הרצאות בנושא  מס הכנסה

מס הכנסה : רו"ח דוד בן הרויה - 25/12/17

חזור לרשימת הרצאות בנושא מס הכנסה

מס הכנסה

רו"ח דוד בן הרויה - 25/12/17

... של הקובץ האחיד. אני רוצה לעזור לכם במשהו ולהגיד שבאתר של אגף שוק ההון והביטוח חוזרים, באתר שרשום עליו "חוזרים" החוזר החמישי או השישי יש לכם טבלת אקסל, לא יכולתי להביא אותה פה כי היא ממש ענקית, טבלת אקסל של כל חברות הביטוח בארץ. הקופות עם מספר תיק ניכויים, מספר באוצר, מספר טלפון. המייל האישי של האדם של איש הקשר שאמור לטפל לכם בכל הבעיות. הכל נמצא באתר.

כל הקופות במדינת ישראל 7 קופות של כלל, 8 של הראל, הכל שם. אתר רשות שוק ההון והביטוח פרטי קופות, תעשו בגוגל תמצאו את זה. כלומר, אין לכם צורך יותר לשאול, זה פורסם לפני כשנה בערך, אין לכם יותר צורך לשאול את הסוכן מה המספר באוצר? מה החשבון בנק? מי זה איש הקשר? הכל נמצא שם. טלפונים, מיילים של כל קופה, הכל נמצא באתר.

זו טבלת אקסל מאד גדולה, תורידו לכם אותה לשולחן העבודה וכל פעם שמגיע לכם עובד חדש עם הראל פנסיה וגמל, הולכים לטבלה רואים מספר תיק ניכויים, מספר באוצר, חשבון הבנק, הכי חשוב, שלשם תפקידו את הכסף.

כי אם טעיתם בחשבון הבנק באותה קופה אפילו בהראל, לקבל את הכסף חזרה ולהעביר מקופה לקופה, אלוהים ישמור. אני שנה וחצי רודף אחרי כסף כזה. אז לכם יש שם את פרטי הבנק ויש לכם מייל ואיש הקשר ואת הטלפון הנייד של איש הקשר שאליו פונים כאשר יש תקלות עם אותה קופה ספציפית. הכסף לא עבר, כן עבר, יש שם איש קשר. אני לא יודע אם הוא עונה אבל הנתונים קיימים שם כי המפקחת דורית שעושה עבודה מצוינת לדעתי הכריחה את כל חברות הביטוח לפרסם באתר את הפרטים של איפה אפשר להתלונן במידה של תקלות. יש לכם את זה באתר, נא להשתמש בטבלת האקסל הזאת. אתר רשות שוק ההון והביטוח חוזרים מקצועיים, יש שם חוזרים. דבר נוסף שנכנס למשק זה קופת גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה זה מצב שהוא מעין שילוב של תכנית חסכון וקופה לקצבה, זה שילוב של שני הדברים. זו תכנית שאתה יכול להפקיד עד 70,000 שקל בשנה, כמובן הקופה הזאת צוברת רווחים מן הסתם. אם אתה מפקיד מעבר לזה תחויב במס שולי על הפקדה מעבר, אז לא כדאי להפקיד מעבר, גם ביטוח לאומי. הרווחים בקופה יהיו רווחים חייבי מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי. כלומר, אם הקופה תרוויח מעבר לשיעור עליית המדד אז הרווחים האלה ימוסו בשיעור 25%. הכספים האלה הם נזילים, זו לא קופה לקצבה. זה כמו תכנית חיסכון. ניתן למשוך אותם בכל עת. מה היתרון? בגיל 60 אתה יכול למשוך את הכסף בצורת קצבה חודשית מחברת הביטוח. מה שעושה חברת הביטוח היא כנראה באזור ה-15 שנים או 18 שנים, תלוי מה תהיה תוחלת החיים אז, מחלקת לכם את הכסף ואתם מושכים אותו בצורה של קצבה מוכרת.

קצבה מוכרת היא פטורה ממס, היא לא נכנסת לחישוב של המיסים פה והמשיכה תהיה משיכה פטורה ממס. זה יותר הייתי קורא לזה קופה פסיכולוגית כזאת כי אתה יכול הרי להפקיד את זה בניירות ערך וגם להחליט שאתה מושך 15 שנים מגיל 60 את הכסף כל חודש ולתת הוראת קבע לבנק: כל חודש תעבירו לי 7,000 שקל מהניירות ערך. זה אותו דבר, זה קופת גמל פסיכולוגית אני קורא לה, תלוי אם הקופות האלה יעשו רווחים ממקורות אחרים, אני לא יודע. זה קופות חדשות. אבל תדעו שהאופציה הזאת קיימת. זה קופת גמל להשקעה. אני ממשיך.

זה שקף של מה אתם צריכים לקבל כאשר אתם מדווחים קובץ אחיד. תזכרו שאתם צריכים לקבל 4 היזונים חוזרים מחברות הביטוח. לא כולם עושות את זה על פי החוק אבל זה חייב. תוך 3 שעות מהרגע שדיווחתם לחברת הביטוח אתם צריכים לקבל אישור שאכן הכסף הגיע אליהם. תוך 5 ימי עסקים מהדיווח על הפקדת הכספים, אותו גוף חייב לדווח לכם באישור שבאמת העבירו את הכסף ופיזרו אותו בין העובדים השונים.

עד ה-15 לחודש צריך לקבל לגבי כל עובד ועובד מה עשתה חברת הביטוח עם הכסף כי ה-15 זה המועד האחרון להפקיד את הכסף בקופה. ובסוף השנה, אני אמור לקבל עד ה-28 לפברואר של השנה העוקבת אישור מחברת הביטוח, מה שנקרא "אישור שנתי למעביד", כמה כסף הופקד בכל מרכיב: פיצויים, אובדן כושר עבודה, חלק עובד, חלק מעסיק. אני אמור לקבל. איחור כמובן מביצוע הפקדות במועד צובר ריבית פיגורים. אם נפלה טעות וקיבלתם כסף יותר מידי, גם החזר על זה זה רק באמצעות קבצי זיכוי. אי אפשר לשלוח מייל חברת הביטוח "תחזירו" אז גם זה מורכב בנושא הקובץ האחיד, לקבל כסף בחזרה.

הדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו, תיקון 190, הוא קצת מורכב. תיקון 190 הוא בעצם בא לעשות פה סדר מאד חזק בנושא הפטור על הקצבה. אתם צריכים להבין שכאשר אתם שולחים עובד שהגיע לגיל הפרישה או שפרש לפני גיל הפרישה בשל נכות לצמיתות 75%, אלה שני המקרים, העובד הזה זכאי לפטור מהקצבה. אבל בעצם הפטור הזה פוצל לשתיים.

היה את הפטור הישן שאתם מכירים אותו, הבוגרים בינינו של ה-35%. ועם השנים הפטור הזה גדל. הנה הפטור, ואנחנו נמצאים עכשיו, הוא הולך לגדול ל-67% אבל אנחנו נמצאים פה בין 2016 ל-2019, הפטור הוא 49%, כלומר יש תוספת של 14% שזה כמובן מתקרת הקצבה המזכה. עכשיו, 14% האלה מבחינת מס הכנסה הם צבועים אחרת מאשר ה-35% שהיה לנו קודם. ה-35% שהיה לנו קודם כל הזמן הם היו פטור על הקצבה המשולמת בפועל.

