הרצאות בנושא  ביטוח לאומי

גבייה ממעסיקים : רותי מור - 19/5/14

חזור לרשימת הרצאות בנושא ביטוח לאומי

גבייה ממעסיקים

רותי מור - 19/5/14

טוב, אז בוקר טוב לכולם. שלום. רותי מור, אני עובדת בגביה מעסיקים וייצוג לקוחות, אז אני אתן לכם קצת טיפים מכל דבר.

מה שבחרתי לדבר זה על תקנה 5, כל מה שקשור לפריסה, לכללי פריסת השכר הנוסף. יש תיקון ממש עוד מהיום, יכול להיות שנשלח אליכם אתמול עדכון, יש עדכון נוסף מהיום בבוקר אז אתם ממש ראשונים לדעת אותו.

תיאום דמי ביטוח, הדגשים, מה שאתם קצת מלאים, לא אתם, אולי המעסיקים מלאים את העובדים בעבודה נוספת, אז איך אפשר לדעת ולמנוע טעויות ובעיות.

טופס 100 מה קורה היום? מה זה טופס 100, מה עושים איתו ומה נעשה איתו בעתיד? זיכויים בגין שינוי סטטוס עובד, מה שאתם קוראים לו בעוקץ WCF ומערכת ייצוג לקוחות- חידושים.

רק לצורך הגילוי הנאות רציתי לדעת כמה יש פה מייצגים או משרדים מייצגים מקושרים? אוקי. מייצגים זה משרדים של רואי חשבון- יועצי מס, אוקי? מייצגים על פי חוק שמקושרים למערכת ביטוח לאומי. אז אתם פחות כאלה, אוקי. אנחנו נתחיל במצגת.

אוקי, אז לגבי תקנות הפריסה. תקנות הפריסה השתנו. אני לא אלאה אתכם בכל מה שכתוב כאן, אתם תקבלו גם את המצגת הזו אליכם, אבל אני אסביר לכם מה בעצם השתנה.

החל ממשכורת יוני 2014 יכול להיות שקיבלתם הודעה שזה ממאי 2014, אבל זה מיוני 2014. זה התחיל בעצם ב-1 ביוני 2014 ולכן זה משכורת יוני, התקופה היא בעצם יוני. זה יהיה בעצם תיקון שאתם תקבלו אני מאמינה היום-מחר.

החל מהחודש הזה אנחנו בודקים האם השכר הנוסף שכמובן הוא לא שכר חודשי רגיל, שכר חודשי רגיל בעצם מוגדר כשכר משתלם מידי חודש בחודשו ושכר נוסף זה שכר בעצם שלא משתלם מידי חודש בחודשו, זה שכר מיוחד כמו הבראה, ביגוד, משכורת 13, בונוס וכולי.

אם בדקנו עד חודש מאי כולל האם סכום השכר הנוסף עלה על 25% מהשכר החודשי הרגיל, המשתלם מידי חודש בחודשו, החל מיוני אנחנו נבדוק האם השכר הנוסף עלה על 25% משכר המינימום במשק, אוקי?

אם שכר המינימום במשק הוא 4,300 אז אנחנו, אז ה-25% מתוכו זה 1,075. זאת אומרת שהשינוי הוא כל את השכר הנוסף מעל 1,075 שקלים ובתנאי שזה עלה על 25%, אוקי? התנאי הוא 25% משכר המינימום. זאת אומרת, אם השכר הנוסף הוא מעל 1,075 אנחנו צריכים לפרוס אותו. ואם השכר הוא מתחת, אני הדגשתי פה.

אם הוא מעל מ-25% ומעלה זה ייפרס לחודש בו שולם ועוד 11 חודש אחורנית, ואם הוא מתחת זה יצטרף לשכר החודשי הרגיל. אוקי? המטרה של השינוי הזה הוא בעצם לבוא לקראת בעלי השכר, בעצם לשדר את הבסיס לגמלה. להשתמש יותר בשכר הנוסף כבסיס לגמלה.

ואני חייבת פה לציין שעדיין יש לנו הרבה מאד מקרים שאנחנו מקבלים טופס 100, תכף נדבר עליו, אנחנו רואים קפיצות שכר מאד גדולות. אני מדברת על מה שהיה היום, מה שקיים עדיין היום עוד לפני השינוי. כשיש קפיצות שכר גדולות אנחנו הרבה פעמים מחזירים דו"ח שאינו סביר, אני בטוחה שכולכם מכירים מה זה. ואנחנו מגלים שלא היתה פריסת שכר, כנראה שהשכר הנוסף לא הוגדר נכון. וזה נורא חשוב הנושא הזה. תכף אני אספר לכם מה בעצם אנחנו הולכים לעשות עם טופס 100 ותבינו כמה זה מאד מאד עקרוני. הנושא הראשון.

שאלה מהקהל: אם אין 11 חודש אחורה, אז?

אם אין 11 חודש אחורה, בוא נסתכל מה כתוב בתקנות, אז מהחודש שהוא התחיל לעבוד. אוקי? אם הוא התחיל לעבוד, אמרנו שהשכר ייפרס, ומי שעבד פחות מ-11 חודשים שקדמו לחודש בו שולם, יחולק במספר החודשים בהם עבד העובד אצל אותו מעביד. אוקי? עבד 5 חודשים, זה ייפרס לחמישה חודשים.

שאלה מהקהל: ואם ב-11 חודשים אחורה זה בשנה קודמת, איך אני?

המערכת יודעת לעשות את זה. הרי מה קורה בדו"ח שכר נוסף? שכר נוסף, ברגע שאנחנו משלמים שכר נוסף נוצר טופס 102 בקוד 3, אוקי? קוד 3 יודע לפרוס. מערכת עוקץ החכמה, באמת עוקץ זה אחד מבתי התוכנות הטובות שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, אנחנו אפילו מקדישים באמת ימים שלמים להסברים ושיתוף פעולה, ומאפשרת לכם לעשות את החישוב.

המערכת יודעת לחלק, לראות האם היה שכר נוסף בחודשים קודמים. יודעת לעשות את החישוב של מופחת ומלא. אוקי? שכר נוסף זה בחודש בו שולם, התבצע אמנם רטרואקטיבית, אבל יש דו"ח בקוד 3 שצריך לדווח ולשלם אותו. אוקי?

שאלה מהקהל: ואם זה בעצם אם שכר נוסף זה 1,075 אז צריך גם? אם השכר הנוסף הוא באותו רמה, 1,075.

זאת אומרת שהשכר הוא 1,070.

שאלה מהקהל: אותו רמה, לא מתחת ולא מעל.

אם הוא שווה אז גם. כל סכום בעצם הפכנו את סכום השכר הנוסף לסכום אבסולוטי. הגעת ל-1,075 או מעל או מתחת. זאת אומרת מ-1,075 או מתחת. אוקי?

שאלה מהקהל: זה קשור גם אם משכורת ראשונה זה פנסיה? פנסיה עם תלוש רגילה. בן אדם מקבל פנסיה.

בפנסיה אין פריסת שכר.

שאלה מהקהל: ופלוס חוץ מזה הוא עובד ומקבל משכורת. שני תלושים, תלוש פנסיה ותלוש משכורת, גם לעשות את זה?

אז החלק היחסי. אם יש לו תלוש משכורת, אם את רוצה לעשות תיאום אז בחודש של המשכורת זה החלק היחסי. אם פרסת או לא פרסת. לגבי התיאום יש משכורת רגילה, נניח שיש משכורת של 5,000 שקלים ומשתלמת הבראה, והבראה היא נגיד שהיא 1,200 שקלים, זה מעל הסכום שצריך לפרוס? פורסים. ואז ה-3,000 זה משכורת ו-1/12 השכר הנוסף שהתווסף אליו. אוקי? והמערכת יודעת לחשב עד הבסיס המופחת היא יודעת לחשב את השיעור המופחת. זה נעשה באופן אוטומטי במערכת השכר.

שאלה מהקהל: הנושא של השכר המופחת, לא משנה אם זה עלה אלף ומשהו, זה משהו שקשור לאותו חודש, נגיש אנחנו עושים... גם צריך להיפרס או לא?

יש תקנות. התקנות אומרות שכל, יש הגדרה מדויקת מהו שכר חודשי רגיל ומשהו שכר נוסף.

כמו שאמרתי קודם, אם זה תשלום שהוא לא משולם מידי חודש בחודשו, אז הוא צריך להיפרס אם הוא עומד בתנאים של ה-25% משכר המינימום. אוקי? כי הוא לא שייך לאותו חודש בלבד. בואו ניקח הבראה, מה זה הבראה? שעות נוספות זה שכר חודשי רגיל כי זה משולם מידי חודש בחודשו. אז ברגע שאת מגדירה. אם זה רכיב של שכר רגיל אז זה עדיין בגדר שכר רגיל. פרמיה, שעות נוספות, בוודאי שזה לא ייפרס. אך ורק תשלומים שאינם כתוצאה מעבודה באותו חודש.

 

נעבור לנושא הבא, תיאום דמי ביטוח בשיעור המופחת. אני חילקתי בכוונה את התיאום לשניים, אחד בשיעור המופחת והשני זה למקסימליסטים. אוקי? וזה בעצם מניסיון של איך אנחנו, איזה שאלות אנחנו מקבלים, איזה קבלת קהל ומאד מאד חשוב לי שמפה באמת בנושא התיאום דמי ביטוח כדאי שניתן שירות. גם אנחנו רוצים להיות טובים יותר וגם שאתם לא תטרטרו את העובדים.

מאד חשוב לי שממש תבינו את הנושא, וגם אם אתם יודעים שבסוף החלק הזה נגיד שכולם מבינים ויודעים. בתיאום דמי ביטוח, בעצם בביטוח לאומי בשונה ממס הכנסה יש שיעור מופחת ושיעור מלא, זה בעצם כל התיאום.

ומי שעובד לפי סעיף 342ב לחוק, אנחנו אומרים שכל מעסיק מתנהג כאילו הוא מעסיק יחיד. נכון? חלקו של המעסיק לא משתנה. אין תיאום דמי ביטוח למעסיק. התיאום הוא בעצם לעובד, ומי שעובד בכמה מקומות עבודה צריך לשלם בדיוק כמו אחד שעובד במקום עבודה אחד וההכנסות שלהם שוות.

בין אם אני משתכרת 10,000 שקלים במקום אחד או 10,000 שקלים בשלושה מקומות עבודה, אני צריכה לשלם דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות בצורה שווה וזה בעצם התיאום, זה בעצם מה שצריך. אנחנו הגדרנו עוד בשנת 1997 כשהתחלנו את התיאום של המופחת והמלא, אני לא יודעת כמה מכם, יש פה המון צעירים.

עם כל מה שקשור לחוק לצמצום קו העוני וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, אנחנו בעצם באנו לקראת בעלי השכר הנמוך ואמרנו שכל עוד הוא משתכר בבסיס לשיעור, לתשלום שיעור נמוך, זאת אומרת עד לסכום, היום זה 5,453 אז כל עוד הוא משתכר סכומים נמוכים, הוא ישלם בעצם שיעור מופחת. זה בעצם היה הרעיון.

וכשעשינו בדיקה במשק אנחנו ראינו שיש הרבה מאד באופן יחסי, יש יותר בעלי הכנסות נמוכות אבל ראינו שבאופן יחסי לקבוצת הביניים, לא אלה בעלי ההכנסות הנמוכות ולא הגבוהות, אם נקבע שהמעסיק המשני ינכה מהשקל הראשון בשיעור הגבוה, זאת אומרת 12% מעובד שכיר, אז יהיה גם, אנחנו נחסוך תיאום אוטומטי לכל הקבוצה הזאת.

