הרצאות בנושא  מס הכנסה

כללים למשיכות כספים מקופ"ג : אייל מנדלאוי - 20/3/16

חזור לרשימת הרצאות בנושא מס הכנסה

כללים למשיכות כספים מקופ"ג

אייל מנדלאוי - 20/3/16

צהריים טובים. לי קוראים אייל ואנחנו נעבור כאן עדכוני מיסים ליחידים. אני בעיקרון בעל משרד שעוסק במיסוי פרישה. אנחנו נדבר על הנושא הזה של מיסוי פרישה. אנחנו נדבר גם פה על כל מיני דברים בתחום הזה של היבטי פרישה. יש הרבה מאד שינויים כל הזמן, יש הרבה מה לעשות. ונדבר על עדכוני מיסוי ליחידים. בואו נראה על מה אנחנו הולכים לדבר היום.

ראשי הפרקים, עדכוני חקיקה ופסיקה לשנת 2016. היבטים במיסוי פרישה. נתן לכם הרבה מאד דגשים שרלוונטיים גם מאד לעבודה של חשבי שכר וכל מה שקשור בטופס 161 ובכלל בפרישה. נדבר על תיקון 5, משיכה לקופ"ג לחסכון ונדבר על דגשים, לא רק המלצות להפקדה, דגשים לניכוי וזיכוי בעקבות התיקון שנכנס לתוקף מינואר 2016 והוא הגבלת התקרה לפי 2.5. בואו נדבר על הכל, קדימה, יוצאים לדרך.

נקודות זיכוי בגין לימודים לתואר ראשון, שני ומקצוע יינתנו לשנת מס אחת בלבד. ואת זה אנחנו יודעים כבר משנת 2014.

כשאתם עשיתם את הקורסים של חשבי שכר, לא הוותיקים ממש, שמה לא היה כלום. אבל אלה שקצת יותר, אז מהשנים האחרונות אז אנחנו מדברים על שלוש שנים לתואר ראשון ושנתיים לתואר שני.

ב-2014 קבעו הוראת שעה לשנתיים בלבד 2014-2015 ניתן לקבל רק נקודה אחת ואתם מיישמים את זה כבר במדורי השכר. הנקודה תינתן בשנה שלאחר הלימודים או בשנה העוקבת לפי בחירת הנישום, תכף אני אתייחס לזה. מי שצריך התמחות, יכול לבחור את השנה שלאחר ההתמחות. הוארך בחוק ההסדרים האחרון לשנים 2016 ו-2017.

זאת אומרת שכל מסיימי התארים של השנים האחרונות בעצם מקבלים שנה אחת בלבד. אז הנה עוד הוראת שעה שהאריכו אותה. ומה אתם חושבים שיקרה ב-2017? יאריכו אותה. הוראת שעה, כשאני קורא בפקודת מס הכנסה את המילים: "הוראת שעה" אני יודע שזה הדבר הכי קבוע שיש.

פטור לשכר דירה למגורים, הוראת שעה מ-1990, בעקבות גל העלייה שהיה, עד היום. רק לפני שנתיים הבינו שכבר אי אפשר לקרוא לזה הוראת שעה, אז הכניסו את זה קבוע לחוק. הפטור של ה-5,000 לשכר דירה למגורים. בקיצור, הסטודנטים כבר לא יקבלו כלום והנה אנחנו רואים עוד הפעם משהו שהוא חוזר על עצמו.

יש איזשהו תהליך, יש הרבה רעש, הרבה תקשורת, הרבה בלאגן, הרבה דברים ואז מס הכנסה פותר את הבעיה בשיטה בדרך כלל הרגילה והיא נקודות זיכוי.

ואז עובר זמן, והזכרון של כולנו קצר ואז אפשר לשכוח. הרי כל הסיפור הזה של לימודים, מי שזוכר היו פסקי דין, בנק יהב ובנק זה והבנק ההוא והיו פסקי דין שהמטרה שלהם היתה שיתירו הוצאות לימודים כהוצאה מוכרת וכפשרה מצאו את נקודות הזיכוי.