תיקון 190 עשה שני דברים. א' הגדיל את תקרת הפטור והתייחס לזה אחרת. ו-ב', ה-35% היום הם מתקרת הקצבה המזכה. 8,360 להיום. ולא מהקצבה המשולמת בפועל, אוקי? כלומר, אוטומטית היום יש לאדם פטור 4,096 על הקצבה המזכה וזה הכל בתנאי שהעובד לא משך פיצויים פטורים. ופה מתחילה הצרה.

ברגע שאדם משך פיצויים פטורים, מס הכנסה זה לא רמי לוי, אין אחד פלוס אחד. הוא לא יכול לקבל גם פטור על הפיצויים וגם פטור מלא על הקצבה. ולכן נולדה נוסחת הקיזוז. אבל שימו לב לדבר הבא: ה-14% אלה שיש היום עד 2019 או 17 שיהיה בעתיד או 32 שיהיה בעתיד, בשנת 2025 אלה אחוזים שפטורים גם אם העובד משך פיצויים פטורים, וזה ההבדל. ולכן כאשר אני שולח עובד למס הכנסה להביא לי אישור כמה מס לנכות לו מהקצבה, או שחברת הביטוח שולחת, מהקצבה החודשית שהוא אמור לקבל כאשר הוא הגיע לגיל פרישה. מס הכנסה ישלח אותו חזרה ויגיד לו: "לך לרואה חשבון או ליועץ פנסיוני.

תעשה לך הליך פרישה מסודר ולך תקבע את הזכויות". מה זה תקבע את הזכויות? זה אומר שהוא מודיע למס הכנסה שמתוך הקצבה 14% שזה 14% מ-8,360, בסביבות אלף ומשהו שקל, יהיו פטורים ממס לעולם. וזו נקודה, עד שהוא ילך לעולמו הכוונה, כי זו נקודה חשובה לאדם שפרש. אם הוא לא יעשה את זה והוא משך פיצויים פטורים, הקצבה שלו יכול להיות שכולה תהיה חייבת במס. ולכן מה המשמעות של העניין הזה? תסתכלו רגע בשקף הבא:  זה אופן נוסחת הקיזוז היום.

היום יש מקדם שעומד על 1.35, מן הסתם בשנה הבאה כנראה ה-8,360 יהיה 8,300 כי המדד הולך לרדת ב-2017 אז יעדכנו את זה ל-8,320. לא יודע כמה המדד ירד. לא פרסמו את דצמבר. אבל נניח שהמקדם הוא 1.35. עכשיו יש פה נוסחה שאומרת איך אני מחשב את הפטור על הקצבה ואתם לא תבינו מזה, אולי תבינו מהדוגמא הבאה.

הדוגמא הבאה היא זאת, שימו לב, יש היום השפעה על כל שקל שאדם מושך פיצויי פיטורים מהרגע שהוא נולד. אין לו פיצויים פטורים מהרגע שהוא נולד, מהרגע שהוא מושך פיצויים פטורים. למה? הבדיקה היא 32 שנות עבודה אחורה, כאשר מדלגים על שנים שבהם הוא היה עצמאי או אדם שלא עבד בכלל.

כלומר, שימו לב לנקודה הבאה הדוגמא הזאת. עובד קיבל בגיל 40 120,000 שקל פיצויים פטורים. הוא נמצא 37 שנים לפני גיל הפרישה שלו. נכון? כי גיל הפרישה הוא 67. האם, 27. גם אם היה כתוב פה 30 דרך אגב. אז האם יש השפעה על הקצבה הפטורה שלו בגיל הפרישה? קודם כל התשובה היא כן. כל עוד עובד מושך פיצויי פיטורים 32 שנות עבודה אחורה, בטווח הזה, וה-32 זה לא 67 פחות 32, זה 32 שנות עבודה. כלומר, אם בדרך הוא היה אמרנו עצמאי, מדלגים על זה ואז הולכים עוד אחורה. 32 שנים. זה כמעט מהיום הראשון שהעובד התחיל לעבוד.

אז שימו לב, הוא קיבל פיצויים פטורים ב-1 לינואר 17 הוא הגיע לגיל הפרישה והוא אמור לקבל עכשיו קצבה חודשית מקופת הביטוח 8,000 שקל. חשב את הפטור לקצבה לפי נוסחת הקיזוז. בשביל זה אני צריך את המדד. נניח שהמדד עלה מ-1 לינואר מתי שהוא קיבל את הפיצויים בגיל 40, עד 1 לינואר 17 נגיד המדד עלה 40%, בסדר? למה 40%? אמרתי מגיל 40 עד 1 לינואר 17 עברו 27 שנים, סתם דוגמא אחוז וחצי בשנה. נתתי דוגמא. עכשיו תראו מה מס הכנסה עושה בחישוב הפטור על הקצבה, אבל אני חייב פה לקבע את הזכויות עם טופס 161ד שאני אראה לכם אותו. מה מס הכנסה עושה? הפתרון הוא כזה: אנחנו לוקחים את ה-8,360, מכפילים אותו ב-0.67. 0.67 מה זה 0.67? תסתכלו, 0.67 זה 67% מתקרת הקצבה המזכה מוכפל במכפיל ההון. בסדר? זה הנוסחה, 67% זה מה שיש היום. אני מכפיל את זה ב-0.67 ומכפיל ב-180. 180 זה מספר שהמחוקק אמר שזה הממוצע של תוחלת החיים של האנשים. בסדר? 180 חלקי 12, 15 שנה זה תוחלת החיים הממוצעת מעל גיל הפרישה. הלכו איזה מספר גורף לכולם. הכפילו ב-180 הגעתי 1,008,000. בסדר? זה בעצם הפנסיה החייבת במס, נכון? כי זה 067 זה הפטור, שאני אקבל 15 שנים.

עכשיו, אני לוקח את הפיצויים הפטורים, אתם רואים? מה שמשכתי בגיל 40, מכפיל ב-1.4, זה מעלה אותו בשיעור עליית המדד, כי אמרתי שהמדד עלה ב-40%, מכפיל אותו במקדם, נכון להיום המקדם הוא 1.35, והגעתי ל-226,800. זה מה שפוגע לי בפטור. אז יוצא זה פחות זה זה 781,000, זה יתרת ההון הפטורה, מחלק את זה ב-180 כי זה תוחלת החיים, זה מה שהמדינה הגיעה, ואז הגעתי פטור 4341.

זה הפטור שלי עכשיו לקצבה. הפטור נקבע, ירד לי. למה? בגלל שקיבלתי פיצויים פטורים. כל פיצויים פטורים שקיבלתי ב-32 שנות העבודה הקודמות, לכן חובה לשמור את הניירת, הפיצויים הפטורים, 32 שנה, חבר'ה, אדם בגיל תחשבו איזה חוק אני קורא לזה בלי חשיבה, אדם בגיל 30 מעניין אותו עכשיו שהקצבה הפטורה שלו בגיל 67 היא תיפגע מזה שהוא מושך פיצויים היום פטורים? לא מעניין. את אף אחד לא מעניין בכלל. אבל כן, הקצבה תיפגע. לכן מאד חשוב להגיד לאותם אנשים לפחות שתפגינו ידע בקטע הזה ותגידו: הקצבה שלכם כן תיפגע כי אתם מושכים היום פיצויים פטורים. וזה ההבדל בין תיקון 190 לבין המצב שהיה קודם. עכשיו, זה הטופס.

