעל המקסימום. לכן אנחנו מבקשים ממי שנתקל בזה טופס מאה לשנים עשר חודשים אחורה, כדי לראות שלפחות שנה שלמה ההכנסה של אותו עובד היתה מעל המקסימום בצורה מובהקת.

גמלאים הפטורים מתשלום דמי ביטוח מהפנסיה.

גמלאי בגיל הפרישה גם אם עדיין אינם מקבלים קצבת זקנה. מי שהגיע לגיל הפרישה ויש לו פנסיה מוקדמת – פטור. אלמנה מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי קצבת שארים. זה למשל משהו שהתגלה לאחרונה שכל מי שהיא בעצם אלמנה, מיד פוטרים אותה מתשלום. ראינו את זה בתיק מסוים שלא יודעת למה נהגו כך, אבל היה מאוד חשוב להבהיר את זה, בעצם רק מי שמקבלת מהמוסד לביטוח לאומי קצבת שארים, היא בעצם פטורה.

שארים או תלויים. תלויים זה במשפחת השארים, אז גם. שארים או תלויים. תיכף נראה מה צריך לעשות, אני לא סתם סימנתי פה בתכלת את השתיים וארבע, תיכף נראה מה צריך לעשות.

פנסיית שארים המשולמת לשאריו של הגמלאי פטורה. מבוטח נכה המקבל שמשתלמת לו, תשימו לב, אנחנו כל הזמן מדברים שמשתלמת. אם אתם רואים אישור של נכות רפואית שלא משתלמת, גם נכות של צה"ל וגם נכות של ביטוח לאומי, רפואית ולא משתלמת, היא לא פטורה, בשום פנים ואופן.

אז יש כמה תנאים, תנאי ראשון לנכות זה שמשתלמת לו בפועל גמלה מהמוסד לביטוח לאומי, קצבת נכות כללית בשיעור שבעים וחמישה אחוז לפחות לצמיתות או קצבת נכות מעבודה בשיעור של מאה אחוז לצמיתות או קצבת נכות כללית בשיעור של שבעים וחמישה אחוז זמנית לתקופה של שנה לפחות.

אנחנו עשינו מדגם במשק, הוצאנו את כל מי שמקבל נכות ובמאה עשרים ושש נוכה לו או לא נוכה לו דמי ביטוח, וגילינו שיש המון עדכונים לא נכונים.

תשימו לב לאחוז, אנחנו התחלנו מבצע בחודשיים האחרונים, התחלנו לחשוב מה עושים, האם זה מסובך מדי, אי אפשר לסמוך על זה שהפקיד או החשב או מי שמעדכן את הנתון הזה לסמוך עליו שהוא יסתכל נכון, בעקבות השליפות שעשינו והחלטנו שמעכשיו והלאה, כל מי שיקבל נכות, תשימו לב לזה אנחנו נוציא את זה גם באיגרת למעסיקים.

כל מי שתאושר לו קצבת נכות מעכשיו והלאה והוא ימצא כפטור, זאת אומרת שהוא נמצא בתוך הקטגוריות האלה, הוא יקבל מאתנו בנוסף לכל הניירות שלו, הוא יקבל מאתנו אישור פטור מתשלום. לא רק את האחוז אושרה לך מתאריך כזו וכזו גמלה, אלא הוא יתחיל לקבל אישור פטור מתשלום.

כדי למנוע את מה שדיברנו קודם. לגבי המלאי, עד עכשיו כל מה שהיה אנחנו נגיד תבקשו שייגשו לביטוח לאומי ויביאו אישור. מי שמקבל פנסיה מוקדמת או מי שעובד ומקבל נכות צריך להצהיר על זה בתחילת כל שנה. אז כשהוא מצהיר, שיביא אישור.

בשלב הזה לגבי המלאי, כן תסתכלו על האחוזים האלה ותקפידו על זה מאוד מאוד, כי זה למשל נושא שנבדק בביקורת ניכויים, שלפנו את המקרים, ראינו מי לא שם לב ממש והוא בעצם פוטנציאל לביקורת ניכויים, כי אנחנו רוצים לתקן את זה. אז ממש להקפיד על האחוזים ולדעת מי פטור.

מצאנו מקרה הזוי, שעובדת שמקבלת עשרים אחוז נכות קיבלה פטור. שאני אומרת שמצאנו מקרים, אני לא אומרת כמויות גדולות, אבל זה כמויות שככה גרמו לנו, מקרים שגרמו לנו לחשוב, האם בעצם זה לא מספיק ברור, אין מספיק הנחיה מה צריך לעשות ולכן אנחנו גם רוצים, אנחנו יושבים עכשיו עם מס הכנסה בסוף החודש ואנחנו רוצים לעשות תיקונים גם בטופס 101.

טופס 101 יהיה כתוב, יש להצהיר את סוג הגמלה ואנחנו נוסיף עוד משפט, חובה לקבל אישור. וכבר עכשיו אנחנו מכינים כמו שאמרתי אישורים מראש.

גם בקצבת זקנה אמנם אנחנו כותבים למטה, אם אתה עובד ואתה משתכר בגבולות המותר נכון יש מבחן הכנסות, אז שתדע לך, אני מדברת על הגיל המותנה, אז שתדע לך אתה בעצם פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות. אבל גם שם יש לנו כוונה להוציא אישור פטור ברור. מסור את האישור הזה למקום העבודה שלך.

כמובן שמי שמקבל גמלה שהיא תלויה במבחן הכנסה צריך לעדכן אותנו. לצערנו יש מקרים שגם את זה עובדים לא ממש מעדכנים, ואז כשמגיע המאה עשרים ושש זה אחת הסיבות שאנחנו רוצים את החציוני ולא לחכות אחרי שנתיים, אנחנו בודקים מה ההכנסה ואנחנו רואים שבעצם ההכנסה גדלה ואנחנו יוצרים חוב בגמלאות, ומי שנתקל בזה מבין על מה אני מדברת.

אז דיברנו על הנכות ויש לנו את מי שחדל להיות תושב ישראל, שזה כמובן ביטוח לאומי מחליט. זאת אומרת, מי שפנה לביטוח לאומי, הצהיר שהוא חדל להיות, או שאנחנו בדקנו ביוזמתנו או שהוא בא אלינו, יש אצלנו הרבה מקרים שבאים לקבל החזר. אז יש לנו בדיקות במערכת, אנחנו בודקים האם הוא השתמש עם ביטוח בריאות, לא השתמש עם ביטוח בריאות. אבל מי שהוא לא תושב, מי שחדל להיות תושב הוא גם פטור מתשלום דמי ביטוח מהפנסיה שלו.