זאת אומרת שאם אני אצל מעסיק עיקרי משתכרת 6,000 שקלים, כבר לא משנה כמה אני משתכרת אצל המעסיק המשני, המעסיק המשני ינכה מהשקל הראשון בשיעור המלא, ומה בעצם קרה? התיאום אוטומטי. אוקי?

ולכן מאד מאד חשוב, אני עשיתי פה הדגש להצהרת מעסיק ראשי- משני באחריות העובד. קודם כל יש את אחריות העובד ואחריות המעביד.

אחריות העובד לדווח בטופס 101 איזה מעסיק אני, נכון? אני מדברת טופס 101 שמוגש למעסיק. הוא צריך לדווח. עובד שלא רושם שיש לו משכורת נוספת, זאת אומרת שאני המעסיק המשני שלו, מה אני אעשה? אני אנכה שיעור מופחת, נכון? ואז בבוא היום כשהוא יעשה תיאום או שהוא ינסה לבדוק מה קורה איתו או שהוא ישלם, או שהוא יקבל גמלה, כל פעם שניגע בשכר שלו אנחנו נחייב אותו. אוקי?

יש מקרים שאנשים עושים תיאום דמי ביטוח באינטרנט, הם חושבים שהם הולכים לקבל כספים ואז אנחנו מחייבים. אנחנו מחייבים כי אין שני מעסיקים עיקריים, יש מעסיק עיקרי אחד. יש שניים אם השכר שלך הוא פחות מהבסיס לתשלום בשיעור מופחת. אוקי? זאת אומרת שהעובד חייב להגדיר מיהו מעסיק עיקרי ומיהו מעסיק משני.

שאלה מהקהל: מה את מגדירה מעסיק עיקרי?

מעסיק עיקרי זה בעצם מעסיק חודש, זה בדרך כלל המעסיק שאני משתכרת בו יותר. גם לצורך ביטוח לאומי וגם לצורך מס הכנסה. במס הכנסה יש מס שולי, אז אצל המעסיק העיקרי יש מדרגות מס, זה המעסיק העיקרי. המעסיק המשני זה איפה שיש בעצם שהמס שולי הוא גבוה יותר.

שאלה מהקהל: הוא מביא תיאום מס.

הערה מהקהל: אין קשר למס הכנסה.

יש קשר מאד למס הכנסה כי גם במס הכנסה יש מעסיק עיקרי ומעסיק משני. אנחנו שונים לחלוטין בקטע של הפנסיה. אך ורק בפנסיה ומאד חשוב לי שתדעו את הדבר הזה. אנחנו מקבלים המון מכתבים מעובדים שהם גם עובדים וגם מקבלי פנסיה מוקדמת.

סליחה, משלם הפנסיה לא מוכן לנכות בשיעור המלא, הוא אומר שהוא עיקרי. אז יש לנו סעיף בחוק שאנחנו הגדרנו מ-2005 שבעצם אצלנו, בגלל שבביטוח לאומי הפנסיה היא הכנסה פסיבית, היא אחרונה בתור, זה שונה ממס הכנסה. במס הכנסה הפנסיה היא ראשונה, בביטוח לאומי היא אחרונה. אוקי? הפנסיה המוקדמת.

פנסיה מעבר היא כבר לא חייבת, מעבר לגיל היא כבר לא קשורה. ואני לא קוראת לזקנה פנסיה כי זה משהו אחר. אז לגבי הגדרת מעסיק עיקרי- משני, העובד חייב להחליט מי עיקרי ומי משני, המעסיק חייב לקבל את ההצהרה שלו.

שאלה מהקהל: גם לגבי הפנסיה?

אמרתי שהפנסיה הוגדרה מראש כמעסיק משני. יש לנו סדר חובת תשלום בביטוח לאומי. אם אתה שכיר, עצמאי ופנסיה אז אתה קודם שכיר, אחר כך אתה עצמאי ובסוף הפנסיה. אוקי? זה הפנסיה היא הכנסה פסיבית ויש לנו בעצם סדר חובת תשלום מגדיר אותה כאחרונה ולכן פה קבענו בתיאום דמי ביטוח שהפנסיה תהיה משנית ולא עיקרית. כמובן שאם השתכרתי פחות, אם יש לי שכר, הכנסה של 3,000 שקלים ויש לי פנסיה של עוד 2,500 אז מגיע לי עוד חלק בשיעור מופחת. אז אני אגיש אישור, תכף אני אדבר על זה, וכך הפנסיה תנכה לי בשיעור המופחת. חלק או מלא, תלוי בהכנסה שלי אצל העיקרי.

אז אמרנו, הגדרת מעסיק עיקרי- משני במערכת השכר באחריות המעסיק על פי הצהרת העובד.

זאת אומרת, אם העובד הצהיר שאתה המעסיק המשני, אתה חייב לנכות כמעסיק משני. ואם עיקרי אז כעיקרי. ולמה אני אומרת חייב? כשאנחנו עושים ביקורות ניכויים ויגאל אלקובי, מנהל אגף ביקורת ניכויים שלנו ירצה אחרי, אז כשאנחנו עושים ביקורות ואנחנו רואים שהעובד מילא טופס 101 והמעסיק לא התנהג לפי ההצהרה שלו, אז מבחינתנו זה חמור מאד. תלוי מה הוא סימן, אם הוא סימן נכון והמעסיק לא התנהג ככה, מבחינתנו המעסיק לא התנהג על פי חוק.

מעסיק משני חייב בניכוי מהעובד בשיעור המלא אלא אם מסר אישור על הכנסתו אצל המעסיק העיקרי טופס 644. יש פה מישהו שלא מכיר את טופס 644? אז רק בשביל זה שווה שבאתי.

טופס 644 זה טופס שבעצם כל מי שיש לו יותר ממקום עבודה אחד או מקום עבודה ופנסיה והכנסתו אצל המעסיק העיקרי, כל התיאום הוא על פי מעסיק עיקרי. אם הכנסה היא נמוכה מ-5,453, אם הוא לא ימלא 644, מה יעשה המעסיק המשני? ינכה במלא.

זאת אומרת שטופס 644 תכף אני אראה לכם אותו, הוא טופס שהעובד עושה בעצמו תיאום דמי ביטוח. העובד עושה תיאום דמי ביטוח, מגיש אותו למעסיק. זה טופס של ביטוח לאומי, יש איגרת שאנחנו שלחנו לכל המעסיקים במשק, אנחנו צירפנו לאיגרת גם את הטופס, גם את דברי ההסבר, תסתכלי באיגרת, אני במקרה הכנתי אותה. יש שמה טופס, יש שמה דברי הסבר ובעצם כל מי שיש לו שני מקומות עבודה או מקום עבודה ופנסיה ואצל המעסיק העיקרי הכנסתו נמוכה מ-5,453 הוא לא בא לביטוח לאומי, הוא לא נכנס לאינטרנט, הוא לא עושה שום דבר. הוא עושה בעצמו.

צריך שיהיה לו את הטופס, אני הצעתי בכנסים אחרים למעסיקים ולמשרדי יועצי המס ורואי החשבון להחזיק את הטופס הזה ממש בסטוק ולמסור את זה. למסור את זה לכל עובד בתחילת כל שנה. "אם יש לך הכנסה נמוכה מהבסיס לתשלום בשיעור המופחת, נא מלא את הטופס". בטופס הוא מצהיר בעצם מה הכנסתו אצל המעסיק העיקרי.

ומערכת עוקץ וכל המערכות האחרות בעצם תומכות בזה. ברגע שאתם מזינים את השכר אצל המעסיק העיקרי, בואו ניקח את הדוגמא של ה-3,000 אצל המעסיק העיקרי. הוא הצהיר בטופס שהוא משתכר 3,000 שקלים בחודש אז אנחנו מזינים את זה למערכת והמערכת יודעת שמגיע לו עוד 2,543 שקלים בשיעור המופחת.

שאלה מהקהל: אם זה עובד שהמשכורת שלו משתנה כל חודש, אז כל חודש הוא צריך להצהיר?

זהו, יש את אלה שהיא לא מאד משתנה ויש את אלה שהיא מאד הטרוגנית. אם היא מאד הטרוגנית, אז עדיף שהוא לא יעשה. עדיף שהוא לא יעשה, בתום השנה, ברגע שאתם, שהוא מקבל טופס 106, זאת אומרת שכבר יש 126 לביטוח לאומי, נכנסים לאינטרנט, עושים בקשת החזר והמערכת, הוא עושה, העובד עושה בעצמו.

יש כבר 56,000 מבוטחים שעשו תיאום דמי ביטוח וקיבלו כסף דרך האינטרנט. אנחנו לא מזינים לא תלושי משכורת, לא הצהרות של שכר, יש באתר האינטרנט שלנו, זה גם כתוב גם באיגרת. נכנסים לביטוח לאומי, יש שמה תיאום דמי ביטוח בצד ימין, אייקון של תיאום דמי ביטוח, בקשה להחזר. אי אפשר לעשות לשנה הנוכחית, אפשר רק לשנים קודמות עד שבע שנים אחורה ואז המערכת לוקחת את כל נתוני השכר שדווחו ב-126, מחלקת את השכר ואת דמי הביטוח לחודשים בהם הוא עבד שווה בשווה, זה קצת לטובתו כי אנחנו ניתן לו תמיד מופחת. אם הוא לא הביא 644 אין לי אישור לעשות לו תיאום. אסור לי כמעסיק.

שאלה מהקהל: אם בן אדם מקבל לא פנסיה, קצבה.

אז זה לא קשור. את מגדירה את סוג העובד. סטטוס עובד, המערכת יודעת מה לעשות.

שאלה מהקהל: עכשיו אין כלום, והוא כבר במקום אחד מרוויח כל חודש שלוש מאות ואחד דרך ארבע מאות.

אז רגע, תכף נדבר בקובץ זיכויים. זה לא קשור לזה. זה עובד בשני מקומות עבודה ו/או גם פנסיה מוקדמת. כשאנחנו מדברים על פנסיה, אני מדברת רק על מוקדמת.

הערה מהקהל: טופס 644 הוא מופיע בתוכנת עוקץ.

נכון. טופס 644 הוא מופיע בתוכנת עוקץ בכל בתי התוכנה, תכף אני גם אראה לכם אותו ואזכיר לכם ובאמת אני רוצה לצאת מפה כשכולם כולם יודעים מה זה טופס 644. יש מעסיקים במשק שמקבלים טופס 644, כתוב עליו הכל: הצהרת העובד על פי חוק תתקבל ותעודכן במערכת, ושולחים אותו בחזרה לביטוח לאומי שישימו לך חתימה וחותמת. זה ממש, וזה עובד כבר שלוש שנים.

שאלה מהקהל: אמרתי לעובד, אחרי שהמעסיק... 126.

כי יש הרבה מאד מקרים שאנחנו, שאל פה החבר למה אנחנו לא עושים תיאום אוטומטי כשמגיע 126? כמו שאתם יודעים, אנחנו לא מקבלים ישירות את ה-126 לביטוח לאומי, הוא עובר דרך שכנים שלנו ויש שגויים וחוסרים ואנחנו לא ממש שולטים בזה. עכשיו, כשאנחנו עושים תיאום ביטוח באינטרנט למבוטח וחסר לנו טופס או שאנחנו יודעים שיש שגוי, אנחנו לא נעשה שום חישוב, אנחנו נשלח לו מכתב לכתובת המגורים שלו, נגיד לו.