הוא נקרא 161ד, בסדר? בהתחלה יש בו את הפרטים האישיים של העובד, זה פחות מעניין. שימו לב עכשיו, כל מה שהסברתי איך מתיישב עם הטופס. קיבוע זכויות. ביום X  הגעתי לגיל הזכאות בשל אחת מהחלופות הבאות, חובה לסמן שתיים מתוך השלוש, למה? כי כדי להיכנס לפטור של סעיף 9א אני צריך או להגיע לגיל הפרישה כהגדרתו בחוק גיל הפרישה שזה 62 אישה 67 גבר, או פרשתי מעבודתי מחמת נכות יציבה. מה זה נכות יציבה? יש לכם בסוף הטופס הערה 4 שמסבירה 75%. אחד משתיהם חייב להיות מסומן, וכמובן קיבלתי קצבה מזכה. עכשיו מגיע סעיף 2: בעבר קיבלתי מענקים פטורים כמפורט. מה זה בעבר? 40 שנה? 30 שנה? זה יכול להיות יותר מ-32 אמרנו כי תקופות העצירה, אז בעבר, נכון, מי בכלל זוכר, זו גם שאלה טובה.

קיבלתי מענקים בסך ולפיכך הפגיעה בהון הפטור לאחר הכפלה במקדם הינה, זה המספר שחישבתי קודם ה-222,400. זה ההון הפטור, צריך לעשות את החישוב. כל בן אדם מן השורה לא, מס הכנסה יודע שלא ולכן שימו לב בטופס. שימו לב מה כתוב: אני מצהיר כי סכום המענקים הפטורים כולל את כל המענקים הפטורים שקיבלתי. שלא תעבוד עלינו, אתה מצהיר.

ידוע לי כי לאחר תום תקופת השינויים יש לך 90 יום להתחרט. נגיד טעית, אחרי 90 יום נגעת נסעת, אתה לא יכול לקבל פטור. "לא אוכל לשנות עוד את החלטתי. אני מאשר" הנה הכיסוי של מס הכנסה "את בקשתי לאחר שהבנתי את המשמעויות וההשלכות. לא קיבלתי עצה או הכוונה מפקיד השומה" זה להגן על העובדים שיושבים שם.

תגידו להם: "תמלא לי את הטופס" אף אחד לא יעזור לכם כי אחר כך אתם תתבעו את מס הכנסה שהם אמרו לכם למלא את הטופס. "לא קיבלתי עצה או הכוונה מפקיד השומה ופעלתי על דעתי או בהמלצת יועץ פנסיוני". ולכן דרך אגב אני ממליץ לכל אדם שפורש והגיע לגיל הפרישה, אין ברירה. תלכו ליועצים.

אף אחד לא יודע לעשות את החשבון הזה לבד. כל פרט שפה, כל פרט, כל משבצת פה המשמעות שלה הכספית של מאות אלפי שקלים לאורך הזמן שאתה עוד בחיים. יש לזה השפעות כבדות משקל ולכן אני ממליץ לא להתעסק עם הכסף הזה, להגיד לעובדים: תשלם כמה גרושים, אלפים אפילו לפעמים זה שווה כדי לקבל את המכלול הרחב. כי לכל עובד יש מצב אחר. יש עובדים שממשיכים לעבוד אחרי גיל הפרישה ויש לזה השפעה, יש עובדים שהפנסיה שלהם היא שונה, יש עובדים שמחזיקים בכמה מקומות קופות. יש עובדים שכן קיבלו פיצויים פטורים, יש עובדים שלא קיבלו פיצויים פטורים. כל פרט פה משפיע על הפטור שאקבל על הקצבה החודשית העתידנית ולכן חשוב ללכת ליועץ ולא להסתפק.

אז זה הטופס שבאמצעותו אנחנו מדווחים. עכשיו, דבר נוסף, אחרי שהסברתי את הדוגמא יש גם הסברים קודם. מה עושים עם הפטור שקיבלנו? מקבעים את יתרת שיעור הפטור לקצבה, זה הטופס 161ד בתחילת כל שנת מס ומתאמים אותה בשיעור עליית המדד.

זה בעצם מאפשר לקבל פטור נוסף על הקצבה. נוסחת הקיזוז מקזזת לכל היתר את הפטור בשיעור 35% אבל היא עדיין מאפשרת לקבל פטור על 14% הנוספים בכל מקרה. כלומר, יש לי גם פטור על 14% וגם עכשיו 14, אחרי זה זה יגדל. וגם את הפטור על הפיצויים. בסדר? תזכרו. למה חשוב לעשות את זה? כי לעיתים לא כדאי לממש את הפטור על הפיצויים. אם הקצבה שלי גדולה, עדיף לי לממש את הפטור על הקצבה. ברור שכל מקרה הוא לגופו של עניין. אם אדם לא ממשיך לעבוד ויש לו רק פנסיה והפנסיה שלו היא 6,000 שקל, זה לא מעניין. למה? כי ממילא היא תהיה פלוס מינוס פטורה ממס.

זה מעניין אנשים שהפנסיות שלהם גבוהות, זה מעניין אנשים שממשיכים לעבוד, ולקבל הכנסה נוספת חייבת במס. כל מקרה צריך להיבדק לגופו של עניין. אז מה החריגים לתחולת נוסחת הקיזוז? מי שפרש בשל נכות אמרנו בהתאם להגדרת גיל הפרישה. מענקי פרישה מיוחדים המשולמים מכוחות הביטחון. כל אלה לא נכנסים לנוסחת הקיזוז. בסדר? אז הטופס הזה בעצם נועד לקבע את הזכויות עד המוות. כלומר, אם אתה ממלא את הטופס הזה ותוך 90 יום לא תיקנת, מס הכנסה ייחשב לך את הפטור על הקצבה לפי הטופס. אם אתה תיקנת, נגעת, נסעת, זהו. לא יכול לשנות אחר כך את התנאים וזה ממשיך להיות אותו דבר.

שווי רכב, יש פה את המכתב שהוצאתי למנהל רשות המיסים דאז דורון ארבלי בנושא שווי רכב. זה היה ב-2012. מה אני רוצה להגיד? שהתשובה שקיבלתי מדורון ארבלי בזמנו על העניין הזה, זו התשובה שקיבלתי באוקטובר 2012, הוא החזיר לי תשובה כי פרסמתי מאמר על זה.

התשובה שלו גאונית. למה? הפסיקה במאי ומרץ 2017 מצדדת את התשובה שהוא נתן לי עוד ב-2012. מבחינת מס הכנסה והפסיקה, כל עוד אין ערעור לעליון, בינתיים לא ערערו לעליון. הפסיקה אומרת שכל השיטות שבהם נקטנו לא שווה כלום, השיטה. ושווי רכב צריך להיות לפי התקנות. כלומר, השופט אמר את הדבר הבא: כל עוד יש שליטה של העובד על המערכת הדיגיטאלית הזאת והוא מחליט מתי זה עסקי- פרטי, אין אפשרות לרשות המיסים לעקוב אחרי כל נסיעה ולכן לא ניתן לעשות שווי ספציפי ומה שיש בתקנות זה טובת הנאה אמיתית.

ברור לכם שאני לא מסכים עם הפסיקה הזאת והרבה רואי חשבון לא מסכימים יחד איתי, אבל כרגע זו הפסיקה. החברה מיקוד תקשורת בחיפה שבעצם קיבלה את הפסיקה הזאת רצתה לערער לעליון, כרגע מס הכנסה ביקש ממנה לא לערער לעליון. כנראה הם יגיעו איתה להסדר כי עדיין מס הכנסה חושש שאולי בעליון המגמה תתהפך.