אישה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, העניין הזה של אישה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, תקפידו לקבל אישור, בגלל מה שאמרתי קודם שמתחילים לעבוד והם שוכחים להצהיר. המעסיק חייב לכסות את עצמו. המעסיק חייב לכסות, יש לי אישורים, יש לי הצהרות, פעלתי לפי הצהרות העובד.

יש עכשיו תופעה שעובדים רוצים לתבוע מעסיקים שלהם, זה אשמתו, הוא לא ניכה, הוא לא חייב אותי כמו שצריך, אז תקפידו על זה. איפה שצריך אישור, לבקש אישור.

ידועה בציבור שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, אבל בוא נבהיר, ידועה בציבור שאנחנו, שאצלנו היא מוגדרת, קיבלנו הגדרה שהיא ידועה בציבור, היא רשומה בביטוח לאומי כידועה בציבור, היא בעצם כמו אישה נשואה. אותו דבר בדיוק, אבל אנחנו בכל זאת כותבים את זה בצורה נפרדת כדי להבהיר את העניין. יש המון שאלות בעניין הזה. במקרים האלה יש לנו טופס מיוחד, טופס 619, שבעצם היא מצהירה לנו ואנחנו על פי הצהרתה נותנים לה אישור. זה לגבי האישה הנשואה. ידועה בציבור דיברנו עכשיו.

גמלאי העובד כשכיר, עצמאי ומשתכר מעל המקסימום. אז מי שמשתכר מעל המקסימום בגלל סדר חובת תשלום שהסברתי קודם, ובעצם בהכנסה שלו כשכיר כבר עבר את המקסימום, אז הוא יכול לבקש מאתנו אישור.

אם הוא שכיר עצמאי ופנסיה, אנחנו צריכים לעשות חישוב. אז יש לנו טופס שש מאות שמונה עשרה שעכשיו קצת עדכנו אותו, סידרנו אותו, אנחנו כותבים לו שם, עד איזה סכום יש לחייב אותו ומה החלק הפטור. אז מאוד חשוב לקבל את האישור הזה. אני מבהירה שוב לגבי סעיפים שתיים, ארבע, חמש ושבע מה שדיברנו קודם, שזה אלמנה מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי קצבת שארים והנכות, כל נושא הנכות, ומי שחדל להיות תושב ישראל וידועה בציבור, כל אלה לקבל אישורים.

לא להגיד תשמע, אני מחייב אותך, לך תביא לי אישור, פשוט תסבירו, זה מאוד פשוט, תבקש את האישור, מאוד חשוב שנציין את זה, שנציין את זה במערכת, שתהיה לנו אסמכתא, שלא יהיה פה מצב שאנחנו עכשיו מחייבים את כולם, תיידעו אותם. בטח ובטח את מקבלי הנכות. מאוד מאוד חשוב לא לפגוע בהם. לבקש מהם את האישורים.

טופס 618 בעצם יש פה את האלמנה, ידועה בציבור, נכה, יש פה את העצמאי עד איזה סכום חייב לשלם, כל מה שדיברתי קודם. ושש מאות תשע עשרה מדבר על פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לאישה נשואה מהפנסיה, זה מאוד חשוב.

החזר דמי ביטוח במקרים של ניכוי שלא על פי החוק. ההחזר יתבצע על ידי משלם הפנסיה באמצעות קובץ זיכויים. יש פה מישהו שלא יודע מה זה קובץ זיכויים? עדכונים של סטטוס עובד, עדכונים של שכר, בעצם מה שהיה פעם קוד דיווח שבע, פעם היה לנו בטופס מאה ושתיים קוד דיווח שבע, היה לנו הפרשים במינוס קראנו לו, זה היה לפי בתי תוכנה שאושרו, עוקץ בוודאי אחת מהן, אבל זה היה לא מתוך מערכת השכר. לא ידענו למי ולמה.

מיולי 2012 אנחנו בעצם קולטים זיכויים, מקבלים בקשות לזיכויים, שורה שורה, חודש חודש לגבי העובד, אנחנו קודם כל מזהים את העובד. אנחנו בודקים האם התיק היה פעיל, אנחנו עושים המון המון בדיקות, מה סוג העובד, מה אתה רוצה לתקן, נניח עובד שקיבל גילינו שהוא קיבל זקנה שנה אחורה, שנתיים אחורה, מבקש אישור, פעם היה לנו טפסים, יש לנו אותם עדיין למקרים חריגים, אנחנו מתכוונים להשמיד אותם, להעלים אותם.

טופס שש חמש תשע, טופס שש חמש תשע זה טופס סתמי, ידני, הוא לא סתמי מבחינת אסמכתא, אבל מבחינתנו הוא לא רשום בשום מקום, הוא לא מסונכרן למערכת השכר, הוא לא רשום במערכת השכר, ולכן הקמנו פרויקט מאוד יפה שבעצם על ידי עדכון של העסק של המעסיק בסטטוס העובד מקבל זקנה החל מראשון לראשון אלפיים ושתיים עשרה, המערכת במשכורת הבאה יוצרת זיכוי לעובד ומזכה את חלקו של המעסיק.

זה עובד מאוד יפה, אנחנו בודקים שורה שורה, ואם במקרה דווח על עובד מינואר אלפיים ושתים עשרה כמקבל זקנה ואנחנו מגלים שמינואר עד יוני אלפיים ושלוש עשרה הוא לא קיבל זקנה, לא קיבל זקנה כי ההכנסה שלו עלתה, או לא משנה מה הסיבה, זה סתם לצורך הדוגמא, אז אנחנו לא נזכה אותו.

המערכת בעצם בודקת חובת תשלום וסוג עובד, היא בודקת חודש בחודשו. אנחנו מבקשים לקבל המון נתונים, מה היה השכר המקורי, מה השכר שמשתנה, מה הניכוי המקורי, אנחנו עושים את כל החישובים, בודקים את כל מה שניתן לבדוק ומזכים. ויש מקרים שאנחנו מחזירים שגויים. מחזירים שגויים, סוג עובד אינו תקין, יש לנו את כל הנושא של תאום דמי ביטוח קוד ארבע, דיברנו על טופס 644, טופס 644 מעדכנים במערכת השכר.