או שנגיד לו שיש דו"ח לא תקין "אנא פנה למעסיק" או לחילופין: "תשלח לנו את טופס 106 שלך". ואז כשמגיע 106 אנחנו מעדכנים אותו ואז יוצרים באופן אוטומטי, לא צריך לעשות שוב חישוב, המערכת מחשבת את ה, עושה את התיאום. אנחנו מקדמים ממש עכשיו בימים האלה חקיקה, אני מקווה בעזרת השם שעד סוף שנה זה באמת יהיה כזה בחוק ההסדרים נוכל להעביר את זה. שצריך להעביר פעם בחצי שנה 126 ישירות לביטוח לאומי. ואם זה יעבור.

הערה מהקהל: תשלמו לי משכורת.

לא, את תצטרכי לעשות שתי קליקים, זה הכל. עוקץ אמרו לנו שאין כמעט עבודה. אנחנו מקבלים ב-102, את יודעת כמה עובדים? 420,000 עובדים מתוך שלושה מיליון במשק.

הערה מהקהל: בעיה שלכם.

זה לא בעיה שלנו. אני אתייחס בכל זאת למה שאמרת ואני אמשיך הלאה כי יש עוד דברים שאני רוצה להסביר לכם. אמרה פה החברה למה אתם לא, אתם כן יודעים על השכר, אנחנו מדווחים ב-102. ב-102 זה עד תשעה עובדים. ואנחנו על עד תשעה עובדים ובעלי שליטה מדובר בחצי מיליון עובדים. יש לנו שלושה מיליון עובדים במשק.

למה אנחנו לא מגדילים את זה? כי אין חובת שידור. אנחנו מקווים להכניס את זה יחד עם התיקון החקיקה של שידור טופס 126 ואז באמת השמים הם הגבול. אפשר לבקש כל חודש את כל העובדים למרות שאני לא בעד כי תארו לכם שיש לנו עובד שמקבל קצבת זקנה, הוא מקבל קצבת זקנה בגיל המותנה שמותר לו להשתכר, נכון? מותר לו להשתכר, ההכנסה שלו היתה 3,400 והיא עולה וגדלה וקטנה. תארי לך מה אני אעשה לו בגמלה. הרי מותר להשתכר עד סכום מסוים, אני חושבת שזה 5,100 משהו כזה, ותארי לך שכל פעם שהוא יעלה מעבר לסכום הזה אני אבטל לו את הגמלה. ירד, אני אחזיר לו. מה אני אעשה איתו? ולכן.

הערה מהקהל: תתאמי פעם בשנה זה בסדר.

אבל שאלו פה למה אני לא עושה תיאום. אני לא יכולה להתייחס לשכר לחישוב גמלה כל חודש או פעם בשנה. לתיאום דמי ביטוח מה אני אעשה? אבל בואו נשאיר את זה אולי להרצאה הבאה. בואו נעצור רגע, אפשר באמת להישאר בנושא הזה ולסיים איתו את כל ההרצאה וזאת לא המטרה. אני רוצה.

שאלה מהקהל: מה את עושה עם שכר שהוא שנתי? כל חודש זה משתנה?

זה לא קשור. אז אמרתי, אם השכר בסך הכל הוא הטרוגני אז לא עושים, לא מגישים 644. אם הוא פלוס מינוס אותו שכר והשכר, אני מדברת אצל המעסיק העיקרי, אני לא מדברת על שנתי, אני מדברת על חודשי.

שאלה מהקהל: אני לא מדבר על חודשי. אדם שעובד אצל שני מעסיקים, כל חודש המשכורת משתנה אצל שני המעסיקים.

אז הוא לא עושה תיאום. אז הוא לא עושה 644. עיקרי ינכה מופחת, משני ינכה מלא ובסוף שנה הוא יעשה תיאום. והוא יקבל כולל הצמדה את ההחזר המגיע לו.

אז אמרנו שאצל מעסיק עיקרי אם ההכנסה היא נמוכה מ-5,453 אנחנו מבקשים מהעובד להצהיר, אנחנו מסבירים לעובד, כל מי שהוא אצלנו עובד שאנחנו המעסיקים המשניים שלו, אנחנו ממש מציעים לשאול ולברר שלא יהיה מצב שהם לא יקבלו את ההחזר המגיע להם או הפוך, זאת אומרת אם אני יודע שיש לו עוד מקום עבודה אז לעדכן את זה כדי שהוא ישלם את השיעור המלא ולא נעשה לו חיובים. טופס 644 ניתן לעדכן מינואר.

שאלה מהקהל: באחריות שלי?

באחריות שלו. היו שתי שורות, שורה ראשונה: באחריות שלו לעדכן, השורה השניה: באחריות שלך לקבל את העדכון.

שאלה מהקהל: הוא לא מעדכן אותי.

אז מה את עושה על פי החוק? מנכה בשיעור המלא. אם את המעסיק, באחריותו בלבד. אני המלצתי להגיד לו: "אדוני, אתה יודע את הכללים? אם השכר שלך הוא נמוך מהסכום הזה אז אתה צריך להגיש טופס 644, אוקי?" טוב, ניתן לעדכן 644 מינואר.

אם אנחנו נמצאים עכשיו במאי והעובד לא ידע, לא ידע, לא שמע או שהייתם בהרצאה, קראתם את האיגרת ראיתם שצריך טופס 644 אם הכנסתו נמוכה מהבסיס המופחת, הוא הגיש היום אישור, היום 644, כל עוד אנחנו נמצאים בשנה הנוכחית אני יכולה לעדכן מינואר. בוא תצהיר לי מה ההכנסה שלך בינואר. וברגע שאתם תכניסו את ה-644 מינואר שנה נוכחית יצא לכם קובץ זיכויים ב-WCF ואז אתם תקבלו את הזיכוי באופן אוטומטי, באונליין.

זה אחד הסוגים של הזיכויים. תכף נדבר, זה ישנה, זה לא משנה את ה-102, זה קובץ זיכויים שבעצם מזכה את העובד על ההפרש בין המופחת והמלא. ולא שולחים אותו לביטוח לאומי. זה שירות, היינו צריכים לשכנע אצלנו את ההנהלה שבוא נתן לו מינואר בכל זאת ולא נגיד לו: "תחכה לשנה הבאה לעשות על פי ה-106 שיתקבל". עוקץ עושה את זה, בוודאי. כל תוכנות השכר: מכפל, תמ"ל, שקלולית, כל בתי התוכנה. אנחנו לא עושים שום דבר לפני שאנחנו מכינים את זה עם בתי התוכנה ולשכות השירות. אוקי, אז חבריא תזכרו, לא הגיש 644, אני נמצאת עכשיו באוקטובר, אני יכולה לעדכן מינואר. אוקי? והעובד יקבל את ההפרש בין המופחת והמלא בקובץ זיכויים.

שאלה מהקהל: מה הסתירה בין ביטוח לאומי בסעיף של פנסיה מוקדמת לבין מס הכנסה?

אמרתי שבמס הכנסה הפנסיה נחשבת למעסיק עיקרי ובביטוח לאומי היא משני.

שאלה מהקהל: מה הסיבה לכך?

הסברתי שהפנסיה היא הכנסה פסיבית, יש לנו חוק שאומר סדר חובת תשלום. חייבים קודם כשכירים, אחר כך כעצמאים ובסוף פנסיה. ולכן פה לא יכולנו להחליט שהיא תהיה ראשונה. צריך שינוי חקיקה. ויש בעיה עם העצמאים ולכן זה נשאר במקום שזה נשאר.

תוקף האישור עד סוף שנה. זאת אומרת שאם הוא הגיש לי 644 אז הוא נכון לשנת 2014 עד דצמבר 2014. בינואר 2015 צריך להגיד לו: "תזכור לי הגיש לי בינואר שוב הצהרה". אוקי? זה הטופס.

אנחנו בעצם אמנם נותנים לו לעשות את התיאום בעצמו, להצהיר לנו מה ההכנסה אצל המעסיק העיקרי. אבל אנחנו כותבים פה למטה שבעצם זה באחריותו, ואם יימצא שהכנסתו גבוהה יותר אז הוא יחויב. זאת אומרת שזאת הצהרה, מבחינתנו זה חייב להיות חתום על ידו, להקפיד על החתימה. היה לנו כבר מקרה שעובד פנה בתלונה "המעסיק שלי לא היה בסדר, המעסיק שלי לא ניכה". לא חשוב שבסוף עשינו לו את התיאום על פי 126 כי כבר חלפה שנה אבל ראינו שהוא הצהיר הצהרה לא נכונה כהכנסת המעסיק העיקרי.

שאלה מהקהל: איפה רואים איזה שנה?

כשהוא חותם יש פה תאריך, לאיזה חודש. אנחנו בעצם צריכים חתימה, את החודש ואת הסכום.

שאלה מהקהל: אבל כשעושים את זה במערכת...

זה לא צריך לתת. אז אני אדבר עם עמי. מס הכנסה אולי בביטוח לאומי לא.

שאלה מהקהל: בתיאום שלכם, במערכת שלכם.

לא, זה לגבי אישורים. אנחנו סגרנו את זה. זה היה ואנחנו סגרנו את זה. אם זה אצלנו אז סגרנו את זה. כי היה אפשר שמה לעשות אישור שהוא לשנה ולא משנה מתי אתה מתחיל, שנה שלימה סגרנו את זה זה עד דצמבר. עכשיו יש הלימה. למה? כי בדרך כלל בינואר יש שינויים. אנחנו מעדיפים שזה יהיה לכולם אחיד ולא כל אחד על פי החודשים שמתחשק לו.

אז זה טופס 644, כולם מכירים אותו, יודעים מה הוא, מי הוא? אני יכולה להגיד שכולם עשו היכרות, כל מי שלא ידע? אפשר לשמוע מכם כן? יופי. אז 644 זה ממש בשם הביטוח הלאומי לקבל את ההצהרה, להתייחס אליה כאילו ביטוח לאומי הפיק את האישור הזה לעובד.

חובה להתייחס לאישור הזה וחובה לקבל את זה אם זה רטרואקטיבית מינואר. אחרת מה שאתם בעצם תעשו אם לא תקבלו את זה מהעובד, אתם תמשכו אותו שנה שלימה עד שיגיע ה-126.

אוקי, תיאום דמי ביטוח לגבי הכנסות גבוהות, התיאום דמי ביטוח בהכנסות גבוהות בעצם אנחנו שוב מתחילים. קודם כל הכנסת המקסימום לחודש ברוטו זה 43,240 כולם יודעים. הצהרת עובד ראשי משני באחריות העובד, נכון? טופס 101, אתה המעסיק הראשי שלי, אתה המעסיק המשני שלי. הגדרת מעסיק משני בהגדרת השכר באחריות המעסיק על פי טופס 101, אני בכוונה מדגישה את זה בעקבות ביקורי ניכויים שאנחנו עשינו וראינו שמעסיקים קצת מפקששים וזה ממש לא בסדר.