והנה מכל הסיפור של נקודות הזיכוי נשארנו עם הדבר הזה. אני רוצה להתרכז בדבר הזה, שימו לב: "הנקודה תינתן בשנה שלאחר הלימודים או בשנה העוקבת לפי בחירת הנישום".

כמה חשבי שכר פה נתקלו במצב הזה שבו הם או מציעים לעובדים שלהם או שהעובדים שלהם מבקשים להתחיל למעשה בשנה לאחר מכן. אם אני סיימתי ב-2015 את הלימודים אני זכאי ב-2016. כמה פנו אליכם נניח השנה ואמרו: "אל תתנו לנו השנה את הנקודה הזאתי, ננצל אותה"? והתשובה היא: כמעט ולא. וזה דווקא משהו שאמור לעבוד יותר לטובתם. סיים את הלימודים, יש סיכוי שבשנה השניה הוא ירוויח יותר מבשנה הראשונה.

אז אני אומר לכם חשבי שכר, תהיו ערים לדבר הזה. החוק מאפשר, זו היתה סוכריה בחוק, החוק מאפשר לעובד לבחור את השנה. ואם אני יודע שהעובד הזה עכשיו בשנה שהוא סיים את הלימודים מרוויח 5,000 ש"ח והוא ממילא לא משלם מס, אז מה יעזור לי הנקודה הזאת? ואולי בשנה הבאה השכר שלו יעלה, אני מגלגל את זה אליכם, תציעו את זה לעובדים, תגידו להם שהאפשרות הזאת.

כל מי שנמצא במקום הזה שהנקודה הולכת לאיבוד השנה, אפשר להציע לו שהנקודה לא תלך לאיבוד. קחו את זה בחשבון. אוקי, תואר שלישי דרך אגב ברפואה, כל הנושא של תואר שלישי, שנה אחת נקודת זיכוי ובשנה לאחר מכן חצי נקודה, זה מסלול שבו למעשה עושים תואר ראשון ומיד אחר כך תואר שני. ואז כשמסיימים את הכל, מקבלים שנה אחת נקודה ועוד שנה אחת חצי נקודה. זה הנושא של נקודות זיכוי.

שתיים, מתווה חדש להנחות יישובים. דיברתי עליו לפני איזה שנה, אמרתי שזה מה שיהיה, אז הנה, זה מה שקורה. אני אכנס לזה בהמשך.

סעיף שלוש, הפחתת תקרת סעיף 3 ה'3 שווי פנסיה לפעמיים וחצי השכר הממוצע במשק עד לסך כל 23,660. ולמעשה בשנה הזאת, אחרי העדרות ארוכה מתלושי השכר שלכם, אתם חוזרים לאט לאט לראות את המילה "זקיפה" "שווי לגמל", כבר שכחנו מזה.

40,000 אז היה איזה אחד, כמה היו כבר בארגון, היום זה כבר משמעותי. 23,660. מדובר בשינוי מאד מאד משמעותי שבעצם מביא את כולם כבר לחיוב של שווי.

\שאלה, יש לי הכנסה ממשכורת 30,000 שקל, המעביד מפריש לי 5% לביטוח מנהלים במסלול פנסיה, אוקי? יש לי 30,000 הוא מפריש לי 5%. התקרה 23,660. כמה שווי ייזקף לי פה? חמישה אחוז כפול ההפרש, נכון? לא. אז זהו שלא.

אני מזכיר לכם ששווי מחושב, בגלל שלא התעסקתם עם זה הרבה אז אני מזכיר לכם, שווי מחושב לפי גישת הסכומים ולא לפי גישת התקרות. גישת התקרות שהיתה פעם אמרה שאם ההכנסה המבוטחת שלי היא שלושים אלף והתקרה היא 23,660 אז על ההפרש ייזקף שווי. אבל מהיום, שנת 2005 שהעלו את ההפקדה של המעביד מ-5 ל-7.5% בעצם נוצר מצב שאני יכול לשחק באחוזי ההפקדה ולא להיות מחויב בשווי.