ברגע שמעדכנים 644 תאום דמי ביטוח לבעלי הכנסות נמוכות אצל המעסיק העיקרי, נניח עכשיו אני מעדכנת לעובד מינואר, אתם יודעים שמותר לי מינואר של אותה שנה אלפיים וחמש עשרה, אני מעדכנת את ההכנסה שלו אצל המעסיק העיקרי, המערכת תעשה באופן אוטומטי חישוב ותיצור זיכוי, והקוד סיבה יהיה הקוד ארבע.

קוד ארבע ניתן לעשות רק בשנה נוכחית. טופס 644 כתוב עליו בשחור על גבי לבן, שניתן להשתמש בו, ניתן לקבל אותו ולעדכן אותו רק בשנה הנוכחית. מי שרוצה לעשות תאום דמי ביטוח לשנים קודמות, מופנה לאינטרנט. אנחנו רוצים שיהיה סדר, שנה נוכחית אי אפשר לעשות באינטרנט, שנה נוכחית עדיין לא הוגשה למס הכנסה במאה עשרים ושש, ולכן עדכונים של תאום דמי ביטוח בשיעור המופחת בטופס 644 נעשה במערכת השכר.

מערכת השכר תזכה את חלקו של העובד בין המלא למופחת במשכורת הבאה. אז מאוד חשוב כל מה שקשור לקובץ זיכויים, כשמעסיק מקבל שגוי מסוים, לבדוק מה קרה, לבדוק מה היתה סיבת השגיאה, האם זה סוג העובד, האם זה קוד הסיבה. יש גם מוקד של קובץ זיכויים של בנות נחמדות שעונות ובודקות אם יש איזה שהיא תקלה אצלנו הן מעבירות את זה הלאה למי שצריך, סך הכל זה עובד מאוד יפה.

אני רק אספר לכם שלאור מקרים שקיבלנו בדוחות מתוקנים עם הקטנה. דוחות מתוקנים, זאת אומרת מאה ושתיים, שנקלטו בקוד דיווח שמונה, דוח מתוקן, עכשיו נבדקים אצלנו במערכת, כי אנחנו לא ברור לנו למה יש דוחות מתוקנים בהקטנה שיש קובץ זיכויים. עכשיו אנחנו עושים איזה שהיא בדיקה במערכת, ויכול מאוד להיות שאנחנו נודיע בזמן הקרוב, אין יותר דוחות מתוקנים במינוס, זאת אומרת עם הקטנה. יש לך הקטנה, ממה נבעה ההקטנה? ההקטנה בדרך כלל היא לא תנבע מחישוב לא נכון כי בית התוכנה דאג לזה שהחישוב יהיה נכון.

אם שינינו סטטוס עובד נלך לקובץ זיכויים, אם הכנסנו דוח הפרשים במינוס, עדכנו שכר, אז יש לנו קוד כזה בקובץ זיכויים. בעצם כל תיקון במינוס שנעשה במערכת צריך ללכת ולעשות אותו, לעדכן אותו במערכת השכר. ולא לקחת את טופס מאה ושתיים ולעשות עליו תיקונים, לעשות עליו הקטנות. הנושא הזה כרגע ממש עובר אצלנו איזה שהיא בדיקה כי לא ברור לנו למה יש בכל זאת דוחות עם הקטנות.

החזר דמי ביטוח במקרים של ניכוי מעל המקסימום.

מי שמקבל הכנסות ממספר מקומות עבודה או פנסיה יבוצע בסניף באזור מגוריו של המבוטח על פי טופס מאה מודפסים וחתומים. היה לנו מוקד קטן במשרד הראשי של תאום דמי ביטוח.

מי שרוצה לקבל פטור למשלם הפנסיה או למעסיק משני מעל המקסימום, אנחנו לאט לאט מעבירים את זה חזרה לסניפים, הנושא הזה עובר חזרה לסניפים, אנחנו עובדים על הענין הזה החזרים מעל המקסימום ובקשות אישורים מעל המקסימום בטופס מאה, אנחנו עובדים על זה באינטרנט.

אני משערת שבחצי שנה הקרובה אנחנו נפתח שירות כזה באינטרנט, כמו שהיום יש בקשת החזרים לפי מאה עשרים ושש, בעלי ההכנסות הנמוכות שעובדים בכמה מקומות עבודה, יכולים להיכנס היום לאינטרנט לעשות בקשת החזר.

ואז אנחנו לוקחים את 126 שהמעסיק דיווח, מחלקים לחודשי עבודה, יוצרים בסיס חודשי ובודקים כמה מגיע לו להחזיר. יש מקרים בודדים שגם אנחנו מבצעים חיובים כאשר שני המעסיקים נוכו בשיעור המופחת.

את הנושא הזה אנחנו רוצים להרחיב גם למקסימום. כאשר המקסימום יהיה לפי טופס מאה. טופס מאה תיכף אני אראה אותו, טופס מאה זה בעצם טופס שאוסף את כל חודש, שנים עשר חודשים בטופס כרגע, בשנה מסוימת שהבסיס, ההכנסה היא בעצם כוללת את החלקים היחסיים של פריסת השכר.

זאת אומרת אם שולם שכר נוסף או הפרשי שכר, אז כל חלק יחסי מצטבר להכנסה החודשית, תיכף אני אראה לכם אותו. זה טופס מאה.

טופס 100 היום זה פעיל כבר למי שלא מכיר זה טופס שעובד משנת 2009 והיום הוא תנאי לביצוע אישור או החזר מעל המקסימום. לא ניתן לבצע אישורים והחזרים לפי טופס מאה עשרים ושש מהסיבה שבעצם מאה עשרים ושש זה הכנסה שנתית, ואם נחלק את זה שווה בשווה והכנסה בחודש אחד תהיה נמוכה מהמקסימום, בוא ניקח דוגמא אם יש הכנסה של שישים אלף שקל בסך הכל בחודש אחד, בחודש אחר יש ארבעים אלף שקל, אז מה שהמערכת תעשה היא תחייב אותו עד ארבעים ושלוש מאתיים ארבעים בחודש של הארבעים היא תחייב אותו עד המקסימום וזה לא נכון.