ופנסיה מוקדמת למבוטח עובד שכיר הוגדרה בביטוח לאומי. למה זה חשוב גם פה? כי אם ההכנסה שלי אצל המעסיק העיקרי ההכנסה שלי 20,000 שקלים, נכון? ויש לי גם פנסיה, הפנסיה ינכו מההכנסה של הפנסיה ינכו מהשיעור המלא, נכון? ואני אחראית לעשות את התיאום אם הכנסתי גבוהה בסך הכל מהמקסימום לתשלום ביטוח לאומי.

גם עם הפנסיה מה שאמרתי קודם, בעצם איחוד השכרים זה בעצם התיאום. אז גם שכר וגם פנסיה מוקדמת. פטור מלא או חלקי למבוטח המשתכר מעל המקסימום יינתן על ידי הביטוח הלאומי בלבד. מי שצריך אישור טופס 100, תכף אנחנו נדבר עליו. מי שצריך אישור, מי בעצם צריך אישור חלקי או אישור מלא? מי שהשתכר 40 ו-20, אין סיבה שהוא ישלם על 60, נכון? יש מקסימום ביטוח לאומי, הוא צריך לקבל פטור חלקי. נכון? עד לסכום המקסימום. 43,240 פחות השלושים אלף או העשרים אלף, תלוי מה היה אצל העיקרי, והיתר פטור.

ואם ההכנסה שלי אצל המעסיק העיקרי 50,000 זאת אומרת שמשלם הפנסיה או המעסיק השני, אני צריך לתת להם פטור מתשלום דמי ביטוח כי שילמתי במקום אחד מקסימום. כדי לקבל את הפטור הזה אנחנו שולחים לפקס הזה, זה פקס שמפורסם גם באיגרת אבל זה למי שרוצה ולא רואה זה ב-02-6514958 אנחנו שולחים טופסי 100 מודפסים וחתומים מכל המעסיקים ו/או משלמי הפנסיה.

בעצם טופס 100 למי שלא ראה ותכף אני אראה לכם אותו, זה בעצם טופס שמפרט את השכרים בשנה כולל החלקים היחסיים של הפריסה וההפרשים. זאת אומרת שיש שם בסיס אמיתי של הכנסה ודמי ביטוח אמיתיים באותו חודש. ולמקסימאליסטיים זה מאד עקרוני כי אם ההכנסה שלי בחודש אחד היא 60,000 ובחודש שני היא 40,000, אז אני לא צריכה לחלק את זה שווה בשווה, נכון? אולי אני צריכה לבדוק אם לא עשו פריסה אבל אני לא צריכה לחלק את זה שווה בשווה כמו שאנחנו עושים עם בעלי השכר הנמוך דרך טופס 126.

אז שולחים טופסי 100 מודפסים וחתומים מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה וטופס 753 שזה בקשה לאישור. זה נרשם אצלנו במערכת, אנחנו מזינים למערכת שלנו את טופס 100, אנחנו לא נוציא לעולם אישור פטור מעל המקסימום בין אם זה חלקי או מלא אם ההכנסות מעל המקסימום הם מקריות.

אנחנו צריכים לבדוק ולראות שלפחות שנה שלימה אותו עובד משתכר פחות או יותר אותו שכר. אוקי? זאת אומרת שאם השכר שלי השתנה אצל המעסיק העיקרי במקום 50,000, אני מדברת על אחד שקיבל פטור מלא, ההכנסה שלי ירדה ל-40,000, מה בעצם קרה? אני חייבת. ולכן אנחנו מבקשים לראות לפחות 12 חודשים לפני התיאום וכאן זה לא יהיה רטרואקטיבי.

אישור פטור מלא או פטור חלקי לא יהיה אישור רטרואקטיבי, הוא יהיה אישור מהחודש שקדם, זאת אומרת שאם אני עכשיו במאי זה יכול להיות מאפריל, ותמיד עד סוף שנה. לגבי חודשים שכבר עברו, אם אני באוקטובר אז אני אחכה לסוף שנה ואני אבקש החזרים מעל המקסימום מהסניף. החזרים מעל המקסימים מבקשים אך ורק מהעובדים בסניפים. גביה ומעסיקים בסניף. אוקי? אמרנו שזה תקף עד סוף שנה.

שאלה מהקהל: את אומרת רק פנסיה מוקדמת.

רק פנסיה מוקדמת.

שאלה מהקהל: אם בן אדם כבר בן 67, זה לא קשור?

לא קשור אלינו.

שאלה מהקהל: אפילו שיש פנסיה?

זה לא קשור אלינו. זה כבר לא פנסיה חייבת. כשהוא הגיע לגיל המוחלט הוא כבר לא חייב, לא מעבירים את זה לביטוח לאומי. אין דיווח לביטוח לאומי. זה פנסיה פרטית, היא לא קשורה, היא כבר לא חייבת.

שאלה מהקהל: פנסיונר מעל גיל 70 והמעסיק שלו בטעות גבה ממנו ביטוח בריאות וזה.

הוא מקבל קצבת זקנה את מתכוונת. אם הוא מקבל קצבת זקנה זה קובץ זיכויים, תכף אני מדברת על זה. לגבי ההתחשבנות עם שינוי סטטוס, תכף אני מגיעה לזה.

טופס 100 זה טופס שהוא הופך להיות אצלנו טופס מאד מרכזי, אני אגיד לכם למה. קודם כל יש פה כמו שאמרתי תשלומים, הוא לפי שנה מסוימת והוא הופך להיות אצלנו טופס מרכזי כי אנחנו הולכים להחיל אותו בגמלאות.

כל מי שיבקש, קודם כל אנחנו עובדים עכשיו בשיתוף פעולה, עוקץ אחד מבתי התוכנה, כל בתי התוכנה אבל עוקץ מאד מתקדמים בפיתוח, אנחנו בעצם ממכנים אותו.

ברגע שעובד יגיש לביטוח לאומי תביעה לגמלה כלשהי, המעסיק לא יצטרך למלא לו את פרטי המשכורת והוא לא יצטרך להגיש לנו תלושים. אנחנו מזינים מידי חודש בביטוח לאומי 600,000 תלושים.

והרבה פעמים אנחנו טועים לרעתו של המבוטח כי אולי הפקיד שקיבל את התביעה לא שם לב ולא קרא את הגילום, לא קרא איזשהו תשלום מיוחד ששולם. יש 200 סוגים של תלושים במשק, אני לא יודעת אם אתם יודעים. יש תלושים שמקפידים לרשום ברוטו לביטוח לאומי ויש תלושים שממש לא. וכמה סדנאות שאנחנו עושים ומלמדים חשבי שכר לקרוא תלושי משכורת, אנחנו לא תמיד יודעים לקרוא נכון.

יש מקרים מעטים, לא רבים של תלושי משכורת מזויפים שמתגלים. שלא נדבר על הזמן שאנחנו מקבלים תביעה ועד שאנחנו מזינים ועד שאנחנו בודקים מה חסר ושולחים לו מכתב ראשון ומכתב שני ואנחנו מטרטרים את המבוטח.

אז ביטוח לאומי בעצם לקח על עצמו פרויקט מאד מכובד ויפה זה שידור טופס 100 שבתוך טופס 100 אם היום יש שמונה טורים, אז יהיה 50 טורים לכל חודש וזה מבחינתכם זה מאד שקוף. ברגע שאתם תשלחו את זה, תשגרו את זה בלחיצת כפתור, אנחנו נקבל לכל שורה נקבל כמה ימי מחלה יש לו, כמה ימי חופשה, שעות נוספות וזאת אומרת פירוק של השכר. עם שכר נוסף, ללא שכר נוסף. כדי שנוכל בעצם מה שעשינו, ישבנו עם כל הגמלאות שלנו, מיפינו את כל הצרכים. מה צריך כדי, זה ממש פרויקט מאד מאד רציני ובעצם ברגע שמיפינו את כל הצרכים לגבי כל הגמלאות בביטוח לאומי, אז בעזרת השם כשנקבל את הטופס הזה נוכל לחשב את כל הפרטים, את כל התביעה עצמה ולשלם אותה כביכול די אוטומטית.

שאלה מהקהל: מה זה הכל?

לכל הגמלאות.

שאלה מהקהל: אז מעסיק לא יצטרך לשלוח?

הוא יצטרך לשדר את הטופס. ברגע שהוא ישדר, הוא ישדר את השנה הנוכחית ועוד שנתיים אחורה ואז זה גם יתאים לכל הגמלאות. יש גמלאות שצריך 18 חודש וגמלאות מחליפות שכר צריכות או 3 או 6, תלוי איזה וזה פשוט יהיה מדהים מדהים. נכון להיום הטופס הזה הוא בתוקף מ-2009. הטופס הזה בתוקף מינואר 2009 מבחינת נייר, עדיין לא שידור.

וכשאנחנו מתחשבנים בסכומים מעל המקסימום אנחנו דורשים טופס 100 כטופס חובה בגלל מה שהסברתי קודם של התנודות שכר שאנחנו לא יכולים לחלק את ה-126 שווה בשווה. אז טופס 100 למי שעדיין לא הכיר גם אני רוצה לצאת מפה כשכולם מכירים. בטח ובטח אם אנחנו הולכים להפוך אותו לטופס מוביל במוסד גם מבחינת הגמלאות. לא רק להתחשבנות בגביה.

שאלה מהקהל: זה רק מי שמשתכר מעל ה?

נכון להיום אנחנו משתמשים בטופס הזה למקסימליסטים, לרוב. אבל הרעיון הוא להשתמש בעצם, זה יהיה תחליף של תלושי משכורת. כל מי שיצטרך להגיש תלושי משכורת לביטוח לאומי יגיש טופס 100, ישדר טופס 100.

שאלה מהקהל: רגע, יש לי שאלה, כשאת מדברת על שידור את מדברת על משרדים מייצגים?

גם מה שאת עושה היום ב-WCF. הדבר הראשון שיכנס זה ה-WCF. משרדים גדולים, מעסיקים גדולים במשק, בעצם הטופס הזה הוא לא טופס לכל העובדים. זה פר תביעה לגמלה או פר בקשה לתיאום דמי ביטוח מעל המקסימום. אז לכולם אנחנו מכינים בעצם את כל הרציפים, גם בשידור וגם בהעברת דו"ח באופן מקוון ב-WCF בלחיצת כפתור תוכלי להעביר את הדיווח לביטוח לאומי.

שאלה מהקהל: בעצם השיגור שלו זה בעצם גם החתימה של המעסיק, כי גם הטופס הזה צריך חתימה.

נכון.

שאלה מהקהל: זאת אומרת, לא נצטרך אחר כך לשלוח בנוסף זה.

נכון, זה יהיה מאובטח אלקטרוני ולא צריך יהיה לשלוח דברים נוספים. בינתיים יש את החקיקה שמבוטח שמגיש תביעה לביטוח לאומי צריך טופס תביעה, אז בינתיים הוא יגיש טופס תביעה עד שנשנה ואולי נעשה את זה באינטרנט. אבל מבחינת תלושים וכל המידע הנוסף, הכל יגיע בטופס 100.

שאלה מהקהל: היום בדמי אבטלה לדוגמא, אם אתה נותן טופס 100 לעובד בעצם...

נכון. אוקי, בואו נמשיך, בקשות להחזרים בגין שינוי סטטוס עובד.

אנחנו כבר מיולי 2012 לא מקבלים בקשות להחזרים בנייר למי שפעם הכיר את טופס 659 שרושמים בכתב יד מה היו ההכנסות, מה היו הניכויים. שינוי סטטוס עובד בדרך כלל משתמשים, כשמדווחים על עובד כעובד רגיל ומסתבר שהוא מקבל זקנה, מסתבר שהוא מקבל נכות שהיא פטורה מדמי ביטוח, מסתבר שהוא בגיל המותנה, התאריך לידה שלו לא נכון. שהוא חייל, אוקי? כל המקרים האלה אפשר לקבל החזרים.