ולכן מס הכנסה קבע את שיטת הסכומים. והיא אומרת את הדבר הבא: "קח את התקרה 23,660 ותכפול אותה ב-7.5%". זאת תקרת השווי האמיתית. 23,660 כפול 7.5%.

שאלה מהקהל: מה זה השבע וחצי?

שבע וחצי, בהפקדות לקופות גמל יש לנו שבע אחוז, חמישה אחוז, את זה אתם כולכם מכירים. אבל המעביד יכול להעלות את ההפקדה שלו לשבע וחצי והעובד יכול להעלות את ההפקדה שלו באופן רצוני לשבעה אחוזים. אז בקרנות בוותיקות למשל זה על פי חוק. זה לא עניין של רוצה, הוא חייב לשלם שבע וחצי.

אבל בגופים הרגילים זה חמש ועכשיו עם הפנסיה חובה זה יהיה קצת יותר גבוה אבל הוא יכול לעלות לשבע וחצי אחוז. ואז מס הכנסה אומר בעצם: "אני אמדוד לך את השווי לפי סכום".

אם 23,660 רגע, בואו נחשב את זה וזהו. אומר מס הכנסה: "23,660 כפול 7.5% זה 1,774 שקל" זה המספר. אם ההפרשה בפועל היא נמוכה מהסכום הזה, אין שווי.

אז בדוגמא שנתתי, אם המשכורת היא שלושים אלף והפרישו לו חמישה אחוז, הפרישו לו 1,500, זה נמוך מ-1,774 אין זקיפה של שווי. זה סכום, זהו גמרנו. פעם זה היה נמדד לפי תקרה, עכשיו זה נקבע לפי סכום. מאד חשוב שתדעו ותזכרו בעניין הזה. אז יש מעבידים שעקפו את ההפקדה שלהם על הסכום הזה, יש עובדים שביקשו לעצור את ההפקדה של 23,600, יש עובדים, כמה אצלכם הורידו את השכר? כמה אנשים ביקשו להוריד את התקרה כדי שלא יהיה שווי וכמה השאירו? אף אחד? יפה. הם בסך הכל רצו שאתם תתרגלו לראות שווי בתלוש בחזרה, זה הכל.

שאלה מהקהל: מה זה 12,360?

12,360 כבר לא קיים. זה 12,230, זה תקרת הפיצויים והיא לא קשורה לפה.

שאלה מהקהל: לא לזה התכוונתי. התכוונתי לביטוח שכמה כדאי למעביד לפרוש עבורו לקופות גמל כדי שהוא יהנה מהטבות המס ולא ישלם מס.

אז זה נגזר, כן, בעלי שליטה. ה-12,300 זה התקרה של הפיצויים, בוא אני אענה לך על בעלי שליטה. הפקדה לבעלי שליטה מתחלקת לשניים.

סכום שמותר לבעלי שליטה בגין פיצויים שהיום זה 12,230 ובנוסף לזה ההפרשה לגמל לפי מה שכתוב כאן. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על בעלי שליטה, הם יכולים למעשה להפקיד עבור העובד שלהם, עבור בעל השליטה בחודש סכום של 12,230 תחלק אותו ב-12 זה 1,019, זה בגין פיצויים שמוכר. ובנוסף לזה 23,660 כפול 7.5% שזה הסכום שדיברנו עליו קודם, כך שבעצם אתה מגיע לאזור ה-2,700 ומשהו שקלים שחברה יכולה לשלם כל חודש בגין בעל השליטה וגם ההוצאה לפיצויים מוכרת וגם ההוצאה לפנסיה.

שאלה מהקהל: כמה לפיצויים?

התקרה, התקרה של 97א' זה הסכום שמוכר לחברה, מעבר לזה זה הוצאה לא מוכרת. דרך אגב, אז כל אלה אצלכם שבחרו לא להוריד את תקרת השווי, לא להוריד את התקרה, להשאיר את ההפקדות, הם מחויבים בשווי אבל יהיה להם פיצוי מהצד השני שחלקו קשור עד כמה שהבנתי גם להרצאה שהיתה לכם קודם. אז תכף נדבר על זה גם. הנה, כבר נדבר על זה. זה היתה ההרצאה הקודמת, נכון? יופי, אני יכול לעבור על זה. אבל אני לא באתי לדבר על זה.