אז כרגע אין ערעור לעליון אבל הפסיקה אומרת שצריך להמשיך לחייב שווי רכב כרגיל. מה שזה כן עשה הרעש הזה סביב השווי רכב, קמה עמותה לשווי מס הוגן דרך אגב, שעושה את המלחמה התקשורתית נגד העניין הזה. מה שכן אני רוצה להגיד לכם שהדבר הגיע לוועדת הכספים בכנסת וגפני שעומד בראש הוועדה, איש מדהים, מוכשר מאד לטעמי, אמר לרשות המיסים: "כדאי לכם לתקן ולהתאים את החוק ולעשות אותו הגיוני יותר, אחרת הוועדה תתערב ואנחנו נגרום לתיקון החקיקה". זאת אומרת, לפחות עשינו איזשהו רעש בעניין הזה כדי שיתקנו את העיוות הזה שנקרא שווי רכב, אבל ההמלצה שלי בינתיים על פי הפסיקה, למי שיש כל מיני מערכות שמחייבות שווי רכב, לשקול עם יועצים משפטיים, עם רואי חשבון, האם כדאי להמשיך עם הסיפור הזה או לרדת מזה בעקבות הפסיקה. כל אחד יקבל את ההחלטה האישית שלו כראות עיניו.

תקרות שנתיות לקרן השתלמות, אתם מכירים אותם 188,544, מכירים את זה. רק תדעו שלבעל שליטה מוכר רק 4.5% ולא 7.5. זה אומר שתפקידו מלא אבל לא יוכר הכל, 3% לא מוכרים בהתאם לתקרות. לא תמיד כדאי להפקיד מעבר לתקרה כי יש שווי והשווי הוא לפעמים המס השולי. נכון שיש רכיבים שבכלל אסור להפקיד עליהם לקרן השתלמות, כמו החזרי הוצאות, תשלום בעד שעות נוספות, תשלומים חד פעמיים, על זה אי אפשר להפקיד.

לעומת זאת, מה שאני כן ממליץ, זה אנשים, ויש לכם זמן, אנשים שמפקידים בקופות הגמל, להמליץ להם להפקיד על אותם רכיבים שהמעסיק לא מבטח עבורם. כי לעיתים מה קורה לאנשים שמגיעים לגיל הפרישה? פתאום המשכורת שלהם יורדת ל-10% או 20%. למה? כי המשכורת שלהם היתה 10,000, הסכום הקובע לפנסיה היה 6,000. כ-40% הנוספים היו רכיבים לא פנסיוניים ואחרי זה עוד חברת הביטוח משלמת לך רק 60 או 70 אחוז מההכנסה שלך. כלומר, יוצא מצב שאני מקבל הכנסה מאד נמוכה לעומת המצב שלפיו הייתי בחיים. זאת אומרת לפני גיל הפרישה שלי פתאום ההכנסה שלי ירדה משמעותית ולכן כדי להתקרה פלוס מינוס להתקרב להכנסה האמיתית שלי, מומלץ להפקיד על רכיבים לא מבוטחים על ידי העובד עצמו, מה שנקרא "עמית עצמאי" שהוא מפקיד בעד עצמו, ואז כמובן יש לו הטבות מס על זה והוא מקבל זיכוי. אפשר לעשות את זה בתשלום חד פעמי ב-31 לדצמבר לעשות העברה בנקאית, לנכות את זה מהעובד וככה הוא יהיה מבוטח יותר קרוב למציאות.

אלה התקרות של עמית מוטב, לא נדבר על זה. אתם מכירים את התקרות כולל הזיכויים שלהם.

חובת הפקדה לקצבה לעצמאים, מי שמתעסק עם עצמאים אז החובת הפקדה היא קיימת השנה. אם לא מפקידים, קנס 500 שקל. רוב העצמאים מפקידים אבל יש כאלה שעדיין לא, אז חובת ההפקדה היא עד הכנסה חייבת 58,000 4.475%, עד 116,000 12.55%. סך הכל, מי שמרוויח מעל 116,000 חייב להפקיד לקופה 9,867. אין חובת הפקדה מעבר להכנסה הזאת.

אז מי שמרוויח מעל, מפקיד את זה. מי שמרוויח 100,000 עושה את המדרגות. בסדר? 2,500 ועוד בין זה לזה, 12.55%. מומלץ כמובן להפקיד 16.5% עד התקרה 206,400 כי זה בעצם הטבת מס אופציונאלית מקסימאלית, ניכוי וזיכוי, למה 16.5? 11% מזה ילך לניכוי מהכנסה, מס שולי חסכת ועוד 5% ילכו לזיכוי 35%. זו המצב המקסימאלי.

זה חובה להפקיד אם תרצה או לא תרצה כי זה המגזר היחיד במדינת ישראל שנותר ללא חובת הפקדה, זה עצמאים, עכשיו גם הם חייבים לכן היום אין מגזר במשק ללא קופות פנסיוניות. בסדר? עצמאי יכול להפקיד לכל סוג של קופה. יכול להיות ביטוח מנהלים, קרן פנסיונית, לא משנה, העיקר קופה לקצבה.

נטולי יכולת. למה הבאתי את זה? כי יש הקלה שפורסמה חודש שעבר על ידי רשות המיסים. הורים שרוצים שתי נקודות זיכוי על נטול יכולת לא צריכים ללכת למס הכנסה במקרה שמדובר על המצב הזה: פיגור התפתחותי עקב מחלה קשה.

שימו לב, בנטול יכולת חמישה מצבים: משותק, עיוור, הכל ילד, מפגר ופיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה. אתם מכירים את הילדים שמגיעים, הורים שמגיעים ואומרים לכם: תביאו לי שתי נקודות זיכוי, אני נותן לילד שלי ריטלין. זה לא מספיק. אם היינו צריכים לתת שתי נקודות זיכוי לפי ריטלין, כל ההורים היו צריכים לקבל.

היו צריכים לתת את זה קבוע כבר. אז אי אפשר. כדי לקבל שתי נקודות זיכוי צריך שתהיה וועדת השמה של הרשות המקומית שזה נקרא טופס 3 שמאשרת שהילד לא יכול ללמוד במסגרת החינוך הרגיל, הוא צריך ללמוד במסגרת החינוך המיוחד, וזה מה שמאפשר לכם לשלוח את ה, מאפשר להורים לקבל את שתי נקודות הזיכוי בגין נטול יכולת. ילד שהוכר על ידי המל"ל גמלת ילד נכה, זו ההקלה. בעבר היה צריך לקחת את האישור הזה למס הכנסה ומס ההכנסה היה נותן את נקודות הזיכוי בהתאם לאישור.

ההקלה שפורסמה לפני כשבוע אומרת את הדבר הבא: הורים שיש להם גמלת ילד נכה מביאים את האישור למעסיק, המעסיק נותן אוטומטית שתי נקודות זיכוי. זה לא ברור, למה צריך ללכת למס הכנסה? כי מס הכנסה אוהבים לקבל קהל אז הוציאו אתכם מזה ולכן ילד שיש לו אישור גמלת ילד נכה, מביא ישירות לחשב השכר את האישור, לא צריך ללכת למס הכנסה. מקבלים את נקודות הזיכוי.