ההתחשבנות חייבת להיות חודש בחודשו. כל חודש כמה השתכרת, כמה שילמת, כמה שילמת ביתר, ולכן המצאנו את הטופס הזה שבאלפיים וחמש עשרה שידרגנו אותו עוד יותר ויצרנו בעצם שידור של טופס מאה. וכל מי שנמצא פה ועובד במערכת עוקץ וגם מכפל וגם טמ"ל, שקלולית, יש לכם שירות כזה, מאוד מאוד חשוב שתעלו את הגרסה החדשה בכל המערכות שלכם תראו שיש דבר כזה, כי אנחנו לא עשינו את הטופס, השידור טופס מאה הוא לא רק לצרכי גביה, הוא גם לצרכי גמלאות.

באלפיים ושש עשרה אנחנו נעשה פרסום מאוד גדול שכל מי שמגיש תביעה לביטוח לאומי יהיה מחויב לשדר טופס מאה. אנחנו בעצם רוצים להפסיק לקבל תלושים. אנחנו רוצים מצד אחד לשפר שירותים, לשפר שרות למבוטחים שמקבלים גמלה, לקבל באופן אוטומטי בשידור של טופס מאה אנחנו נקבל עשרים וארבע חודשים אחורנית, זה מתאים לנו לכל הגמלאות.

בשידור יש הרבה יותר שדות. פה יש רק את העמודות האלה, אנחנו עשינו לכל חודש כמעט שישים שדות. כל מה שכל הגמלאות שלנו צריכות. סך הכל מחלה וימי חופשה, ועוד המון המון, וגם סוג משרה, לקחנו בעצם את כל הצרכים של כל הגמלאות שלנו ויצרנו קובץ שמתאים לקליטת כל הנתונים כדי לבדוק האם מגיע לאותו מבוטח לאשר לו או לא לאשר את הגמלה שהוא הגיש. אנחנו כרגע נמצאים בשלב של ניסוי.

עוקץ הוא אחד הפיילוט של אחד בתי התוכנה שנמצאים בניסוי, בפיילוט. אנחנו עובדים מול בתי תוכנה שמוכנים בשירות הזה ומול סניפים שבחרנו. בחרנו שלושה סניפים, סניף יפו, חולון וראשון, זה סניפים שעלולים להתקשר ולבקש מכם לשדר טופס מאה, כי אנחנו כרגע בפיילוט אז אנחנו יוזמים את הפניה ומבקשים לשדר, ואז כשהנתונים מתקבלים כבר עכשיו יש לנו בערך שמונים טפסים שהתקבלו, היו טפסים שמיד או ביטלנו או אישרנו את הגמלה. וזה דבר מדהים וזה לאט לאט יקבל תאוצה של כל לשכות השירות ובתי התוכנה הנוספות ייכנסו, אנחנו נכניס את זה לכל הארץ, לכל סוגי הגמלאות, היום זה רק ארבעה גמלאות בניסוי, וזה אחד הדברים המיועדים לשנת אלפיים ושש עשרה, ותיקחו בחשבון שמאוד מאוד חשוב לשתף פעולה עם העניין הזה, תעזרו לנו לשפר שירות, וזה באמת בלחיצת כפתור.

כל מי שעובד ב-wcf, זה מערכת מדהימה, אני ספרתי על השעון תוך חמש עשרה שניות אנחנו רואים את הדיווח שלכם. איך שאתם מסיימים את המאה ושתיים, אתם שולחים טופס מאה, כל מה שאתם משדרים ב-wcf מתוך מערכת השכר, חמש עשרה שניות זה נקלט במערכת.

וגם אין מצב שנקלוט נתונים שגויים כי אנחנו בודקים אותם, ואז אנחנו מודיעים לכם לפני הקליטה. זאת אומרת מי שעדיין לא הטמיעה את ה-WCF את השידור הישיר מתוך מערכת השכר, הוא באמת מפספס פה דבר מדהים, כי זה שידור מקוון באונליין, שידור נקי, מסודר, מאוד מאוד חשוב להשתמש עם השירות הזה ובטח ובטח אם הכינו לכם אותו, ויש מגזרים אחרים של לשכות שירות שמתחננים לעבוד בזה, אבל עד שלא יבנו להם את השירות הזה הם לא יכולים להשתמש בזה.

אז אני אבקש אחר כך אולי שיראו לכם מתוך המערכת איך עושים את זה. טופס מאה בעיקרון בכל העברות הגרסה האחרונות של בתי התוכנה יש הסבר. יש הסבר מה צריך לעשות, לאן צריך להיכנס. מאוד מאוד קל ופשוט. אני באופן אישי ביקשתי בטלפון לשדר לי ולא ידעו על מה אני מדברת, אז אמרתי תעדכן את הגרסה הזאת והזאת, הגרסה האחרונה, ותראה יש לך שירות כזה וקיבלנו את הטפסים, אחרי שעשו עדכון גרסה קיבלנו את הטפסים.

אבל שמנו לב שבאמת הלקוחות המשתמשים לא מעדכנים גרסאות ולכן אני אומרת את זה. מאה עשרים ושש היום הוא נתונים שנתיים. אני צריכה לחלק שווה בשווה. ה-WCF לא נותן לי.

אנחנו רוצים לא להקשות, יש נתונים שהם חסרים בתלוש המשכורת, אז אנחנו במבנה קובץ הזה של הטופס מאה משודר הכנסנו את כל הנתונים הנדרשים.

כל הנתונים הנדרשים לבדיקת בעצם שהוא היה צריך לצרף לנו יחד עם התביעה לגמלה. ותחשבי שבחמש עשרה שניות את לא צריכה להוציא לו תלושים, לא צריכה לחתום לו, את לא צריכה, אני מדברת על המעסיק, בלחיצת כפתור אחת את מעבירה לי עשרים וארבע חודשים אחורנית. ואני לוקחת לצרכים, כל גמלה והצורך שלה.

יש גמלה שצריך רק שלושה חודשים אחורה ויש גמלה שצריך שישה חודשים ויש גמלה שצריך שמונה עשרה חודשים. אז אנחנו לא אמרנו תבחר את הגמלה, לא הקשנו בשום דבר, יש מבנה אחד קבוע לכולם שזה בעצם הצרכים של כל הגמלאות ובלחיצת כפתור אחת אנחנו נקבל את כל הנתונים. אנחנו נעשה בהם שימוש לפי הצורך, לפי הגמלה.

אנחנו נעשה את החיתוך שצריך. אז לגבי טופס מאה נכון להיום מי שמבקש החזר מעל המקסימום או אישור מעל המקסימום מחויב להגיש לנו את הטפסים האלה. יש לנו תופעה של טופס מאה בכתב יד. לא מקבלים, אנחנו מחזירים חזרה טופס מאה בכתב יד.