אני באתי לדבר על משהו שהוא מאד משמעותי לי פה וזה הקצבה המוכרת ולכן זה יענה לכל החבר'ה. אם היתה לי הכנסה של ארבעים אלף, השארתי את ההכנסה ארבעים אלף, ממשיכים להפריש לי לארבעים אלף. אז השארתי את השכר שלי ארבעים אלף שקלים ואני ממשיך להפקיד בגין ממשיכים להפריש לי, אז יש לי שווי, אבל יש מנגנון מהצד השני שמפצה אותי על השווי הזה וזה הקצבה המוכרת. אנחנו נדבר על זה בהמשך, אז אני יכול לחסוך מלדבר על סעיף 4 ונעבור לסעיף 5.

נקודות זיכוי, נקודות זיכוי למי שהתחתן עם אלמן או אלמנה בגין הילדים של האלמן או אלמנה. תיקון שנכנס בינואר 2016. מה הרעיון בתיקון הזה?

הערה מהקהל: נתחתן עם אלמנות.

קודם כל זה סוג של תכנון מס. רק כשאתה מתחתן עם האלמנה אתה גם מקבל את הילדים, חוץ מהנקודות זיכוי אתה גם מקבל את הילדים.

שאלה מהקהל: רגע, ומה עם גרושה?

גרושה זה גם סיפור בפני עצמו, רגע שניה. בואו נדבר על אלמן או אלמנה. מה שהיה קודם, זה שאם יש אלמנה לצורך העניין ואני, בואו נקח אלמן דווקא, אוקי? יש אלמן ומישהי מתחתנת איתו. אז מה קורה כאן בעצם? לאלמן הזה יש ילדים, נניח שיש לו ילדים קטנים, ויש גברת שמתחתנת איתו.

לפי החוק קודם, הילדים האלה למעשה היו הולכים לאיבוד. הם היו הולכים לאיבוד מכיוון שזה לא הילדים שלו, זה לא הילדים שלה וכולי וכולי ואי אפשר לקבל בתוך, זה כבר לא מסגרת של חד הורי, אתה לא בתוך תא משפחתי של חד הורי שבו גבר יכול לקבל על הילדים וכולי. באו ואמרו: נעזוב את השטויות האלה, התחתנת לצורך העניין עם אלמנה, או התחתנת עם אלמן, את נחשבת לצורך העניין כאמא של הילדים שלו לכל דבר ועניין. תקבלי נקודות זיכוי.

זאת אומרת, אם יש לאלמן הזה נניח ילד בן שנתיים, אז את תקבלי עליו והוא עדיין ימשיך לקבל עליו את שתי נקודות הזיכוי כי הוא ילד פעוט. זה אפשרי בתיאום מס רגיל, לא אמור להיות פה משהו מורכב.

שאלה מהקהל: צריך תיאום מס על זה?

לא, בטופס 101. טופס 101 רגיל, לא מצריך פה איזה טררם. בהמשך נדבר על פקידי שומה, על הנושא של משפחות מגוונות כאלה או אחרות.

הגבלת תקרת ההוצאה לאובדן כושר עבודה לשכירים ועצמאיים לפי שתיים מהשכר הממוצע במשק. שוב, אותה תקרה 23,660. כמה מכם זוכרים בכלל ששכיר יכול לדרוש הוצאה לאובדן כושר עבודה? לא כולם, אוקי.

אז אני מזכיר לכם, לא רק עצמאים יכולים לדרוש אובדן כושר עבודה, גם שכירים. סעיף 32-14 מתיר הוצאה לשכיר ולעצמאי שמשלמים לאובדן כושר עבודה באופן פרטי. נניח שאני עובד באיזשהו מקום, המעביד פותח לי ביטוח מנהלים ולא עשה לי אובדן כושר עבודה, ואני לא רגוע.