תזכרו שיש עוד תנאים לזה, לא נדבר על זה. תזכרו שאפשר להמשיך את נקודות הזיכוי נטול יכולת גם אחרי גיל 18. בעצם נקודות הזיכוי ניתנות להורים כל עוד אותו ילד, יכול להיות שהוא כבר לא ילד, הוא בן 50, סמוך לשולחן הוריו. כל עוד הוא לא עזב את הבית. לא נמצא במוסד סיעודי, לא נמצא במקומות.

מוסד סיעודי דרך אגב הוא יכול להיות כל עוד ההורים עדיין מממנים את זה. כל עוד הוא לא עזב את הוריו, נקודות הזיכוי ממשיכות להינתן, רק פה האישורים קצת שונים כי פה לנושא עיוור צריך תעודת עיוור.

האישורים הם אחרים אבל המצבים אותם מצבים. כמובן שאין גמלת ילד נכה לאחד בן 20 אז במקום זה צריך להיות קצבת נכות מעל 74%, זה מאפשר לקבל שתי נקודות זיכוי יכולת. גם פה השמה טופס 3, בקיצור יש לכם באתר איזה טפסים צריך לכל מצב. בכל המצבים צריך טופס 116א זה הטופס אישור רפואי שהרופא מאשר שאכן הילד הוא במצב שהוא נמצא בו, וכמובן בכל מצב צריך אישור אחר.

וועדות השמה, אישור מהמל"ל אם זה עד גיל 18, מעל גיל 18 זה כבר טופס קצת אחר. הודעה להורים על החלטת וועדת, אישור מהוועדה לאבחון של השירות לאדם המפגר. זה אישור מעל גיל 18. האישורים קצת שונים אבל בעיקרון זה אותו הליך חוץ מגמלת ילד נכה שזו הקלה שפורסמה שלא צריך. טופס 3, וועדת השמה הוא נראה ככה. זה טופס 3 הודעה להורים על החלטת וועדת השמה. כל הרשויות המקומיות משתמשות באותו טופס. זה צריך להעביר למס הכנסה. זה אישור שההחלטה ברשות המקומית מאשר שבדיון שנערך שהילד לא יכול ללמוד במסגרת החינוך הרגיל. זה מה שמאפשר לקבל שתי נקודות זיכוי. רק הטופס הזה. לא כל ילד שמקבל ריטלין. אז זה ההקלה. יש בטופס 101 חלק ח', אומרים שיפרסמו טופס 101 חדש לצורך העניין הזה של גמלת ילד נכה, עוד לא פרסמו אותו. אז צריך למלא בטופס 101 חלק ח' שהילד מקבל קצבת, ההורים מקבלים גמלת ילד נכה, מצרפים את האישור של המל"ל ואז אוטומטית אתם נותנים שתי נקודות זיכוי על נטול יכולת. בסדר? זו הנחיה חדשה.

מענק עבודה. מס הכנסה שלילי. למה אני מביא את זה עדיין? עד מחר אפשר עדיין להגיש על 2016. יש עוד יום אחד. למרות שזה היה בהתחלה 9 אוקטובר, דחו את זה כל הזמן, עד מחר אפשר להגיש את 2016.

מס הכנסה שלילי שקוראים לזה מענק עבודה, אבל תזכרו שיש תנאים. לא כל אחד יכול לקבל מענק עבודה. תנאים של רכוש, דירה, גילאים יש ילדים, אין ילדים, גובה המענק הוא תלוי בהכנסה כמובן.

מי שיש לו עד 2 ילדים או שמלאו לו 55 ללא ילדים, זה המענק שהוא מקבל לחודש כפול חודשי עבודה בפועל בשנת 2016. שימו לב שזה עובד ככה, מ-0 עד 2,049 לחודש אתה לא מקבל כלום כי מס הכנסה אומר לך: "לך תעבוד י'עצלן". מהכנסה של 2,050 לחודש אתה מתחיל לקבל 120 לחודש אם אתה חד הורי או 80 שקלים אם אתה לא חד הורי ויש ילדים. כמובן שזה תלוי גם בהכנסת בן או בת הזוג. אוקי? עד 9,500 יש מנגנון שזה בסדר, מעל זה זה מתחיל לרדת המענק הזה. יש מנגנון הפחתה. אוקי?

יש מחשבון באתר רשות המיסים, מזינים את כל הנתונים ויוצא לכם כמה מגיע. אז שימו לב שזה מתחיל לעלות. הכנסות נמוכות זה קטן, מפה עד פה זה לך תעבוד י'עצלן, מפה אתה עובד אבל אתה עדיין עצלן ולכן אתה מקבל פחות. מפה עד לפה אתה בחור על הכיפאק, אתה מוכשר, אתה עובד, לכן אנחנו עוזרים לך, לא הצלחת לקבל משכורת. ופה ככל שההכנסה עולה אנחנו מתחילים לקצץ לך את המענק, מ-6,091 אין כלום. זה רק למצב שני ילדים 55 בלי ילדים גיל.

מי שיש לו שלושה ילדים המספרים קצת יותר גבוהים כי צריך לפרנס עוד מישהו. בחד הורי זה ככה שימו לב: אם חד הורית אלמנה נגיד, שימו לב שלגביה ההכנסות יכולות להיות עד האזור של 11,000 שקל כמעט. כלומר, אם חד הורית שעובדת וההכנסה שלה היא פחות מ-10,000 בערך, תיכנסו למחשבון תעשו את זה, היא זכאית למענק עבודה.

אז לכן אב חד הורי, נגיד אלמן או אם חד הורית, נא להיכנס לאתר, לעשות מחשבון ולהגיש. ההגשה היא מאד פשוטה. אפשר ללכת ישירות לדואר עם תעודת זהות ומגישים את הבקשה, אפילו לא צריך טופסי 106 לא צריך כלום. תעודת זהות ובדואר, או לשדר באתר האינטרנט. אם אתם רוצים לבדוק מה מצב התביעה שלכם יש פה טלפונים, כוכביות. לא יודע אם יענו לכם אבל המספרים מפורסמים באתר. בסדר? של רשות המיסים. אז זה לעניין המענק עבודה שיש עוד יום אחד אחרון.

טופס 161, למי שלא יודע, בטופס 161 יש שתי שדות פה. שדה אחד שנקרא משכורת חודשית אחרונה ופה לעניין התקנות. למה זה שתי השדות האלה? פה אני רושם את המשכורת החודשית האחרונה שלפיה הפקדתי לפיצויים.

המשכורת החייבת אצלי המבוטחת להפרשות סוציאליות תירשם פה. לפעמים אני רושם את אותו מספר כמו פה, גם פה. אבל לפעמים גם קורה מצב שהעובד פוטר ואז הוא אומר לי: תשמע, אתה הפקדת לי לפיצויים לפי 8,000 אבל תזכור שהיתה לי עמלת מכירות מהפדיון והתייעצתי עם החבר שלי העורך דין, הנה העתק התביעה שהכנתי לכם.

אם לא תשלמו לי פיצויים גם על הממוצע של 12 החודשים האחרונים על העמלה הזאת, אז הנה התביעה היא מוכנה, מחר אני הולך לשים עליה "התקבל" ברחוב שוקן 25. אם תשלמו לי את זה, סבבה. הולך המעביד ליועץ המשפטי שלו, אומר לו היועץ המשפטי: הוא צודק. תשלמו לו גם פיצויים על המרכיב הזה, חבל שנסתבך איתו, למה מגיע לו. ואז פה במקום לרשום 8,000 אני ארשום פה 9,200.