אנשים לא צריכים, מבוטחים ולא מייצגים, יכולים להצהיר לנו מה ההכנסה בכתב יד ולכן זה מוחזר חזרה. ואם זה מודפס ואין חתימה וחותמת זה גם מוחזר, זה כתוב פה למטה. האמת היא שלאחרונה אין כל כך בעיות, בהתחלה היו בעיות עם זה, אנשים חשבו שהם כן יכולים למלא ואז הסברנו שזה חייב להיות מודפס וחתום עם ציון בית התוכנה ובעצם אנחנו מקבלים את זה היום בצורה מסודרת, אמרתי שזה הטופס היום, ואנחנו עכשיו לאט לאט מכניסים, סיפרתי לכם על הניסוי שפיתחנו שירות כזה, אבל אנחנו עוד לא מודיעים לכם לשדר לכל מי שצריך.

אנחנו אומרים לפי בקשה של ביטוח לאומי כי זה נמצא כרגע בפיילוט. אבל אם מישהו יפנה אליכם, אם אחד העובדים שלנו מהסניפים יפנו אליכם ויגידו לכם, אנחנו פונים אליכם מביטוח לאומי, מבוטח של עובד של מעסיק כזה וכזה הגיש תביעה לגמלה, תשדר לנו את הטופס, אז תשתפו פעולה, תכנסו למערכת, אם לא עשיתם העלאת גרסה תעלו את הגרסה, תתעדכנו ותשדרו לנו את הטופס כי אנחנו רוצים לראות שהמערכת עובדת טוב. שהנתונים הגיעו נכון, שהנתונים נקלטו נכון.

שפקיד הגמלאות ראה את זה, יש לנו פה שיתוף פעולה בין הגמלאות והגביה, אנחנו מראים להם נתונים, ובעצם הכוונה שלנו ב2016 זה פרויקט שהמנכ"ל שלנו פרופ' שלמה מור יוסף בעצם מקדם אותו, הפרויקט הזה זה פרויקט לשיפור שירות מוחלט. תחשבו לא יהיה צורך בתלושים ולא הסברים ולא נלאה את המבוטח, חסר לך פעם ימי חופש, ופעם חסר לך אחוז משרה, ופעם חסר לך, הכל יהיה בילד אין בשידור. ואני לא יודעת אם שמעתם, לאחרונה נחשפה פרשיה מאוד גדולה של מעסיקים, מעסיק אחד גדול בעיקר שהגיש תלושים מזויפים, פרשיה מאוד גדולה שנחקרת עכשיו במשטרה, גם במע"מ, גם מס הכנסה וגם ביטוח לאומי, ובעצם אנחנו רוצים לטפל בכל הדברים האלה. מצד אחד לתת שירות ולא להלאות ולא להקשות על מבוטחים, מצד שני למנוע, כמה שאפשר למנוע את התלושים המזויפים וכל מה שמסביב לזה. כמעט כל בתי התוכנה מוכנות, לשכות השירות עכשיו עושות את זה, עוקץ ממש היה הראשון, חייבת לציין שעשה את זה.

 

להלן ההדגשים והחידושים בתיאום דמי ביטוח, חלק כבר דיברנו, אנחנו ככה נעבור מהר כדי לראות מה פספסנו. תאום דמי ביטוח בעניין השיעור המופחת. כאשר אצל המעסיק העיקרי השכר נמוך משישים אחוז מהשכר הממוצע, רק כאשר אצל המעסיק העיקרי ההכנסה נמוכה מהבסיס לתשלום בשיעור המופחת הוא נדרש לעשות תיאום.

זאת אומרת מי שמשתכר ששת אלפים שקלים אצל המעסיק העיקרי צריך להגיש לי משהו? לא. אז יש לנו בקשות גם כאלה, ומכתבים כאלה, תסבירו לאותם המבוטחים, יש מבוטחים שההכנסות שלהם הם הכנסות הטרוגניות ושמה זה קצת בעיה, אנחנו לא יכולים להגיד למי שמשתכר פעם שלושת אלפים ופעם ששת אלפים, אני מדברת על ההטרוגניות ממש.

זה קצת בעיה, במקרה הזה, אם אתה מעסיק משנה תנכה במלא ואז הוא יעשה תאום דמי ביטוח, הוא יעשה בקשת החזר ואנחנו נחזיר לו כולל הצמדה.

לא לעדכן שכר של מי שההכנסה שלו היא הטרוגנית מאוד. אתם לא אמורים לשאול אותו מה ההכנסה שלך בינואר, פברואר, מרץ, אתם שואלים אותו, ההכנסה שלך היא פחות או יותר ההכנסה הזו שהצהרת? ואם כן אתם מזינים במערכת ואתם לא דורשים ממנו, לא תלוש, יש שם הצהרה, הוא חתום על ההצהרה הזאת, אפשר לצרף תלוש, בטופס שלנו ב-644 אפשר לצרף תלוש, המעסיקים חייבים לנהוג לפי הצהרת העובד.

דרך אגב, יש לנו סעיף בחוק, יש כאלה שבאים ואומרים מה פתאום, מי אתם שתגידו לנו שאני צריך לקבל, יש גם דברים הזויים כאלה, יש לנו סעיף שלוש מאות ארבעים ושתיים ה' 1, בעצם מחייב את העובד להצהיר על הסטטוס שלו, על ההכנסה שלו, אני מדברת על מי שעובד בשני מקומות עבודה.

אז יש סעיף בחוק שאתם מצד אחד חייבים לקבל את ההצהרה ולהכניס אותה למערכת, ואם לא הכנסתם אותה למערכת וניכיתם מופחת, תדעו לכם, הלקוחות האלה שעובדים בשני מקומות עבודה, ממש בודקים ומקפידים, כי אנחנו שואלים אותו, כשאנחנו עושים חיוב למישהו באינטרנט על שיעור מופחת, נוכה לו שיעור מופחת בשני מקומות ההכנסה ואנחנו עושים לו חיוב, דרך אגב, אנחנו עושים עכשיו בדיקה בכל המשק, מי בעצם לא הודיע שהייתה לו הכנסה שניה.