אני רוצה לעשות באופן פרטי גם אם אני שכיר, דעו לכם, גם אם אני שכיר, אני יכול להגיש דו"ח למס הכנסה, זה לא במדורי שכר, זה לא אצלכם במדורי שכר, אני יכול להגיש דו"ח שנתי ושם בעצם ההוצאה תהיה מוכרת.

רק צריך לזכור, היא תהיה מוכרת תחת אותו סל כולל של השבע וחצי אחוז שכולל גם את התגמולים. זאת אומרת, הוא כולל גם את התגמולים. באופן עקרוני החוק מתיר 3.5% הוצאה מוכרת לאובדן כושר עבודה אבל לא יותר מ-7.5 באופן כולל.

לדוגמא, אם אני עצמאי, משלם לבד לקופת גמל, עמית עצמאי, ויש לי 200,000 שקל הכנסה ואני משלם לחברת הביטוח אובדן כושר עבודה, בדו"ח השנתי יוכרו לי 3.5% שזה למעשה 7,000 שקלים אותם אני יכול לקזז מההכנסות. אז גם שכירים יכולים לבקש הוצאה לאובדן כושר עבודה. זה פחות נפוץ, רוב השכירים לא עושים את זה אבל בכל מקרה אתם צריכים לדעת. ואם שכיר יביא לכם דף כזה, אישור כזה, אתם לא יכולים לתת אותו במדור שכר, אתם צריכים לשלוח אותו למס הכנסה לתיאום מס. נתקלתם בזה עד עכשיו? לא.

שאלה מהקהל: אי אפשר לעשות את זה דרך (לא ברור)?

לא. ההנחיה של מס הכנסה מבקשת תיאום מס על אובדן כושר. אני מדבר רק על אובדן, לא על קופות גמל.

שאלה מהקהל: יש אפשרות (לא ברור) לעשות אובדן כושר עבודה על חשבון עובד, אז למה (לא ברור)?

לא יודע. אני יודע שההנחיה של מס הכנסה מבקשת תיאום מס ואז יכול להיות שאת מכניסה את התוכנה. הרעיון הוא שאת לא תעשי את זה באופן עצמאי.

שאלה מהקהל: גם לבעלי שליטה?

אותו דבר. בעלי שליטה הם בני אדם לכל דבר ועניין. כל המגבלות שחלות על בעלי שליטה, חלות אך ורק מהצד של החברה, לא מהצד של בעל השליטה.

הגבלת תקרת ניכוי סעיף 47 לפי 2.5. אני ארחיב על זה בדוגמא בהמשך אבל זה משהו מאד משמעותי לגבי אנשים שיש להם הכנסות גבוהות שרצו גם לבצע הפקדה באופן עצמאי.

לדוגמא, אני עובד בחברת הייטק, יש לי משכורת של 25,000 שקל פלוס רכב. יש לי רכב צמוד ו-25,000 והמעביד מפריש לי על כל ה-25,000. הרכב הצמוד, נניח שהשווי הוא 5,000 שקלים. מה יכולתי לבצע עד עכשיו? על השווי לבצע הפקדה, נכון? 47 ו-45א'.

אתם איתי? זוכרים סעיפים כאלה? אוקי, אז מה קורה עכשיו? החוק חסם את האפשרות הזאת. החוק חסם, החוק החדש ששינה את הכל לפי 2.5 קבע תקרה של 261,000. אז אם אני עם 25,000 שקל לחודש, זה אומר שאני בשנה עם 300,000. מבוטחת. 25 לחודש 300 בשנה. ואם אני 300,000 שקלים ההכנסה המבוטחת, מס הכנסה מתיר לי עד תקרה של 261. כמה היתה התקרה הזאת קודם? אתם זוכרים? התקרה היתה 4 פעמים השכר הממוצע במשק שזה לא היה השכר הממוצע במשק, זה היה ארבע פעמים התקרה של קופות הגמל.