יש לנו את חוק ההתיישנות, חוק ההתיישנות מדבר על החזרים רטרואקטיביים עד 7 שנים. כשאנחנו אומרים שבע שנים אנחנו לא כוללים את השנה הנוכחית, בעצם אם אני בדצמבר אז זה כבר 8 שנים, אוקי? כשהעובד פונה אליכם ומבקש מכם, מעדכן על קבלת, על זה שהוא התחיל לקבל, לא משנה מתי שנה- שנתיים רטרואקטיבית זקנה או נכות, צריך לעדכן את זה מיד במערכת כדי שהוא יוכל לקבל את ההחזר.

אנחנו שולחים את ההחזר, את ההחזר רושמים בתיק המעסיק, שולחים משוב, משוב לקובץ הזיכויים, אנחנו מפרטים כמה צריך להחזיר לעובד, אנחנו מצרפים להחזר גם הצמדה. אוקי? יש פירוט, יש בדיוק פה מישהי לפני ההרצאה הראתה לי את הטופס, אז אני מקווה שרובכם מכירים ויודעים. לא לשלוח את העובדים האלה לביטוח לאומי.

זאת אומרת, אין לנו דרך, אין לנו יותר טפסים. מבקר המדינה בעצם חייב אותנו לעשות התחשבנות כי מה שקרה, עובדים פנו למעסיקים וגם לביטוח לאומי. לא בטוח שזה מרמאות. הם אמרו: אחד משניהם יחזיר לי.

אבל כפי שאתם יודעים, קוד דיווח 7 בטופס 102 זה היה זיכוי עלום, אני לא אקרא לו כספומט אבל הוא היה משהו כמו, כמובן שקיבלנו פלטים וכשעשינו ביקורות אז בדקנו אבל זה לא היה מסונכרן, זה לא נבדק, זה לא נרשם שהעובד קיבל בגין התקופה הזו והזו וגם מה הוא קיבל, האם זה תיקון בשכר, האם זה שינוי סטטוס של עובד, ולכן היום אנחנו מאד מאד מקפידים עם העניין הזה. אנחנו מחזירים אך ורק בקובץ זיכויים.

כמובן שאם יש בעיה של: עבדתי מקודם עם בית תוכנה אחר ואין את כל המידע או כאלה סיבות, אנחנו מבקשים לקבל אישורים גם מבית התוכנה וגם מהמעסיק, בודקים את הנושא ואם יש מקרים שאין דרך אחרת, אז אנחנו נקבל את הידני. אבל אנחנו מקבלים אותם כמקרים מאד מאד חריגים.

שאלה מהקהל: לא הבנתי איך עושים את זה.

יש לכם ב-WCF, את רוצה לספר איך עושים את זה אצלכם? את עושה בעוקץ, נכון? אני יודעת שיש שירות כזה שפיתחנו יחד עם בית התוכנה WCF. ברגע שאתה מעדכן את סטטוס העובד, באופן אוטומטי נוצר לך קובץ זיכוי.

שאלה מהקהל: לא, צריך לעשות כמה פעולות לפני.

אוקי, מבחינה תכנותית אני יודעת שיש חובת שיש בה דברי הסבר שאני עברתי עליהם גם, תתעדכנו במערכת. לא דו"חות מתקנים, זה מתקן לעבר ומתקן לעתיד. אז תתעדכנו בשירות, השירות עובד. עוקץ אני מקבלת המון דיווחים בקובץ זיכוי.

שאלה מהקהל: כשנכנסים למערכת עושים איזשהו תיקון ממתי הזיכוי או שמגיע, למשל מי שיש לו קצבת זקנה ולא ידע ואז ב-102 של אותו חודש את משדרת אותו והוא עושה אוטומטי טופס זיכוי, זה אומר לך בדיוק כמה כסף תקבלי מביטוח לאומי. העובד אוטומטית בתלוש שלו נכנס הזיכוי ואת מקבלת את הכסף מביטוח לאומי, המעסיק. את בעצם צינור כמו מילואים.

שאלה מהקהל: השאלה אם את... מאוקטובר ואת לא תקחי לה ממאי.

אז אין בעיה, כמו שהיא אמרה, את כותבת מאיזה תאריך התיקון. אנחנו לפעמים שולחים במשוב, איך עושים מבחינה טכנית תתעדכנו במערכת, יש לכם דיוורי הסבר של כל בתי התוכנה.

לגבי תשובות, משוב. יש שגיאה שהיא לא, בעוקץ אני לא רואה שהיא מאד מאד שכיחה, כל מה שקשור לזיהוי העובד. ברגע שאתם משתמשים ב-WCF ואתם מזהים את העובד כמו שאמרה פה הגברת, לפני שאתם שולחים אתם עושים סוג של סימולציה. אוקי? ואז משדרים את זה. וכשיש עובד שהוא לא מזוהה, לא מזוהה זאת אומרת שאחד מהנתונים, אנחנו בודקים שם, שם משפחה, שנת לידה ותעודת זהות. הכל חייב להתאים.

אם יש שגיאה אנחנו הופכים את הטופס הזה לטופס שגוי, אנחנו לא מזהים את העובד, אנחנו לא יודעים למי להחזיר כסף. או לפעמים אנחנו מזינים שהעובד, לעובד יש שינוי בשכר, השכר שלו בעצם קטן. במקום 3,600 היתה לנו טעות וההכנסה בעצם צריכה להשתנות ל-3,200 אני סתם זורקת דוגמא. וכשאני מנסה לשדר את התיקון הזה, תיקון בשכר, אז המערכת מחזירה לי משוב: "יש בעיה עם סוג עובד".

כשיש שגיאה כזו אנחנו צריכים לשאול את העובד: "אתה מקבל איזושהי גמלה מביטוח לאומי?" כי אנחנו בודקים כל חודש כל זהות את סוג העובד ויכול מאד להיות שמגיע לו בכלל החזר גם בגין זה שהוא מקבל זקנה, גם לעובד וגם למעביד ואז שואלים את המבוטח וברגע שהמבוטח מביא אישור, הוא חייב להביא אישור, אנחנו לא מעדכנים לעולם לפי אמירה בעל פה או סתם מכתב שהוא כתב, צריך להביא אישור מביטוח לאומי, וברגע שאנחנו מעדכנים שהוא מקבל זקנה, המערכת באופן אוטומטי תזכה את העובד והמעביד. אוקי?

אז אם אתם נתקלים, אני אתן לכם מספר טלפון. זאת אומרת, אם שאלתם את העובד והעובד אמר: "אני לא מקבל זקנה ואני לא יודע מה את רוצה" ואתם עדיין לא מבינים למה יש סוג עובד לא נכון, אבל רק אחרי ששאלתם את העובד, יש מספר טלפון של מוקד קובץ זיכויים שהוא יכול לעזור לכם לבדוק מה סוג העובד. יכול להיות שהוא לא יגיד לכם מה בדיוק סוג העובד אבל הוא ינחה אתכם מה צריך לעשות. הטלפון זה 02-6463346/8. בסדר?

זה מוקד שיכול לעזור לכם בקובץ זיכויים בלבד. כשאתם לא יודעים למה סוג העובד יצא שגוי ושאלתם אותו האם אתה מקבל גמלה מביטוח לאומי. בסדר? היה לנו מקרה, אני בכוונה מפרסמת את הטלפון הזה כי היה מקרה שמעסיק שידר קובץ, דרך אגב, אם אתם משדרים קובץ נוצר לכם דו"ח, ואתם מעבירים אותו בקובץ זיכויים סתם דוגמא, עם עשרה עובדים. לכל עובד יש תקופה אחרת, לאחד יש 15 חודשים, לאחד יש 6, וחודש אחד או עובד אחד, מישהו לא תקין, זה לא עוצר את כל המערכת. אנחנו נקלוט את הדיווח התקין מאחר ואנחנו בודקים חודש חודש עובד עובד, כל מה שתקין נקלט במערכת.

שאלה מהקהל: השאלה באתר של המייצגים כשאני מזינה את העובדים, ברגע שהיה לי שגוי אחד עובד אחד.

זה משהו אחר, זה בטופס 102, בטופס 102 לא. זה משהו אחר. אני צריכה שכולם יהיו תקינים, אני צריכה שהחזית וגב יהיו תקינים, יהיו תואמים. אני מדברת על שינוי סטטוס עובד, שינוי שכר, קובץ זיכויים. בסדר? נמשיך הלאה.

אמרנו שאין להפנות ביטוח לאומי, אין לעדכן פטורים ללא אישור הביטוח הלאומי, יש להעביר את הדיווח החודשי באופן ממוכן.

אני לא יודעת אם יש פה אוכלוסייה כזאת, אם יש פה משרדים שלא מעבירים את הדיווח אלא ממלאים טופס 102 והולכים איתו לבנק, אז חלק משינויי החקיקה שאנחנו עושים לקראת סוף שנה זה לחייב באמת את שידור הדו"חות. ומי שלא משתמש בשידור דו"חות אז הוא פשוט מפספס. כי בשידור דו"חות יש אפס טעויות. אין טעויות.

טעות בדו"ח יוצרת שגוי. מה יוצא שגוי? יוצר קביעה. קביעה זה בעצם חוב סתמי בהיעדר דיווח. כל עוד הדיווח, ה-102 או דו"חות אחרים לא נקלטו במערכת, לא נקלטו כי הם שגויים, מבחינתנו זה העדר דיווח. ולכן אנחנו יוצרים קביעה, והקביעה היא כולל סנקציה. זה לא סכום הדו"ח זה קצת יותר ואחר כך צריך להגיש דו"ח וצריך לבטל את הקביעה. בעצם אנחנו כבר לא שם. ביטוח לאומי כבר מזמן לא שם.

שאלה מהקהל: למייצגים, אלה שמשדרים יש ממש מרחב פעולה מאד רחב באינטרנט. לבדוק, לשדר, לתקן. עכשיו, המעסיק שמקבל את הצעתך לדיווח חודשי במקום ידני, מה יהיה שמה עוד?

יש כמה דרכים לדווח. יש דרך אחת להיכנס לדיווח מקוון ישירות ממערכת השכר שזה ה-WCF ובעוקץ יש המון משתמשים שמשתמשים בזה. מה שטוב בדיווח המקוון זה שזה אונליין. לא צריך לחכות לילה שהקובץ ייקלט. כשאת משדרת ממשרד מייצג אז הדיווח הוא לא באונליין. זה עובר, זה נקרא הצבעה אצלנו, זה עובר לילה ורק למחרת יש לך משוב. את צריכה להיכנס למעקב שידורים ואז לקבל את המשוב של הקובץ ואז יש לך שמה חלוקה לתקינים, שגויים וכולי. מה שטוב, אם אתה כבר נמצא במערכת עוקץ או מערכת אחרת ואתה בעצם מסיים את הדיווח של אותו תיק, עדיף כבר באותו דיווח להעביר אותו ב-WCF באופן מקוון.

הערה מהקהל: או דרך האתר.

או דרך האתר גם. אבל הדרך הקצרה יותר והנוחה והאמינה יותר היא WCF.

שאלה מהקהל: כשעושים ב-WCF חברות שהתשלומים שלהם הם מעל 30,000 והם משדרים אותם ב-12 לחודש, התשלום יהיה ב-23?