כלומר, אני עכשיו מחשב את הפיצויים, אני לוקח בחשבון עוד מרכיבים שלא הפקדתי עליהם לקופה כי אני לא רוצה מחר לקבל תביעה בבית דין לעבודה. המספר הזה יכול להיות יותר גבוה מזה, הוא לא יכול להיות יותר נמוך. הוא יכול להיות רק יותר גבוה או להיות אותו דבר, אם לא עשיתי  טעויות לאורך הזמן. אז הבנו מה ההפרש בין השדות האלו. אחר כך מס הכנסה הוציא ב-2008, עוד מעט כבר 10 שנים חבר'ה, חוזר שאומר איך ממלאים טופס 161. אם אתם לא במקצוע 10 שנים אז אני מוותר לכם שלא ראיתם את החוזר.

אבל אם אתם במקצוע 10 שנים ולא ראיתם את החוזר, ישר שימוע חבר'ה. זה חוזר מאד חשוב שבו מפורטים כל מה שצריך לעשות ב-161. מתי שולחים את העובד למס הכנסה, מתי לא שולחים את העובד. אז עוד פעם נעשה סדר. מתי אני שולח את העובד למס הכנסה? כאשר הוא רוצה פריסת שכר על השכר החייב.

כאשר הוא רוצה רצף פיצויים, להעביר את זה למעסיק הבא. במקרים מסוימים כאשר הוא רוצה לייעד לקצבה גם אני צריך לשלוח, לא ניכנס לכולם, במקרים כאלה. ואם העובד רוצה שעל החלק החייב אני לא אנכה לו 47%, הוא רוצה שאני אנכה לו אחוז מופחת, לך תעשה תיאום על החלק החייב. אלה המקרים.

כלומר, אם יש לי פיצויים פטורים, כולל הגדלה של ה-150%. אם אני רוצה להגדיל פיצויי  פיטורים אני יכול להגדיל ב-150%. מס הכנסה מבקש ללכת אליו ולקבל אישור. אני עושה את זה כבר מ-15 ליולי 2010, זה המועד שאפשרו את ה-150%, זה חיים גבאי אפשר את זה, ד"ר חיים גבאי שעבד ברשות המיסים.

אני עושה את זה בלי אישור של מס הכנסה, בינתיים אני פה ולא בכלא רמלה שזה לא רחוק מהבית שלי. בסדר? המשרד שלי קרוב ל-443, אולי יזמינו אותי לשם, אני ממול. כל יום מצלמים שם תמונות. אז יכול להיות שכן. אני לא מבקש אישור. מס הכנסה אומר: תבוא אלי לבקש אישור. אם הפיצויים פטורים בגבולות הפטור, לא נראה לי שיש בעיה בלי אישור, צריך אישור. אני אומר מה שמס הכנסה אומרים. לכן בטופס 161 מה אני צריך לעשות? עכשיו שימו לב מה אומר החוזר הזה: מה שחשוב למס הכנסה זה... זה טופס 161 א'.

טופס 161א' זה התנאי שלכם לתת פיצויים פטורים. היה ואין ברשותכם טופס 161א' ושחררתם פיצויים פטורים, מי שישלם את המס על הפיצויים הפטורים האלה זה אתם המעסיקים. למה הדבר דומה? לתת נקודות זיכוי כשאין  טופס 101, זה אותו סיפור. 161א' זה טופס 101 של הפיצויים נקרא לזה.

הסמכות שלכם להעניק פטור לעובד היא ב-161א'. למה? כי ב-161א' העובד אומר לכם: לא עבדתי עבודה נוספת, לא קיבלתי פיצויים מאף אחד באותה שנה. הוא מצהיר בפניכם. זה כמו שהוא אומר לכם בטופס 101 "זו הכנסתי היחידה" אותו דבר, ואתם מסתמכים על זה. אותו דבר פה. וכמובן שהוא אומר "אני רוצה את הפטור". אני רוצה את סכום המענק הפטור. ואז הוא חותם לי על הטופס הזה.

רק אם יש לי את הטופס הזה ביד ברשותי, אני יכול לשחרר את הפיצויים הפטורים ללא צורך בקשת אישור מאף אחד. משחרר את הפיצויים הפטורים אם זה דרך חברות הביטוח או כמובן אם אני עושה השלמה, פיצויים הפטורים שלי ואז יהיו פה שתי מנכים. למה יש דרך אגב שתי שורות? כי אם יש יותר מ-2 שמשלמים, אז צריך כן ללכת למס הכנסה. לא מבין את הבעיה הטכנית הזאת, מה זה חשוב? למרות שיש פטור צריך כן ללכת למס הכנסה כי בחוזר שלהם הם רשמו שכן צריך ללכת. הנה התנאי הזה נמצא לכם פה.

בסדר? אתם תראו פה באיזה מקום כתוב אם יש שניים צריך. ולכן מאד חשוב למלא את הטופס נכון לפי הכללים של מס הכנסה ולא לשלוח את העובד בכל מקרה למס הכנסה. מה שחשוב, זה מבחינת הקשר בין דיני עבודה למס הכנסה. מס הכנסה לא מעניין אותו דיני עבודה. הטופס הזה הוא וכלו תפור לקבל את הפטור ולעקוב אחרי העובדים שלא ינצלו את הפטור הזה אחר כך לקצבאות וכולי מה שדיברנו קודם. זה מה שמעניין אותם. מה שלא מעניין את מס הכנסה, מתי תשלמו את הפיצויים.

כי עניין של עיתוי תשלום הפיצויים זה חוק הגנת שכר, זה דיני עבודה. ולכן יש פה סתירה. מה הסתירה? אם אני אומר לעובד: תשמע, קח 161א', תמלא אותו, תחזיר לי אותו. אומר לי העובד: איך ממלאים? מה למלא פה? אם אתם נותנים ייעוץ למילוי טופס 161א' אתם לוקחים התחייבות וסיכויים מאד מאד כבדים עליכם, מה שאני ממליץ לא לעשות את זה. הוא הדין לגבי 161ד' על קיבוע זכויות.

אל תהיו יועצי פרישה, תתנו לעובד להחליט מה הוא רוצה לעשות עם הכסף שלו. אני נותן לו את הטופס. אומר לו: תחזיר לי את זה תוך 3-4 ימים, תחתום לי שאם אתה לא מחזיר אתה יודע שאני אשחרר לך את פיצויי הפיטורים במס מלא".

כי זה מה שהחוזר אומר. אם אין לך 161א' זה כמו שאין לך 101. ברירת המחדל, תנכה מס מירבי החל מהשקל הראשון. למה אתם חייבים לתת לו זמן מוקצב? כי העובד הזה אחרי שהוא יקבל את הפיצויים ילך לחברו השכן לעורך דין, יתבע אתכם על הלנת פיצויי פיטורים כי לא שילמתי לו במועד. זה שהוא לא החזיר לכם את ה-161א לא יתקבל בבית דין לעבודה כסיבה לפיגור בתשלום הפיצויים. ולכן אתם מקציבים לו זמן להחזיר לכם את ה-161א'. ואז אתם משחררים את הכסף. הזמן המוקצב ללא הלנות הוא מתחיל 15 יום אחרי ניתוק יחסי עובד- מעביד, אבל זה לא נורא עד חודש. כי ב-15 יום הנוספים זה רק מדד.