אם העובד הצהיר והמעביד לא עדכן את זה, יש בעיה עם זה. תיקחו בחשבון שיש בעיה עם זה, ואם זה יגיע לתביעה ייצוגית, זה יכול להיות מאוד מאוד בעייתי מבחינת המעסיקים. כשעושים באינטרנט בקשות להחזר, אז כמו שאמרתי עושים על פי טופס מאה עשרים ושש. אז יש שני מצבים, יש מצב אחד שהוא מודיע לנו, העובד חייב להצהיר מי מעסיקיו, אז הוא כותב לנו נניח בזק וחברת חשמל, ואם רק בזק הגישה לנו טופס 126, אז אנחנו נודיע לו, על פי הצהרתך, המעסיק הזה והזה טרם הגיש טופס 126.

אם יש בידך טופס 106, נא לשלוח לכתובת זאת וזאת. בעצם הבקשה שלו באינטרנט היא בקשה פתוחה וברגע שהטופס נקלט, מתבצע חישוב אוטומטי, לא צריך להיכנס ולעשות בבקשה מחדש. גם אצלנו הכל מתועד, מה הוא ביקש, מה שלחנו לו, ודבר נוסף יש תופעה של עובדים שמצהירים רק על חלק ממקורות ההכנסה שלהם. נניח בדוגמא של בזק וחברת חשמל, נניח יש לו, הוא עובד גם בביטוח לאומי, והוא לא הודיע לנו ועשינו לו חישוב, וביצענו לו אפילו החזר כי נוכה לו במלא אצל שני המעסיקים.

כשמגיע מידע נוסף 126, בין אם זה דוח מתוקן או בין אם זה מעסיק נוסף שלא ידענו עליו, המערכת באופן אוטומטי עושה חישוב מחדש, ואם יצא שאצל המעסיק שהוא לא הצהיר עליו ולא היה דיווח, הוא כבר קיבל את המופחת, אנחנו נחייב אותו.

ולכן לפעמים יש לנו מקרים, רגע, מה קורה פה, ביטוח לאומי עושה מאתנו צחוק, עשה לנו החזר, היה לי מקרה של שלושת אלפים ארבע מאות שקלים החזר למבוטח מסוים, ואחר כך הוא קיבל חיוב. והחיוב נבע ממה שהסברתי.

שבעצם הוא לא הצהיר על המעסיק השלישי, וכשהמעסיק השלישי הגיע, בעצם המערכת חישבה ובדקה ומצאה שבעצם את המופחת הוא כבר קיבל אצל אותו מעסיק שהוא לא הצהיר עליו ולכן אנחנו נחייב. כל המקרים שיש חיוב אחרי זיכוי, תיקחו בחשבון שזה כנראה שהוא לא הצהיר לנו על מעסיקים נוספים או דוחות מתוקנים, או מאה עשרים וששים מתוקנים שהגיעו לנו מאת המעסיקים.

אז אמרנו, שניה אני רק אסיים את זה ואז אני אשמע שאלות. יש לנו את השנה הנוכחית דיברנו, ושנים קודמות גם דיברנו. דרך אגב, למי שאין אינטרנט ולא יכול לעשות שנים קודמות והוא לא פנה למעסיק לקבל עזרה, יש איזה שהיא מצוקה של אינטרנט ומבקשים שאנחנו נעשה עבורו את התיאום, אז יש לנו מוקד.

המצגת הזו היא בשבילכם, אני חושבת או שלחו לכם או שישלחו לכם, אבל יש פה מספר פקס, אפשר לשלוח מספר פקס המבוטח, יכול לשלוח זה פקס טו מייל, אני מבקש, אין לי אפשרות לעשות באינטרנט בקשת החזר לשנים קודמות, אני מבקש את עזרתכם ואז יש טופס ואנחנו במוקד במשרד הראשי, נזין עבורו את הבקשה.

הוא חייב להצהיר על חשבון הבנק שלו, אנחנו מזהים אותו לפי חשבון הבנק שלו, ואם מגיע לו החזר זה מתבצע תוך כמה ימים. סוגי מבוטחים נוספים להם ניתן לבצע החזר לעניין השיעור המופחת, זה ממש חדש מלפני שבוע, מבוטח שכיר עצמאי ומקבל פנסיה מוקדמת, אם מגיע לו החזרים, יש לנו מקרים של בעלים הכנסות מאוד נמוכות בסוג המעורב הזה של שכיר, עצמאי ופנסיה מוקדמת.

היתה לנו בעיה באינטרנט לעשות את החישוב הזה, פתרנו את הבעיה ויש אפשרות לעשות חישוב כזה. חייל עובד לשנים קודמות, יש לנו המון פניות של חיילים, חיילים שעבדו ולא ידעו שאם הם היו מצהירים שהם חיילים, קצת לא ברור לי, כי חייל עובד צריך לקבל אישור, אבל יש מקרים שניכו מהחיילים דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות בעוד שהם פטורים מביטוח בריאות, אז שנה נוכחית לאן הולכים? לקובץ זיכויים.

 קובץ זיכויים מעדכנים סטטוס עובד בשנה הנוכחית, מעובד רגיל עובד חייל, באופן אוטומטי יהיה זיכוי לעובד על ביטוח הבריאות, זה בעצם כמו עובד שכיר רגיל רק שהוא פטור מביטוח בריאות, ואם זה שנים קודמות אז להפנות לאינטרנט. מאוד מאוד חשוב לגבי החיילים.

אישור על מעסיק עיקרי. יש לנו תופעה שמעסיקים שולחים את המבוטחים, לך תביא מביטוח לאומי אישור למעסיק עיקרי, אין דבר כזה, אנחנו הסברנו פה שוב ושוב שזה על פי הצהרת העובד. דרך אגב בשנת אלפיים כן נתנו אישור כזה, אמרנו טוב, הוא יצהיר לנו מי המעסיק העיקרי שלו, נכין לו אישור והוא ימסור אותו למעסיק העיקרי, ואז בביקורת ניכויים שהיתה לנו גילינו שפעם אחת הוא בא לביטוח לאומי וביקש אישור למעסיק עיקרי, ופעם שניה הוא הצהיר למעסיק עיקרי שהוא מעסיק עיקרי, זאת אומרת שני המעסיקים ניכו לו בשיעור המופחת, קצת באשמתנו, ואז אמרנו מה פתאום אנחנו מתערבים בהצהרות של העובד, אז ביטלנו את זה וחובה כמו שאמרתי קודם, חובה על המעסיק לקבל את הצהרתו שלו העובד. ואין דבר כזה אישור מביטוח לאומי למעסיק עיקרי.