אז אני אגיד שתי מילים על זה. מי שמשדר לביטוח לאומי את הטופס וגם משלם בהרשאה לחיוב. לא רק משדר, משדר זה באמת כדי שהמערכות יהיו תקינות ולא יהיו שגויים ולא יהיו קביעות, ומי שלא עושה את זה באמת מפספס. כאילו לא לשדר טופס אלא לשבת ולמלא טפסים, סליחה שאני אומרת את זה, אני אספר הכל, זה ממש פעולה פרימיטיבית לחלוטין לגמרי, כי בואו אני אספר לכם מה קורה.

ברגע שאתם ממלאים בטופס ב-102, מגישים את זה לבנק, הבנק מעביר אלינו רק אחרי שבועיים וחצי- שלושה, אנחנו מעבירים את זה לחברת סריקה, חברת סריקה זה אנשים יושבים ומקלידים. יכול להיות שהם יטעו בהקלדה אז יכול להיות שהפקידה טעתה ברישום, יכול להיות שזה הגיע אחרי שלושה שבועות.

אחר כך חברת הסריקה צריכה להקליד את זה וזה שוב ידי אדם. אין מצב שלא יהיו שגיאות, ויש שגיאות. הרבה פעמים אנחנו עושים שקביעה על חוק שגוי ואז המעסיק אומר: "סליחה, מה פתאום?" הדו"ח תקין, הכל בסדר. ואז מסתבר שאנחנו מוציאים, יש לנו מה שנקרא ADA, אנחנו מוציאים את המקור, אנחנו רואים שבעצם הפקידה בסריקה הקלידה את השש כשמונה או כל דבר אחר.

אז באמת מי שלא משדר, לא מעביר בדרך מקוונת, מפספס את המערכות שבנינו מול בתי התוכנה ולשכות השירות. מה שטוב בקובץ מייצגים, דרך מערכת ייצוג לקוחות או בטעינת קובץ זה שאפשר לשלוח הרבה מאד מעסיקים ביחד. וזה באמת גם שירות מצוין ואנחנו עכשיו משפרים אותו עוד קצת לגבי כאלה שרוצים לשלם בכרטיס אשראי.

אם אתה רוצה לשלם בכרטיס אשראי, נניח שיש לי 80 מעסיקים, 50 מעסיקים, ואני רוצה לשדר את כולם בבת אחת, אני יכולה לשדר את כולם בבת אחת ואז המערכת תעלה לי את אלה כמו שיש היום, את אלה שיש להם הרשאה לחיוב כדי שאני אסמן כמה לשלם והדבר הבא, היא תשאל אותי: "האם את רוצה לשלוח להם SMS של סכום החוב שהם ישלמו באייפון או בכרטיס אשראי?" אולי הכרטיס אשראי נמצא אצלי אז אפשר להכניס את פרטי כרטיס אשראי, זה פיתוח שאנחנו ממש בשלבי סיום שלו שאפשר לשלם גם בדרכים האלה. אבל לגבי הרשאה לחיוב, אני ככה אגיד מהר, מי שגם משלם וגם מדווח, זאת אומרת שידור טופס וגם הרשאה לחיוב בעצם מקנה בונוס שהוא דחיית מועד תשלום.

במקום ב-15 אנחנו גובים את הכסף ב-22. עכשיו, אם סכום דמי הביטוח הוא גבוה מ-60,000 שקלים אז צריך לשדר את הטופס ב-12. ב-12 לחודש כי סכום הבונוס הוא 60,000. ואם הדו"ח שלי הוא 100,000, דמי ביטוח באותו חודש אני מתכוונת, אם הדמי ביטוח הוא 100,000 ואני צריכה לשדר אותו מוקדם יותר כדי שאני אוכל לעשות את החלוקה למס"ב. אני אשלח ב-15 את הסכום שמעבר לסכום הבונוס, את ה-40,000 ואת השישים אני אגבה ב-22. בסדר?

שאלה מהקהל: סכום תשלום?

תשלום דמי ביטוח בחודש למעסיק. היא דיברה על סכומים גבוהים. ב-WCF את יכולה גם ב-13 לא רק ב-12, ב-13 את עדיין יכולה. אותו דבר, תדווחי אותו ב-13 ואנחנו נשלח למס"ב את החלוקה של ה-60 ו-40 כמו בדוגמא שנתתי עם המאה. בסדר?

שאלה מהקהל: רק מדווחים ופונים לא בהרשאה, מה בעצם אני צריכה?

אוקי, יופי. לגבי מי שרק משדר, ועדיין הוא רוצה לשלם בהמחאה, אז מה שעושים, לוקחים את הפנקס ורושמים בקוד דיווח 12. קוד דיווח 12 הופך את הטופס לשובר תשלום בלבד. לא צריך למלא כלום מלבד הסכום לתשלום למטה. זאת אומרת שאם אני משדר לכל הלקוחות או חלק מהלקוחות ואין להם הרשאה לחיוב, אז אני לא צריך למלא שוב את הטופס אלא לשנות את הקוד דיווח ל-12 ולשלם את זה בהמחאה בבנק.

שאלה מהקהל: קוד 3?

אותו דבר.

שאלה מהקהל: לא, אני משלמת בממוכן ואני מדווחת ב-

את יכולה לצרף את כל הסכומים ואת יכולה, אם את מעדיפה שיהיה נפרד, אני מכירה יועץ מס כזה שהוא רוצה נפרד, אז הוא משלם כמה פעמים בקוד 12, אוקי?

הערה מהקהל: עיקר הדיווח הוא ממוחשב.

היא שאלה, אם יש לי הרשאה לחיוב ויש לי תשלום של דמי פגיעה, אז קודם כל אני לא יודעת אם שמתם לב, בהודעות דמי פגיעה הוספנו QR. מי שרוצה לשלם בכרטיס אשראי גם אם יש לי הרשאה לחיוב וקיבלתי חיוב קטן של דמי פגיעה, של אלף שקלים ואני רוצה עכשיו לשלם אותו ולהיפטר ממנו.

אז תשימו לב, בהודעות של דמי פגיעה הוספנו למטה, אתם מכירים את ה-Ycode שזה מפורסם בעיתונות וכל מיני, לביטוח לאומי יש קוביה כזאת שנקראת QR ואם פותחים את זה עם אייפון אז אפשר לשלם בכרטיס אשראי. זו אפשרות ראשונה.

אפשרות שניה, אם יש לך הרשאה לחיוב ואתה משרד מייצג אז יש לך תשלום אחר. תשלום אחר בהרשאה לחיוב. המערכת בעצם מאפשרת להיכנס לתשלום אחר ולהפעיל את ההרשאה לחיוב בסכומים שהם לא שוטפים, שזה לא סכום שוטף.

שאלה מהקהל: בתנאי שמופיע כבר חוב.

כן. אנחנו יודעים את ההודעה. אם יש הודעה המערכת תאפשר. אנחנו עכשיו הוספנו שהמערכת תדע חיוב עתידי גם של דמי פגיעה.

שאלה מהקהל: ואם אתה לא מייצג?

אז או דרך אשראי. אם לא דרך אשראי זה בעיה. שיקים עדיין לא עשינו, יש אפשרות לעשות העברה בנקאית אבל לא שיקים. פיתרון לשיקים עדיין אין לנו. עכשיו, הרשאה לחיוב זה לא הוראת קבע למי שלא מכיר את זה. הרשאה לחיוב היא פר.

שאלה מהקהל: למעט עצמאיים.

נכון, עצמאיים זה הוראת קבע, אנחנו מדברים על מעסיקים. במעסיקים הרשאה לחיוב זה בעצם לא הוראת קבע מאחר והתשלום החודשי יכול להשתנות, הוא בדרך כלל משתנה, אז אנחנו בעצם יכולים לשנות את הסכומים.

כשיש הרשאה לחיוב ואני מייצג מקושר, בשלב הזה זה למייצג מקושר ולמי שמשתמש ב-WCF, מותר לי בין אפס, לרשום בדמי ביטוח לתשלום בין אפס לגובה דמי הביטוח. אם בחודש מסוים, נניח שעם שיק היתה איזושהי בעיה עם המעסיק ואני לא אמור לשלם החודש או לשלם חלק. או אני יודע על יתרת זכות שיש לי ואני רוצה להתקזז, אז אני יכול לשנות את הסכום. הגבולות הם בין אפס, לא לשלם בכלל, לגובה דמי הביטוח. כשאתם ממלאים את סכום התשלום למס"ב, בהרשאה לחיוב, אנחנו שומרים אותו כחתימה. אנחנו יודעים מי הפעיל אותו, מאיזה משרד, יש את הקוד מזהה שאתם בטח כבר מכירים ואנחנו יודעים מי בעצם השתמש, איזה בית תוכנה, מי הלקוח.

שאלה מהקהל: אין אפשרות לעשות שידור של אי העסקה? יש חודשים שבהם אין העסקה?

למה? אני לא יודעת שיש בעיה של אי העסקה. את מדברת על WCF? במייצגים בטח שכן.

שאלה מהקהל: לא. אם אני נכנסת ועושה ידנית.

נכון. כי זה לא סוג של חישוב. אבל ב-WCF הוא לא נותן לך לעשות? אז זה אני כבר בודקת. אוקי, אנחנו בכלל מכינים עכשיו שירותי מאד יפים ב-WCF, כדאי שתתעדכנו בהמשך. כל תיק שתיכנסו אליו ל-WCF, זאת אומרת שתרצו לשדר אותו, אז אנחנו גם נתן לכם מידע נוסף. האם יש קביעות, האם יש.

שאלה מהקהל: יש במערכת מייצגים.

אז עכשיו אנחנו מכניסים את זה ל-WCF כדי שתדעו מה קורה בתיק. נמשיך הלאה, מערכת ייצוג לקוחות, ככה ממש עדכונים קטנים, אם יש פה משרדים שלא עובדים עם מייצגים מקושרים ורוצים כן להתחבר למייצגים.

קודם כל מייצג על פי סעיף 386 לחוק חייב להיות רואה חשבון או יועץ מס או עורך דין. יועץ מס שעבר מבחנים בביטוח לאומי. יועץ מס שלא עבר מבחנים בביטוח לאומי יכול לעשות את זה דרך האתר, יש חומר צריך ללמוד ולגשת למבחן. אנחנו מקווים שהחל משנה הבאה, מ-2015 נכניס לתכנית של יועצי המס גם את נושא ביטוח לאומי ואז לא יצטרכו ללמד ביטוח לאומי בנפרד כהסמכה לעבוד מול ביטוח לאומי.

כמו רואי החשבון, ברגע שמסיימים ייעוץ מס יש לך גם אישור לעבוד מול ביטוח לאומי. אבל בשלב הזה כל משרד שהוא רואה חשבון, יועץ מס מורשה או עו"ד יכולים להתחבר למערכת ייצוג לקוחות. אם יש פה משרד או מישהו שמעוניין והוא עדיין לא מחובר, אז אפשר לפנות אלי בהפסקה אני בשמחה אעזור ואקדם את זה. יש לנו במערכת שירותים חדשים. אנחנו מראים סל שירותים. המערכת שלנו כוללת המון שירותים של עדכונים. ולמי שלא מקושר שתדעו, שירותים של עדכון מדהימים כמו למשל הסכמי תשלומים, ביטול עיקולים, שלא נדבר על עדכונים אינפורמטיביים של כתובת, הזמנת פנקס, דף חשבון.