תקרת קופות הגמל היא 104,400 זה 8,700 בחודש. 104,400 כפול 4 נותן 417,600. זאת היתה התקרה. כשהרעיון, מה עומד מאחוריה? למה יש תקרה של ניכוי? בא מס הכנסה ואומר את הדבר הבא, אם יש בן אדם שמרוויח 900,000 שקל משכורת ומתוכה ההכנסה המבוטחת שלו היא 700,000. מגיע לו על המאתיים לפי 47, מגיע לו ניכוי, נכון? מס הכנסה אומר: "למה אני צריך להשתתף עם הבן אדם הזה עם הפנסיה שלו כשאני כבר רואה שהוא מבחינתי מסודר לגמרי? לא רוצה". ולכן קבעו תקרה של פי 4 מהתקרה הרגילה 417. זאת אומרת שאם ההכנסה שלי המבוטחת היתה חצי מיליון שקלים, לא היה לי כדאי לבצע הפקדה באופן עצמאי. מה שעשו כאן, אחרי כל הוויכוחים בתקציב, אם עקבתם קצת, הורידו את התקרה הזאת מפי 4 לפי 2.5. ואז פי 2.5 זה כבר יורד יותר לעם.

זה כבר לא נשאר רק ברמת המנכ"לים, זה נשאר בקרב הרבה מאד אנשים שנמצאים ברבדים האלה ובעצם השורה התחתונה היא, הם מפסיקים את ההפקדות שלהם לקופות גמל כי כבר לא שווה להם. אם יש לי משכורת בדוגמא שנתתי 25 פלוס רכב, אין לי מה להפקיד לקופת גמל כי הניכוי, אני לא אקבל אותו ואז יצא שהפקדתי כספים מיותרים. בסדר? זה ברור?

שאלה מהקהל: 260 כפול 5%?

לא, זה לא כפול חמישה אחוז. זה לא, זה המשכורת המבוטחת.

שאלה מהקהל: השנתית שיש לו לא יודעת 200,000 שקל.

וכמה מבוטחת?

שאלה מהקהל: מבוטחת שבע מאות כמו שאמרת.

אז אין כלום, אז אין ניכוי. ברגע שהמבוטחת היא מעל 261 אין לך ניכוי בגין הפקדה לקופת גמל.

שאלה מהקהל: ברוטו שנתי?

ברוטו שנתי, כן. יש דוגמא בהמשך שנוכל להראות לכם את זה במספרים. מה שאני מנסה כרגע להעביר את המסר זה שאנשים בעלי הכנסות שפעם היו נחשבות בינוניות ומעלה או גבוהות קצת אבל לא הגבוהות ממש, גם כן בעצם נחסמו לעניין קופות הגמל.

אם שמתם לב, כל מה שאני מדבר פה כל הזמן מתחילת ההרצאה זה רק כל הזמן "היה פעם- עכשיו, היה פעם- עכשיו". שמתם לב? אז זה בסדר.

חוק פנסיה חובה, הגדלת התשלומים לפי הפירוט הבא: ינואר 2016 6%, 6%, 5.5% זה המצב היום. ביולי 2016 זה אמור לעלות ברבע אחוז פה ורבע אחוז פה. ובינואר 17 זו התוצאה הסופית. התוצאה הסופית היא 6.5, 6, 6 וזה אומר 18.5 אחוז. כל הפוליטיקה מאחורי אני אחסוך לכם. יש כאן לכאורה כאילו הישג גדול שהעלו את ההפקדות אבל אם עקבתם קצת על כל המשמעויות של תיקון 12 וכולי וכולי, אז אתם מבינים שבעצם היתה פה התפשרות, היתה פה איזה פשרה מסוימת.

האחוזים האלה היו אמורים להיות יותר גבוהים. אז יש פה 6.5, 6 ו-6 עדיין בגין מרכיב הפיצויים זה רק שישה אחוז, עדיין תהיה השלמה תמיד במידה ובן אדם מפוטר או שהוא פורש בגיל פרישה של שניים ושליש. אז הסיפור הזה התחיל ב-2008, אתם זוכרים אותו? 0.000 משהו אחוז ולאט לאט לאט זה התפתח והנה יש לנו כבר פנסיה מסודרת. והאמת, אין סיבה שלא תהיה.

שאלה מהקהל: בפרישה ביטוח לאומי שולח (לא ברור), סך הכל ממשלה אחת משלמת את הכל.