אף אחד לא יתבע מדד על חצי חודש. אז בוא נאמר שיש לכם 30 יום מיום הניתוק לשחרר את הכסף. או לשלוח לחברת הביטוח וגם את זה תתעדו, מתי שלחתם לסוכן הביטוח, לחברת הביטוח את הכספים לשחרור הכספים, כי זה גם חשוב התיעוד הזה. וכמובן אם העובד לא החזיר לכם את ה-161א' אתם אומרים לחברת הביטוח: "תנכו 47% מכל הפיצויים, מהשקל הראשון, העובד יקבל אישור, ילך למס הכנסה שנה הבאה, יגיש דו"ח שנתי, יקבל את הכסף חזרה. זה באמת פטור, אבל אני עשיתי את שלי. החוזר אומר: אין לך 161א, תנכה לו מס מירבי. לכן חשוב שתשמרו. ה-161א' נועד לכם כמעסיקים. מס הכנסה צריך את ה-161א' רק במקרים שבהם העובד חייב ללכת למס הכנסה שזה אמרנו: פריסת פיצויים, רצף פיצויים. במקרים מסוימים ייעוד לקצבה או שהוא רוצה מס מופחת. אלה המקרים שהעובד הולך למס הכנסה ולכן צריך.

ישנם אישורים מאד וותיקים שמקבלים שני מספרים. מי שיש לו פוליסות לפני 2004, אז שני מספרים של צבירה, לזכור שערך פיצויים למס זה המספר שאתם רושמים אותו לצורך ההתחשבנות עם מס הכנסה, החלק הפטור- החייב, ערך הפדיון פיצויים זה המספר שאליו אתם מתייחסים לצורך השלמות. למה יש שני מספרים בפוליסות ישנות? כי הרווחים של הפיצויים הלכו לגמל, לכן נוצרו שני מספרים.

אין את זה בפוליסות החדשות, רק בפוליסות הישנות. אז תזכרו שזה הולך ל-161 והמספר הזה זה התחשבנות לצרכי השלמה. לא להשלים על הערך פדיון פיצויים למס. הנה הייעוד לקצבה, רצף קצבה. פה העובד צריך לסמן לי מה הוא רוצה לעשות עם הכסף. הנה התנאים. 1. העובד מילא טופס 161א' במלואו כולל חתימה על ההצהרה. אם יש מענק עקב פטירה אז מישהו אחר צריך למלא. 2. העובד הצהיר בטופס כי לא היו לו פרישות נוספות ממעבידים אחרים. ואחד או יותר מהתנאים הבאים: על פי חישובי המעביד, סכום כל המענקים אינו עולה על תקרת הפטור. סבבה. המענק משולם על ידי המעביד או משלם אחד נוסף, בגלל זה יש לכם רק שתי שורות ב-161. אל תעשו קומבינה ותמלאו שורה שלישית מתחת, כי אז עברתם על הכלל, אחרת אתם צריכים לשלוח את העובד למס הכנסה. כי זה הכללים. סכום מענק פטור משולם על ידי משלם אחד נוסף מלבד המעביד וכל היתר מנכים מס מירבי.

כלומר, אם העובד אומר לי: "תשמע, נכון יש לי חלק חייב בפיצויים? אין בעיה. תוריד לי את המס המירבי על החלק החייב". לא צריך לשלוח אותו למס הכנסה כי הוא ביקש להוריד מס מירבי. סכום המענק הפטור משולם על ידי משלם נוסף מלבד המעביד, כלומר חברת ביטוח ואני עושה השלמה. וכל יתר המשלמים העובד בחר ברצף קצבה.

כלומר, כל הכסף הנותר הוא אמר: תעביר לי אותו לרצף קצבה. מס הכנסה אומר: אל תשלח אותו למס הכנסה כי אם יש רצף קצבה אני אפגוש אותו בגיל הפרישה עם הכסף הזה ולכן לא שולחים אותו למס הכנסה. שימו לב למשפט שמסוכם פה: בהתקיים כל התנאים האלה, המעסיק חייב לערוך את חישוב המס בעצמו ולהקל על העובד הפורש.

לא שולחים את העובד בכל מקרה למס הכנסה. כל עוד אתה יכול, תעשה את זה. טופס 161א' דיברנו עליו. קופת הגמל אינה נזקקת לטופס 161א' על מנת לבצע את הנחיות המעביד או פקיד השומה. מי שצריך 161א' זה אתם המעסיקים או פקיד השומה במקרים שמניתי. לא צריך לשלוח 161א' לחברת הביטוח, רק 161 פלוס טופס שחרור פוליסה שיש לכל חברת ביטוח כדי לשחרר את הכספים. ואת זה אתם מכירים. כאשר אני שולח את העובד לעשות פריסת פיצויים במס הכנסה, הוא צריך להצטייד ב-161ג'.

אוקי? תזכרו, זה הטופס הנוסף. אם הוא רוצה לפרוס את החלק החייב, אני מקווה שאתם יודעים, כללי הפריסה 6 שנים אחורה, זה המקסימום. על כל 4 שנות וותק מגיעה שנת פריסה. על כל 4 מגיע שנה, מקסימום 6 שנים.

אם העובד עבד 6 שנים, 4 שנים ועוד שנתיים, זה כבר מזכה אותו בפריסה הנוספת. מספיק שנתיים מתוך 4 הוא יכול לקבל עוד שנה פריסה. חשוב גם לדעת מתי לעזוב את העבודה לעניין הפריסה, כי ברבעון האחרון שנת הפריסה הראשונה מתחילה בשנת המס הבאה וזה טוב, כי שנת הפריסה השוטפת היא מלאה בהכנסות, לא כדאי לעובד לפרוס, כדאי לו לדלג את זה לשנה הבאה. ולכן אם אתה פורש ברבעון האחרון, עדיף ששנת הפריסה הראשונה תהיה שנה הבאה.

לבקש את זה כשמוציאים את האישור ומס הכנסה נאות לזה כי זה בחוק. אי אפשר להתווכח עם זה, אין בעיה. פה יש לכם סיכום לעניין טופסי 161, 161א'. השקף הזה יהיה לכם אותו באתר. תקראו אותו בעיון רב. תוציאו לעצמכם את החוזר של מס הכנסה, הוא יותר מפורט, פה תמצתי. ותבינו מתי אתם צריכים לשלוח, מתי לא, מתי כן.

חברות הביטוח לא תמיד מתנהגות לפי החוזרים, הם לא יודעים את זה. אבל כשיש לכם את החוזר ביד, כל פעם שאומרים לכם משהו שלא תואם... "לא רוצה לראות אותך יותר", נכון? ואז אני צריך לשלם לו 30 יום הודעה מוקדמת. את ה-30 יום הודעה מוקדמת אני יכול לצרף לטופס 161, לפטור אותו ממס, לצרף אותו לפיצויים. ואז מה יקרה? אם תשימו אותו בתלוש השכר, אתם תנכו לו מס שולי רגיל, נכון? אותם שלושים יום, והוא יקבל נטו יותר קטן. נכון? אם אתם תשימו אותו פה והתוספת הזאת בחלוקה לכל הוותק היא נמצאת בגבולות הפטור עד 12,200 אז בעצם הוא יהיה פטור ממס על ההודעה המוקדמת. מה אני יכול לשים ב-161? מענק הסתגלות, הודעה מוקדמת, פדיון ימי מחלה שלא נוצלו במגזר הציבורי, כל זה יכול להיכלל ב-161. יש לכם בדברי הסבר של ה-161 בעמוד אחרי בטופס תראו איזה רכיבים אתם יכולים לכלול. ואז הודעה מוקדמת יכולה להיות פטורה ממס הכנסה כי אם אתם תחייבו אותה במס וזה פטור אז אתם אמורים לקבל מכתב שימוע, כי עשיתם טעות חמורה פה.