הערה מהקהל: שאלון אי אפשר להוציא. ששולחים מעסיק חדש ואת מבקשת.

יש לך בטפסים.

הערה מהקהל: לא, בהודעות של המעסיק לפתוח ולראות את ה-

את השאלון?

הערה מהקהל: לא הצלחתי.

אבל תיכנסי ל-ADA, את יכולה להיכנס ל-ADA, זה מתויק. אחרי שמילאת או לפני שמילאת?

תשובה מהקהל: לפני שמילאתי.

אז את רק רואה שיש ואם את רוצה טופס נוסף אז יש לך לינק לטפסים, תזמיני טופס. אוקי, אז באמת סל השירותים שלנו הוא באמת מדהים. אני עובדת עם, יש לי קולגה במס הכנסה, מיכל, אין בעיה גם להגיד את שמה, אנחנו עובדות בשיתוף פעולה ובאמת אנחנו יודעים שהמערכת שלנו נותנת שירותים מדהימים ושרק לומדים מאיתנו. אז כדאי.

אם יש פה משרדים, התשלום להתחבר למערכת הזו הוא כמעט אפסי, זה 240 שקלים לחמש שנים. אין שימוש של שאילתות, לא משלמים על שאילתות, זה בעצם שירות. שירות ענק באתר הביטוח הלאומי. אנחנו הכנסנו לא מזמן תשלום בכרטיס אשראי, תשלום אחד, רב תשלומים וקרדיט, שאפשר לעשות את זה מתוך המערכת. יש מידע ניהולי מדהים, מידע ניהולי שמראה את כל החובות של כל הלקוחות שלי. איזה הודעות חוב הוא קיבל שזה באמת, וזה מתעדכן. זה כל יום היתרות שמה מתעדכנות ולקוחות שסידרו את חובם יורדים מהמערכת. זה משהו, אתם נכנסתם לזה?

תשובה מהקהל: בטח.

מצוין. מידע ניהולי למעסיקים ומבוטחים. הסכמי תשלומים על ידי מייצגים בהמחאות, לא לעשות אם אין לכם שיקים, אנחנו עושים על זה בקרות עכשיו. ניתקנו שני מייצגים מהמערכת שעשו הסכם תשלומים כי הם ביטלו גם עיקולים. ברגע שעושים הסכם תשלומים במערכת ויש עיקולים, העיקולים מתבטלים. כשמייצג עושה. ומסתבר שלפעמים עושים בזה שימוש לרעה, עכשיו אנחנו מקפידים במי שלא שולח שיקים הוא מנותק מהמערכת.

שאלה מהקהל: יש כאלו שעושים את זה?

כן. היו שתיים כאלה. נקווה שלא ויכול להיות שבגללם אנחנו נצטרך להוסיף טופס מילוי פרטי השיקים כדי שיהיה לנו אסמכתא שיש לך שיקים ביד. ויש התכתבויות, אנחנו מתכתבים עם הפקיד שמטפל בתיק מבוטח או המעסיק, מערכת התכתבויות שזה עובד נפלא. יש לפעמים שאלות לגמלאות. אנחנו לא עונים בנושא גמלאות. זה מינוס גדול, ברגע שהגמלאות ישתפו יותר פעולה אנחנו נוכל לתת לכם יותר שירותים. עכשיו אנחנו עובדים על אישורים של זקנה ושארים ונכות, אישורים שנתיים. יש אבטלה.

שאלה מהקהל: מילואים זה שימוש של המעסיק.

נכון. אבל אנחנו מערכת גבייה, אנחנו לא מערכת גמלאות וברגע שיש שיתוף פעולה ונותנים לנו שירותים אנחנו תמיד אומרים: "תפנו לנציגים שלכם שעובדים מול ביטוח לאומי, יש נציגויות של יועצי מס ורואי חשבון ותגידו שאתם מבקשים עוד שירותים בנושא גמלאות".

שאלה מהקהל: זה מערכת אחרת?

זאת מערכת גביה. את לא יכולה לראות מה מצב התביעה, את לא יכולה לראות אישורים שעדיין לא הכנסנו, לזה אני מתכוונת.

שאלה מהקהל: עוד פעם אני לא הבנתי, האם גם מעסיק פרטי שהוא לא מייצג, יכול לדעת את כל האינפורמציה שכעת את מדברת עליה?

לא מתוך מערכת מייצגים. בסדר?

כשנכנסים למערכת מייצגים זאת מערכת המייצגים שלנו אז יש אייקון סל שירותים, לא יודעת אם יצא לכם לראות אותו. בסל שירותים הרבה פעמים שולחים לנו הצעת ייעול. למה שמייצג לא יוכל להזין חשבון בנק? זה כבר קיים מזמן.

למה מעסיק, כל מיני הצעות ייעול שנראה כזה וואו, אבל זה כבר מזמן במערכת. יש לנו משהו כמו 120 שירותים במערכת שזה באמת מדהים. מאד חשוב, יש לכם גם מספרי פקס לכל הסניפים, גם גלש וגם מעסיקים. אתם מכירים את המשולש? יש פה משולש קטן שזה עזרה, תמיכה בטלפון. המייצגים מקבלים שירותים הרבה מעבר למעסיקים בודדים. אז זה לגבי סל השירותים ועוד שירותים.

שאלה מהקהל: ... שובר?

זה ייכנס, אנחנו בשלב של טסטים, האמת עשינו את זה ביחד עם מס הכנסה, מס הכנסה הכניסו את זה לפני כמה זמן, אנחנו צריכים לקבל עוד אישור כי המערכת שלנו היא מערכת מאובטחת. קיבלנו את האישור, יצרנו את הטופס, לדעתי תוך שבועיים.

אנחנו בשלב האחרון של טסטים. היא מדברת על שובר תשלום. אני רוצה שובר תשלום נייטראלי לרשום 2,000 שקלים וכמובן שהתיק נמצא בחוב, אני רוצה ללכת לשלם אותו, אין שום בעיה. זה ייכנס ממש בקרוב. בתוך סל השירותים יש לנו את כל השירותים כמו שאמרתי קודם.

שאלה מהקהל: למה זה רק למייצגים? למה זה לא למעסיקים?

כי זו מערכת מאובטחת של מייצגים שיכולים לעשות פעולות, שמותר להם לעשות פעולות במערכת וזה עובד על פי ייפויי כוח. עכשיו, אם אתה לא מייצג אז אין לך ייפוי כוח, אתה לא מייצג על פי חוק.

שאלה מהקהל: בתיק שלי.

אבל את לא יכולה להיות מייצגת רק לעצמך.

שאלה מהקהל: למה לא? תיק פרטי שלי.

אבל את לא מייצגת על פי חוק. זה מערכת למייצגים על פי חוק, אם יש לך משרד.

שאלה מהקהל: הבנתי שזה למייצגים אבל אם אני בתור.

אם את מבינה שזה למייצגים אבל את לא מייצג אז זו לא מערכת בשבילך. אז אנחנו בונים באתר כמו שיש מידע למבוטח יהיה גם מידע למעסיק. אם את רוצה לדעת מידע כללי מה יתרת החוב, האם יש קביעות, זה משהו שאנחנו כן בונים. אבל לעשות ממש עדכונים ולנהל מערכת של משרד זה בעצם מה שאני מראה, מערכת ייצוג לקוחות.

שאלה מהקהל: אני עובדת בחברה גדולה.

אם זה חברה גדולה, אני אשמח לחבר אותך. אם יש פה רואי חשבון יועצי מס של חברה גדולה, אני מדברת על מעל 500 עובדים אז כן לבוא אלי ואני כן אחבר בשמחה. 240 שקל לחמש שנים. זה בעצם שאילתות שהם על חשבוננו. אצלנו השאילתא היא בעצם בחינם.

שאילתא זה כמו תעודת זהות אחת, כל הפעולות בתעודת זהות אחת. אין סיכוי שאת תיכנסי לתעודת זהות אחת של מבוטח או לתיק ניכויים אחד ותעשי את כל הפעולות ולכן השאילתות שלנו הם בחינם, הם ממש חינמיות.

שאלה מהקהל: רואי חשבון, עורכי דין ו?

ויועצי מס שעברו את המבחן בביטוח לאומי.

שאלה מהקהל: עוד שאלה, אם מתחברים מתוך החברה, אז מה קורה עם המייצג? שיהיה לו גם, יש אפשרות לשניים?

תראי, אנחנו עובדים על ייפויי כוח. ייפוי כוח זה חד חד ערכי. אין אחד לצרכים האלה ושני לצרכים האחרים מאחר ויש פה הרבה מאד עדכונים למערכת. ברגע שמזינים ייפוי כוח, לא יכול להיות ייפוי כוח שני. הייפוי כוח הבא ידרוס את הקודם. אין משני כי בביטוח לאומי אין צורך לזה. ואם כן זה מעטים ואנחנו לא נבנה מערכת ענקית כזאת.

לזה התכוונתי כשאמרתי: ניהול מיוצגים, מידע ניהולי. לכל המייצגים המקושרים זה מדהים. יש פה במעסיקים יש פה אפילו מידע למי, לאיזה מבוטחים ולאיזה מעסיקים עומדים להגיע מבקרים. גובים, לא מבקרים. בהוצאה לפועל.

יש פה מידע של מי קיבל הודעות תזכורת, מי קיבל הודעת הרשעה, זה בעצם הודעה שהיא על פי פקודת המיסים גביה שברגע שאנחנו שולחים אותה תוך 14 יום מותר לנו לעשות עיקולים וקיזוזים ואכיפה, כל פעולות האכיפה וההוצאה לפועל המותרות לנו. נכנסים למעלה "ניהול מיוצגים" ויש לכם פה מעסיקים מידע ניהולי ומבוטחים מידע ניהולי.

במעסיקים מידע ניהולי יש לכם הודעות החוב, הודעות חוב תזכורת שזה הודעות ראשונות, בדרך כלל עם סכומים מאד נמוכים. אחר כך יש הודעת חוב הרשעה ראשונה, שזה אמנם הרשעה אבל היא ראשונה, ויש הודעת חוב שהיא בעצם מועמדים לביקור גובה. אנחנו החלטנו לתת את המידע החשוב הזה גם למייצגים כדי למנוע ביקורי גובים.

שאלה מהקהל: גמלאות, נוכל לראות? מילואים?

לא. אז אני אמרתי שזאת לא מערכת גמלאות. רק אישורים, את האישורים הקיימים בגמלאות אפשר להוציא.

שאלה מהקהל: אם יש לי עובד שהוא נפגע במקום אחד שיש לו כיסוי 22 ובמקום השני הוא לא. והוא הגיש את הפגיעה במקום שהוא נפצע שיש שם סעיף 22 והוא הגיש את שני התלושים, איך המקום השני רואה את הפגיעה בעבודה?

צריך לשאול בנפגעי עבודה. ביניהם אני לא יודעת איך הם רואים. כשהוא נפגע אז הוא נפגע בכל המעסיקים.

שאלה מהקהל: הוא יכול להביא לי אישור מחלה אם אני מעסיק משני?

בטח. זה כן בוודאי. זה פגיעה בעבודה לכל דבר. גם אם עבדתי אצל עשרה מעסיקים ואצל אחד מהם נפגעתי אז אני בפגיעה בעבודה, ואחרים לא משלמים.