לא לשלוח עובדים לביטוח לאומי לקבל אישורים שאין אותם. לא להלאות אותם, אחר כך יש כעס כלפי ביטוח לאומי, ובאמת אנחנו משתדלים לתקן ולשנות ולשפר שירות, ולעשות כל מה שניתן כדי שהדברים יהיו ברורים.

אז דיברנו על זה, על אישור מעסיק עיקרי והחזר. תקופת ההחזר. יש לנו מכתבים למה רק שבע שנים. שבע שנים החזר של ניכוי ביתר. יש חוק התיישנות, יש את תקנה שש בהחזר וניכוי דמי ביטוח.

אנחנו עובדים לפי חוקים ותקנות, ויש לפעמים אנשים באים ואומרים תראי, בקושי יש לי מה לחיות, זה מאוד יעזור לי. אין לנו אפשרות להחזיר מעבר לשבע שנים. לא לבקש ועדות חריגים כי אין דבר כזה, לא לבקש, זה פשוט החוק, תפתחו את התקנות ותראו, אנחנו עובדים על פי החוק.

מי שידע על החוב שלו, נכון בחוק ההתיישנות לגבי החובות זה נושא אחר. יש שמה כללים, יש חוק, תיקון בחוק ההתיישנות. באופן עקרוני אנחנו מחייבים מאלפיים ושמונה אחורה, אנחנו לא מחייבים לפני.

תשימו לב, לא ראיתם מקרים שחייבנו לפני שבע שנים במה שעשינו עכשיו. למרות שאנחנו יכולים ללכת אחורה, אבל אני לא רוצה להרחיב את הנושא הזה, אבל לא ראיתם מכתבים, מי ששלחנו לו הודעה והוא ידע על החוב שלו גם לפני חמש עשרה שנה, אז כן, החוב שלו תקף, זה לא שהמצאנו לו חוב.

אבל כל אלה שלא היו בהרחבת רשת, אנחנו קוראים להם במושג המקצועי שלנו, הם מחויבים רק מ2008 ולא לפני. ולא יודעת אם שמעתם, היתה הצהרה ברדיו, באמצעי התקשורת, שהשר שלנו אמר, מי שלפני, בשלב הזה לא נפנה אליו, מי שחייב לפני. אז כרגע זה עובד לחוב ולזכות שבע שנים אחורה. למעט אלה שידעו, תזכרו. מי שידע, מי שקיל הודעה, מבחינתנו הוא חייב, ויש לנו גם תופעה של כאלה שמחליפים כתובת, לא מודיעים, לא פונים למשרד הפנים, זה חובת המבוטח לעדכן, אין דבר כזה אני לא רוצה לעדכן כתובת. זה פשוט אסור לעשות את זה, זה בניגוד לחוק. יש חוק כתובות, אתה חייב להצהיר את מקום המגורים שלך, גם אם אתה שוכר דירה.

אז יש כל מני כאלה סרבני תשלום, אני אקרא להם, שהם מחליפים, הם משנים כתובת ולא מעדכנים, ואז הדואר לא מגיע, ואז הוא אומר הדואר לא הגיע, לא ידעתי שיש לי חוב, אז לזה יש לנו אסמכתאות חוקיות לטפל, זה חובת המבוטח, לא חובת הביטוח הלאומי לעדכן את הכתובת שלו.

תאום דמי ביטוח לבעלי ההכנסות הגבוהות אמרנו רק לפי טופס מאה חתום ומודפס. אנחנו בודקים שנים עשר חודשים אחורה, כשאנחנו נפתח את זה באינטרנט, ביוני, יולי 2016, כמובן יצא פרסום, הרעיון הוא אחרי שכולם יהיו מוכנים לשדר את טופס מאה, אנחנו נפתח את השירות, אנשים יכנסו לאינטרנט, בקשה להחזר מעל המקסימום לשנת 2013, המערכת תודיע למבוטח נא לפנות למעסיק לשדר טופס מאה, ברגע ששני הטפסים יגיעו, מאוד דומה למאה עשרים ושש, איך שזה מתבצע עם המאה עשרים ושש, המערכת תעשה חישוב, תוציא אישור אם הוא ביקש, אישור עתידי או החזר רטרואקטיבי, זה הולך להיות דבר ממש יפה.

שאלה כאן החברה אם בחודש אחד הוא לא השתכר מעל המקסימום. בגלל שהיום, היום אנחנו בודקים, גם היום וגם הלאה טופסי מאה, כל חודש בנפרד, זאת אומרת שאנחנו נעשה חישוב חודש בחודשו. זאת אומרת, אם בחודש אחד הוא לא השתכר מעל המקסימום והוא לא שילם מעל המקסימום, אז הוא לא יקבל החזר.

הוא יקבל החזר בחודשים שהוא השתכר מעל המקסימום. בגלל שזה מפורט. בגלל שזה שונה מהמאה עשרים ושש. כרגע הפיילוט הוא בראשון, חולון ויפו, ואיזה גמלאות, הבטחת הכנסה, זקנה, נכות ודמי פגיעה.

לידה יש לנו שירות אחר, שאנחנו מקבלים שידורים של כל המידע בדרך אחרת. אבל אלה הגמלאות שנבחרו, אנחנו לאט לאט נפתח את הכל, זה הכל ענין של כמה חודשים.

השידור הוא מהחוד הנוכחי עשרים וארבע חודש אחורה, לא בוחרים איזה חודש. כדי לטפל בכל מה שאמרתי קודם, גמלה שצריכה שמונה עשרה, גמלה שצריכה שש, אספנו את כל הצרכים לכל הגמלאות כמבנה אחד. במקום להוציא תלושים הוא רק עושה קליק.

למשל במילואים, מול עוקץ דווקא, אנחנו עכשיו רוצים לשפר שגם טופס התביעה יוגש דרך המערכת. גם טופס תביעה וגם טופס מאה. אחרי שיש לנו בעצם את טופס מאה, בהמשך למה שאמרת, בעצם אפשר לצרף גם את טופס התביעה ולעשות את הכל באופן ממוכן. הזכרתי לכם את טופס מאה, בבקשה תשתפו אתנו פעולה, מאוד חשוב.