והרכיב של ההודעה המוקדמת הוא חייב בדמי ביטוח לאומי. תזכרו למי שלא עושה את זה עד עכשיו, על זה דיברתי בהרצאות הקודמות. אם פיטרתי עובד ב-15 לדצמבר, אמרתי לו: "לך קיבינימט, אני לא רוצה לראות אותך יותר" אתם חייבים להפיק תלוש שכר עד סוף דצמבר ועוד 15 ימים בינואר. חייבים להשלים את כל ה-30 יום עד הסוף למרות שהעובד לא נמצא אצלי יותר. ובינואר אתם צריכים לבקש ממנו כבר תיאום מס כי זה שנה חדשה.

בסדר? חייבים פה להמשיך את התלוש עד הסוף. לא לסיים בתלוש השכר את השלושים יום באותו חודש שפיטרתי. למרות שהעובד עזב, זו הוראה שכבר בחוק. פעם היא היתה פסיקה, היום זה כבר בחוק, חובה להמשיך את ההודעה המוקדמת לעניין הביטוח הלאומי עד הסוף. לעניין מס הכנסה זה יהיה פטור בטופס 161.

כלומר, זה רכיב מוזר שהוא פטור ממס הכנסה וחייב בביטוח לאומי. זה רכיב חדש, אתם צריכים לפתוח אותו בתוכנת השכר כי אין רכיב כזה. אז לעשות אותו לפי ההנחיות. כלומר, אני יכול לנצל את ה-150% למצב שאני רוצה להגדיל את הפיצויים ולשלם לעובד יותר. למשל מצב שאני רוצה להוסיף את ההודעה המוקדמת, למשל מצב שהצטבר אצלי כסף בקופת הפיצויים מעבר לעשרה אחוז רווחים. נניח שיש לי בקופת הפיצויים עכשיו פתאום כסף יותר ממה שמגיע לעובד. וזה לא עובר הרבה, נגיד יש לי 110,000 שקל בקופת הפיצויים, משכורת אחרונה 10,000 עשר שנים, אז מה אתם עושים? עושים 10,000 כפול 10 זה100,000, ואז אומרים לעובד: העשרת אלפים האלה חייבים במס. במקום שתעשו 110,000 חלקי 10 ותרשמו 11,000 בשכר האחרון, כי אתם יכולים להגיע עד גבולות התקרה, אז אתם מחייבים את העשר במס. לא. תעשו הפוך, סך הכל הצבירה בקופת הפיצויים חלקי הוותק, אז המשכורת האחרונה תהיה 11,000.

מס הכנסה יראה בתלושים שרשום 10 אבל הוא לא יגיד לכם כלום כל עוד הגעתם עד ה-12,200 בגבולות ה-150. הבנתם? כי אז אין בעיה. ואז פתאום אתה פוטר עוד איזה 10,000 שקל בקופת הפיצויים. כלומר, אפשר להגיע עד גבולות התקרה. אם המשכורת של העובד היתה 6,000 אתם יכולים לשלם לו פיצויים לפי 9,000. לא להגיע עד התקרה כי הגבולות הם 150%. 6 כפול 150% זה 9. בסדר? השכר האחרון הוא הקובע אבל עדיין בגבולות התקרה.

קופות ברירת המחדל דיברנו עליהם, הם נוצרו לשני מצבים: אחד, לעובדים שלא רוצים לבטח אותם לאובדן כושר עבודה, אבל לא לזה זה נועד. קופות ברירת מחדל זה עובד שהתחיל לעבוד אצלכם, לא אמר לכם לאיזה קופה להפקיד.

החל מ-1 לנובמבר 16 אתם חייבים להפקיד לאחת משתי הקופות האלה שהמדינה בחרה. למה היא בחרה? הקופות האלה השתתפו במכרז, נתנו את התעריפים הכי נמוכים לדמי ניהול ולכן הקופות האלה ל-10 שנים הקרובות הן הקופות שחייבים להפקיד אליהם, ולא לקופות שאתם בחרתם במקום העובד. כלומר, העובד בוחר את הקופות שהוא רוצה, ואם העובד לא בחר אתם חייבים להפקיד לאחת משתי הקופות האלה. לכן חשוב להפקיד בכל מקרה ולא להתנער ולהגיד: "העובד לא אמר אז אני לא מפקיד". אין דבר כזה, החובה קיימת פה.

יש פה שקף של יתרונות וחסרונות של הקופות האלה. ברור שאחד החסרונות זה דמי ניהול מאד נמוכים שמן הסתם יכול להיות שהקופות האלה, התשואות שלהם יהיו נמוכות בגלל שהדמי ניהול נמוכים. זה הצפי. אבל עדיין אלה קופות גמל לכל דבר ועניין.

דרך אגב, אפשר להעביר את הכספים שיש לכם בכלל או בהראל לקופות האלה, כי הדמי ניהול מאד נמוכים, אבל לא יודע אם התשואות שלהם תהיינה גבוהות. אז אפשר להעביר לקופות שנכנסו לשוק ב-1 לנובמבר 16.

תזכרו שכאשר אדם מפקיד כסף לקופות הגמל אוטומטית המסלולים מותאמים לפי קבוצות הגיל של אותו עובד. אם העובד לא אמר כלום, אז משנים לו את המסלול השקעה. למה? המדינה נתנה הוראות לחברות הביטוח ואמרה להם: תשמעו, אל תיקחו סיכונים על כספים של עובדים שמתקרבים לגיל הפרישה. ולכן כספי החיסכון בגילאים שמתקרבים לבני 60 ומעלה הם כספי חיסכון עם סיכון מאד מאד נמוך. אם העובד רוצה להישאר עם סיכון מאד גבוה כמו כספים שמופקדים בגיל 50, הוא רשאי לעשות את זה.

אבל תדעו שבחוק, חברת הביטוח חייבת לשלוח הודעה למבוטח ולהגיד לו: "תשמע, עכשיו אתה בגיל 50. אנחנו משנים לך את המסלול של השקעה והתאמנו אותו לגיל 50-60". בגיל 60 הוא צריך לקבל הודעה. אותו חוסך יכול להחזיר הודעה לחברת הביטוח ולהגיד להם: "לא. אני רוצה מסלול אחר". נותנים למבוטח את כל אופציות המסלולים והמבוטח בוחר איזה מסלול הוא רוצה. בקרן השתלמות יש רק שני מסלולי השקעה שניתן לבחור מביניהם ללא קשר לגיל. אין אופציות אחרות.

אז תזכרו שיש בכל חברת ביטוח עשרה מסלולי השקעה שהעובד יכול לבחור ביניהם. אם לא, חברת הביטוח בוחרת במקומות לפי רמת הסיכון לפי הגיל. זה חוק שעבר בצ'ילה, נקרא המודל הצ'יליאני, הוא הצליח מאד שם. כספי החוסכים נשארו עם כספים יותר גדולים בגלל שחברות הביטוח אולצו להשקיע את הכסף בפחות רמות סיכון. אמצו את המודל הזה בישראל והחל משנת 16 חברות הביטוח עובדות לפי השיטה הזאת.

סיימתי. תודה רבה לכם.