גם אם איבדתי חלק ממה שאמרת, שמעתי את הסוף וזה נכון.

סעיף 9 תיקון 206 לפקודה. איך אני אסביר לכם אותו אפילו, אני לא יודע. יש שני נושאים שבהם חלה על התלמידים המצויים ועל העובדים הרגילים בעיית זכרון קשה. אחד מהם זה תיקון 190 והשני זה 47-45א'. זה סעיפים כאלה שכמה פעמים שאתה מדבר וכמה שתלמד, זה נכנס פה מסתובב נזרק ואז תמיד זה נשאר באיזה מילה "כן, זה הזה של הפיצויים משהו לפנסיה, לא?" כן.

הערה מהקהל: אבל זה לא רלוונטי.

אז אני אשאיר את תיקון 206 ואת סימה, תזכירי לי לדבר עליו כשאני אדבר על פיצויים. אני אצטרך קצת לתת לכם תזכורת מה זה תיקון 190 ואז אני אדבר על תיקון 206.

טוב, לא במיסים, אבל בכל זאת מילה אחת. ב-2016 נכנס לתוקף המודל הצ'יליאני, כל כסף שייכנס למערכת הפנסיה, אבל רק כספים חדשים מינואר 2016 יושקעו בהתאם למודל.

המשמעות: מידת הסיכון קטנה ככל שגיל החוסך עולה. ההוראה לא חלה על כספים ישנים. מה זה המודל הזה בכלל? מצ'ילה, זה הסקת מסקנות הגיונית. אבל מעבר לכך, בואו נדבר רגע על מה הרעיון הכללי. מי שזוכר את המשבר ב-2008, בואו נלך רגע נעשה סדר.

יש אצלנו במדינה את אלה שישנים טוב ויש את אלה שישנים ממש טוב. אלה שישנים טוב זה אלה בקרנות הוותיקות. ממש טוב זה אלה בתקציבית. בגדול, הם לא מושפעים מכלום.

יש פנסיה, אין מלחמה, סוריה, כולם הורגים אחד את השני, הפנסיה נכנסת בזמן, לא משתנה, הכל בסדר. ויש את החרדתיים, אלה בקרנות החדשות, בביטוחי מנהלים, שמה הפנסיה היא פונקציה של כמה כסף יש שם וכאן בעצם העניין.

אז ב-2008 כשהיתה מפולת גדולה, בעצם קרה מצב שאנשים דקה לפני הפנסיה נחת להם הכסף ואז יוצא מצב שהסכום שהם מקבלים כפנסיה הוא נמוך ביותר. אז המדינה עזרה קצת, אבל אמרו: חייבים למצוא פתרון.

הפתרון הזה נמצא במודל הזה שהשורה התחתונה שלו אומרת את הדבר הבא: ככל שאתה בגיל צעיר יותר, הכסף שלך יכול להמשיך להתהפך עשרים פעם. לעלות, לרדת, מתוך הנחה שלאורך שנים הכספים האלה מחזירים את עצמם. אז הטווח גילאים הראשון הוא עד גיל 50, הטווח גילאים השני הוא 50 עד 60 שהוא אומר: "אוקי, אתה בשלב המסוכן אבל אפשר עוד לעשות שינויים לפה לשם, נבחר לך תכנית קצת יותר סולידית". גיל 60: די מספיק. כאילו תחיה בשקט.

נכון, כי כל אלה שלא היו בשקט מה קורה? יכלו לקבל התקף לב ואז בכלל היו נפתרות הבעיות של קרנות הפנסיה. אמרו: "תהיה בגיל שישים, תחיה בשקט". קיבלתם מכתבים כאלה בתחילת השנה על כל מיני חלוקות כאלה, אז המודל נכנס וזה מודל בסופו של דבר מבורך. אבל הוא חל רק על הכספים החדשים. כמה שאני הבנתי, צריך להודיע הפוך, זאת אומרת הבחירה היא לא אוטומטית וצריך להודיע.

שאלה מהקהל: (לא ברור)?