אנחנו רוצים לדעת שאף על פי שכבר קיבלנו שמונים טפסים וראינו איך זה נקלט ושזה נקלט בסדר וכל שדה הולך למקום שלו, ואנחנו אצלנו יש המון עיבודים, אנחנו צריכים עוד דוגמאות של טפסים, עוד לבדוק את המערכת שלנו, ולכן מאוד מאוד חשוב שתשפו אתנו פעולה כשמבקשים ממכם. כרגע זה נמצא בניסוי, בשלב שכשמבקשים, לשדר טופס מאה, אז אתם משדרים ולא איזה שהיא הוראה שחייבים לשדר, ולכן אני מבקשת שתשתפו אתנו פעולה. זה בעצם מה שרציתי, יש לנו חמש דקות, יש כאן שאלה מאוד מאוד חשובה, אמרה פה החברה, יש לה מקרה של עובדת שמשתכרת אלף שקלים אצל מעסיק עיקרי ואצלה אלפיים שקלים, הכל במופחת.

החוק אומר שאם אתה מעסיק משני, הוא הצהיר שיש לו מקום עבודה נוסף, מה אמרנו? שהמעסיק חייב לטפל בעובד, לעדכן את הפרטים שהעובד הצהיר. זאת אומרת שמהשקל הראשון את תחייבי אותו במלא אלא אם כן הוא הביא אישור. איזה אישור? טופס 644.

מעסיק משני על פי חוק גם אם הוא השתכר מאה שקלים אצל מעסיק עיקרי, זאת ההכנסה שלו, אם את יודעת אז תעזרי לו, תגידי לו אדוני, חבל שתשלם במלא אצלי, בוא תמלא טופס 644 ונעשה לך תיאום.

הוא ישלם סתם, כי מאה ועוד שלושת אלפים זה עדיין שיעור מופחת. אם הוא הצהיר לך בהצהרה שאת המעסיק המשני שלו, את חייבת לנכות לו מהשקל הראשון בשיעור המלא אלא אם כן הציג לך אישור. והאישור היום זה לא אישור מביטוח לאומי, זה הצהרה של עובד.

טופס 644, זה טופס שהוכן על ידי ביטוח לאומי, אבל זה על פי ההצהרה שלו. אם את זה יש פה מישהו שעדיין לא הבין, אני לא הולכת הביתה, לא חוזרת לעבודה, יש פה מישהו שלא הבין את הצורך של 644 ומה החובה? לחזור על זה? אני חוזרת על זה.

יש הגדרה של מעסיק עיקרי והגדרה שלמעסיק משני. אם אני מעסיק עיקרי, אני כמו מעסיק יחיד, מנכה בשיעור המופחת, הבסיס המופחת, מנכה שיעור מלא, נכון? כמו מעסיק יחיד. ברור לכולם מה זה מעסיק עיקרי? יופי. הכל לפי הצהרותיו של העובד, אנחנו לא חוזרים חזרה, אנחנו מתקדמים.

העובד הצהיר שאתה המעסיק העיקרי שלו. אם אתה המעסיק העיקרי שלו, הצהיר בטופס מאה ואחת, כמובן שאתה המעסיק העיקרי שלו, אין לו משכורת נוספת, אתה לא משכורת נוספת שלו. אם אתה מעסיק העיקרי, חובה עליך להתייחס אליו כמעסיק יחיד, לנכות בשיעור המופחת ובשיעור המלא לפי ההוראות. עד הבסיס למופחת.

אם אתה מעסיק משני, החוק קבע שמי שהוא מעסיק משני, משמע העובד הצהיר שאתה המעסיק המשני שלו, אתה חייב לנכות מהשקל הראשון בשיעור המלא, כי אתה לא יודע מה ההכנסה שלו, הוא לא הצהיר לך, הוא לא נתן לך שום אישור. אתה חייב לקבל אישור. רק עם קבלת אישור מהעובד תוכל לעדכן את האישור במערכת, והמערכת תעשה תיאום. עכשיו בואו נחזור לדוגמא של הוא השתכר אלפיים שקלים אצל מעסיק עיקרי, ואני המעסיק המשני, אלפיים שקלים אצל מעסיק עיקרי ואלף שקלים אצל מעסיק משני ואני המעסיק המשני.

על פי החוק, מה אני צריכה לנכות מהאלף שקלים? לחייב אותם במלא. חובה עליי לחייב אותם בשיעור המלא. ואם אני יכולה לשאול אותו, אני יכולה לשפר את השירות ולשאול אותו גם אצלי בעסק, ולהגיד לו מה ההכנסה שלך אצל מעסיק עיקרי, אם היא אמרה, אני צריכה למלא לך טופס, להצהיר לך ההכנסה שלי אצל מעסיק עיקרי ולחתום שם, אני מצהירה וחותמת על הכנסתי אצל המעסיק העיקרי. את המעסיק המשני.

המעסיק המשני צריך על פי חוק לנכות מהשקל הראשון בשיעור המלא. להתחשב לא להתחשב, יש לך חוק. בא העובד, אמר לך ההכנסה שלי היא בסך הכל אלף שקלים או אלפיים שקלים אצל העיקרי, תבקשי ממנו טופס, תגידי לו  כדי שאני אוכל לנכות לך בשיעור המופחת, אתה צריך להצהיר בטופס 644 על ההכנסה שלך אצל המעסיק העיקרי.

ברגע שהוא יצהיר לך על ההכנסה שלו אצל המעסיק העיקרי, וזה בשנה הנוכחית, את יכולה תמיד להתחיל את זה מינואר. לעדכן מינואר את ההכנסה שלו, ואז המערכת באופן אוטומטי תיצור לו זיכוי. ואם זה שנים קודמות, הוא בא אליך רק עכשיו, הוא נזכר שגם באלפיים וארבע עשרה ההכנסה שלו אצל המעסיק העיקרי היתה רק אלפיים שקלים, אז את תגידי לו אדוני, אתה לא עשית תיאום, לא מסרת לי 644.

אז תיגש לאינטרנט, תעשה בקשה להחזר, והמערכת תחזיר לו כולל הצמדה. אתם זוכרים את סדר חובת תשלום? אנחנו מדברים על שכיר. העצמאי כבר מתנהל אצלנו. קודם שכיר, אחר כך עצמאי ובסוף הפנסיה. אם הוא מקבל אצלכם פנסיה, אתם המעסיק שמשלם פנסיה, זה כן חשוב, כי עצמאי הוא לפניו, אבל אם הוא שכיר, אתם ראשונים.

תודה רבה לכם וכל טוב.