שאלה מהקהל: ההיעדרות, מותר לי לרשום שזה מחלה והוא יביא לי אישור מחלה? זו היתה פגיעה בעבודה אצל מישהו אחר.

הערה מהקהל: מבחינתך זה גם פגיעה בעבודה.

לדעתי זה גם פגיעה בעבודה כי הוא מקבל גמלה מביטוח לאומי.

שאלה מהקהל: אני אמורה לשלם לו כי.

תקראי בנפגעי עבודה או שתשאלי אותם, בסדר? מה בדיוק את צריכה לעשות. הלאה.

שאלה מהקהל: את יכולה רגע לעמוד על שידור ולפתוח אותו?

לא. זה מצגת, זו לא מערכת אוטומטית.

שאלה מהקהל: אפשר את הטלפון?

לא את הטלפון. אני מנהלת ייצוג לקוחות. יש את המוקד, המוקד מעביר אלי שאלות שצריכות להגיע אלי. יש כבר ברוך השם 4,000 משרדי מייצגים עם 9,000 עובדים בתוך משרדי המייצגים אז פונים למוקד לכל בעיה, לכל שאלה והמוקד מעביר אלי. המוקד זה כשאתה נכנס זה 6463252. ב-02 זה המוקד, כשנכנסים למערכת מיד רואים את המספר. ואם יש שאלות, הצעות אז הם יודעים להעביר לי את זה ואנחנו נענה.

שאלה מהקהל: אם לאדם יש חוב והוא לא שילם את המקדמות אז מקזזים לו מהקצבת ילדים.

נכון. אם יש הרשעה, זאת אומרת שכבר הודענו לו על החוב והוא לא טיפל בחוב ועל פי פקודת המיסים גביה זה גם כתוב בנוסח ההרשעה שאם הוא יקבל גמלה מהביטוח הלאומי מותר לנו לקזז.

שאלה מהקהל: השאלה אם אפשר לעשות את זה לכתחילה? הוא רוצה...

אפשר. אפשר לעשות הסדר קיזוז. יש הסדר קיזוז.

שאלה מהקהל: אפשר לעשות את זה במערכת?

כן, אפשר לעשות את זה במערכת. במערכת ייצוג לקוחות יש אפשרות לעשות הסדר קיזוז ואם אתה מקבל גמלה קבוע ואתה רוצה לעשות הסדר קיזוז אתה יכול לעשות, אין שום בעיה. זה אחד השירותים. אני ממש ממליצה למייצגים שיושבים פה להוציא את סל השירותים, להציץ עליו.

יש המון שירותים שנכנסו בשנת 2002-2003 אנחנו כל הזמן מכניסים שירותים, אנחנו הרבה פעמים מודיעים לכם על חידושים. אני לא יודעת כמה מכם ראו את הניהול מיוצגים שאני פה מראה. וזהו, למה לא ראית את ההודעה המתגלגלת? היתה הודעה מתגלגלת שפשוט פוסחים עליה.

לפעמים אנחנו לא מכוונה רעה, אנחנו ממהרים, רוצים להגיע לנתון החשוב ואנחנו לא קוראים ואצלנו הודעות מתגלגלות זה ממש הפתעות אז כדאי. אתם הראשונים לדעת על דחיית מועד תשלום. אם אנחנו מחליטים לדחות מועד תשלום או בגלל איזשהו מועד או לעשות משהו חריג או עכשיו פרסמנו חוזר של נפגעי עבודה דרך מערכת ייצוג לקוחות, הם ביקשו מאיתנו שירות אז יש לינקים, יש הודעות ליידע אתכם.

תעצרו שניה, תקראו את ההודעה ותמשיכו הלאה. פעם בכמה זמן תוציאו את הסל שירותים ותתעדכנו. כי באמת כל שירות כזה זה פיתוחים שהגיעו כדרישה מהמשתמשים וזה באמת לא סתם דברים שהתחשק לנו לתת לכם.

אז כמו שאמרתי, יש לנו את ההרשעות, אנחנו כאן כותבים לכם לא חושבת שאתם תצליחו לראות אבל אתם תקבלו את המצגת הזו, יש יתרת אכיפה בביטוח לאומי ויתרת קיזוז במעסיקים. יתרת אכיפה זה בעצם היתרה שאנחנו שלחנו בהודעת חוב שהיא על פי פקודת המיסים גביה מותרת לפעולות אכיפה והוצאה לפועל.

זאת אומרת שאם עכשיו עשינו ביקורת חוב, אנחנו עושים כל חודש ביקורת חוב, בודקים את מצב התיק. אם חסר דו"חות רשומים קביעות, קביעות בהיעדר דיווח, יוצרים יתרת חוב נניח 10,000, שולחים הודעת הרשעה. תוך 14 יום היתרה הזו, זאת יתרת אכיפה שאנחנו יכולים לפעול עליה. אם קיבלנו הודעה של 10,000 שקלים ושילמנו 3,000 אז לא יתרת האכיפה מתעדכנת אלא יתרת קיזוז. בסדר?

למי שמשתמש במערכות שלנו ואתם רואים את ההגדרות האלה, יתרת אכיפה זה מה מותר לנו על פי חוק ומה שלחנו בהודעה ויתרת קיזוז זה יתרת האכיפה המעודכנת. ואנחנו פועלים על פי יתרת הקיזוז. כמובן שאם מישהו שילם 5,000 מתוך 10,000 אז אנחנו נעדכן שהיתרה שלו שווה ל-10,000. אם הוא שילם תשלום שוטף של 5,000 ועדיין לא הגיע הדיווח, מבחינתי עדיין היתרת קיזוז תהיה 10,000. אנחנו יודעים להבחין איזה תשלום שולם. האם זה תשלום בגין חוב או תשלום בגין דיווח שהדו"ח ייקלט בעתיד בקרוב, ובעצם חיוב הזיכוי יתנו לנו אפס, זה לא תשלום.

שאלה מהקהל: מייצג יכול לייצג גם לקוחות פרטיים שלא עסקים?

בוודאי. המייצג יכול לייצג עצמאים, מעסיקים, שכירים, כן בוודאי. ואנחנו מקווים שבהמשך אנחנו ניתן לייצג גם בגמלאות דרך המערכת שלנו יהיה ייצוג בגמלאות. אבל לא לכל הגמלאות כמו שזה היום אלא פר תביעה. אם אני מייצג עכשיו מבוטח שהגיש נכות, אז אני אוכל להגיש ייפוי כוח בנושא נכות ולהיות המייצג שלו. לבקש פרטים, לקבל תשובות בעניין התביעה. זה יהיה בהמשך, זה משהו שנעשה בשנה הבאה.

שאלה מהקהל: מייצג שמייצג אנשים צריך ייפוי כוח על כל?

כן, המערכת הזו עובדת, התשתית של המערכת זה מייצג מורשה וייפויי כוח.

שאלה מהקהל: אמרת שאי אפשר להוציא אישורים, אבל אני הוצאתי אישור של דמי לידה.

כן, אישורים כן אבל לא מעבר לזה. ואישורים מסוימים. עוד לא הכנסנו את הזקנה, אין זקנה ושארים, אין נכות. אז כל אישור שאנחנו מקבלים מהגמלאות שיתוף פעולה, וכן קיבלנו הסכמה לזה ואנחנו עובדים על זה, אנחנו נוכל להעביר לכם שירותים נוספים.

אוקי, גם למבוטחים יש הודעות תזכורת, הרשעה אחת ומועמדים לביקור גובה וזהו. מבחינתי אם יש שאלות אני אשמח לענות. ומי שלא משדר לשדר, ו-644 יש מבחן, אז כולם צריכים לדעת. 644 זה חובה, טופס 100. לזכור את הדברים האלה כי זה מה שקורה בשטח, אלה הצרכים שלנו.

שאלה מהקהל: אני במקרה לא בעוקץ, אני במכפל. שמה אני יכולה לשדר את הביטוח לאומי?

כל מה שאמרתי פה לגבי עוקץ זה גם במכפל.

שאלה מהקהל: וה-WCF אני צריכה להתקשר למוקד שלי יסבירו לי מה עושים?

גם. יש לך דברי הסבר במערכת. בכל בתי התוכנה יש דברי הסבר איך מעבירים טופס מקוון.

שאלה מהקהל: לגבי חל"ת, אני עושה במערכת, אנחנו אמורים לדווח על... שנתי. איך אני עושה את זה?

מי מעביר את זה בדרך כלל אלינו?

שאלה מהקהל: אני שולחת באתר, שולחים מכתב שכל רבעון שצריך...

נכון. פירוט עובדים שהם בחל"ת או פנסיונרים או מרצים צריך להעביר פעם ברבעון. עכשיו למייצג יש לכם לינק. את משרד מייצג מקושר? אז יש לכם לינק, יש למעלה B2B, business to business, את מקושרת אליו באופן אוטומטי. את נכנסת לשם ואז כתוב שם "שידור טופס" לפי הנושאים שאמרתי מרצים, פנסיונרים, חל"ת ואז את משדרת משם.

שאלה מהקהל: אני יכולה להכניס פרטי העובד והכל?

הכל כן, קבצים שלמים.

שאלה מהקהל: בעוקץ אין חל"ת.

הערה מהקהל: יש.

אני יודעת שיש, ורדית נמצאת פה. בסוג טופס. אם היא משרד מייצג היא יכולה גם, אפשר גם מפה וגם מפה. היא חייבת אצלכם.

שאלה מהקהל: את אמרת שאפשר לשלם דרך אינטרנט.

כן, בכרטיס אשראי.

שאלה מהקהל: אני צריכה לרשום שידור ותשלום לביטוח לאומי ואני יכולה הכל באתר.

כן.

שאלה מהקהל: ואני צריכה לקבל אישור.

יש אישור. כל תשלום שעושים יש אישור.

שאלה מהקהל: לא, אני לא צריכה לבקש שוב דווקא לדבר מסוים לשלם.

לא. כל אחד יכול להיכנס לאתר ולדווח ולשלם, אותו דבר.

שאלה מהקהל: ... כל בן אדם.

זה במערכת ייצוג לקוחות.

שאלה מהקהל: זה לא קשור למעסיק?

לא. באתר אפשר להיכנס עם תיק ניכויים מסוים ובכרטיס אשראי לדווח ולשלם. את כולם ביחד זה דרך משרד מייצג.

שאלה מהקהל: לגבי... תוכנת עוקץ שיש שם... מילואים... יש לי שורה כזאת.

רגע, ורדית יש פה שאלה יותר טכנית לגבי קובץ מילואים כשהיא נכנסת למערכת.

שאלה מהקהל: יש לי את הקובץ ממוכן ויש גם אופציה קביעת מילואים קובץ דיווח כאילו להעביר את זה.

כי יש באופן ממוכן ויש באופן ידני.

שאלה מהקהל: אני צריכה את כל האופציות?

יש גם ממוכן.

שאלה מהקהל: אני עושה ממוכן ובפועל שולחת את מה שהביאו לי מה זה חוסך לי בעצם?

זה משודר ישירות לביטוח לאומי, אנחנו מקבלים את זה אלינו למערכת מילואים.

שאלה מהקהל: בכל מקרה אני צריכה לצרף את הטופס.

בסדר. הטופס עדיין לא התבטל, יש חוק. זה חוסך מאד כי יש שידור, יש מידע. יש מידע לגביו, אנחנו מסמנים אותו את אותו מבוטח.

שאלה מהקהל: את ממליצה גם כן לעשות את זה?

כן בוודאי.

אוקי, אז תודה לכם.