מקדם, אין בעיה עם המקדם, הבעיה עם הכסף שיש. יש פה שני דיונים. מקדם ההגנה, המקדם אומר שהכסף שלך יחולק במקדם מסוים שמשקף תוחלת חיים. הדיון שלי הוא לא על המקדם, הדיון שלי הוא על הכסף שלך.

הערה מהקהל: אז אני עדיין ברמת סיכון גבוהה גם אם יש לי.

על הכספים הישנים. אבל את בחורה בת 22 אז העתיד לפניך.

הצעת חוק פנסיית חובה לעצמאים, הצעת חוק פנסיית חובה לעצמאים שתכנס לתוקף ב-2017, זה כבר עבר, זה כבר עבר את כל האישורים. חוק פנסיית חובה לעצמאים דרך אגב, בואו נלך שניה אחורה, חוק פנסיה חובה לשכירים בזכות מי הוא? בזכות אלה, העצמאיים.

שבאו ב-2008, לפני 2008 ואמרו למדינה: חייבים לחוקק חוק פנסיית חובה לעצמאיים כי בן אדם עצמאי מרוויח עכשיו שיפוצניק, עושה עכשיו הרבה כסף, נוזל לו קצת בין הידיים אז הוא גם מבזבז את הכסף, הוא לא חושב על הפנסיה שלו. בואו נכריח אותם לחסוך לפנסיה.

חשבה המדינה, חשבה ואמרה: צודקים. והמסקנה: חוק פנסיה חובה לשכירים. והעצמאי נשאר 8 שנים אותו סיפור. אז עכשיו נכנס הסיפור הזה שבעצם קובע כך: החוק יחול על עצמאי שטרם הגיע לגיל 55 ויש להם עסק למעלה משנתיים.

אמרו: נעזוב את מי שמקים עסק עכשיו, עוד להעמיס עליו עוד עלויות, זה הגיוני. ההפקדה תהיה בגובה עשרים אחוז מהחלק שמעל מחצית הממוצע במשק עד הממוצע במשק. זאת אומרת, כל עצמאי, אם הוא מרוויח בחודש עד 4,700 שקל, עזוב. אל תפקיד, אתה גם ככה לא מרוויח, לא נכריח אותך לחסוך.

אם אתה מרוויח מעבר, זה יהיה עשרים אחוז מההפרש. זאת אומרת שאם ההכנסה שלו היא מעל 9,464 כמה הפקדה בעצם תהיה? תהיה עשרה אחוז בעצם מהמספר הזה. זה עשרים אחוז מזה שזה בעצם עשרה אחוז. זאת אומרת שההפקדה שצריך להפקיד היא תשע מאות ומשהו שקלים לחודש.

שאלה מהקהל: אבל אם הוא שכיר וגם עצמאי, אז הוא לא חייב להפקיד גם פה וגם פה.

אני לא יודע. בואו נקרא ביחד את סעיף 4: "אם יש הכנסה ממשכורת, יקוזז הסכום מהסכום הכנסה כעצמאי". זאת אומרת, אם הוא כבר שכיר ומפרישים לו אז גמרנו, אז לא צריך. אם מפרישים לו קצת אז הוא ישלים רק את ההפרש. הגיוני. סעיף 5 הוא סעיף מעניין, מסקרן, ואני מחכה לראות איך הוא יבוצע בפועל כי על הנייר הוא נראה נחמד. מי שלא יפקיד, אמרו: אוקי, איזה סנקציות? מה, אנחנו מקבלים הטבות מס, הכל, תכף נראה. מה עושים אבל כדי להכריח אותם? אמרו נלך בדרך הזאת: מי שלא יפקיד יאבד הוצאה מוכרת בגובה כפל הסכום שהיה עליו להפקיד. זאת אומרת שאם יש עצמאי שההכנסה שלו היא 300,000 שקל, הוא היה צריך להפקיד 900 שקלים לחודש, 11,000 שקל בשנה, לא יתירו לו הוצאה בגובה של 22,000 שקל וזה סנקציה שיכולה להיות מעניינת. אבל יש בעיה עם הסנקציה הזאת, מה קורה אם אני עצמאי שההכנסה שלי היא 140,000 שקל ואני גר בנהריה, אז אני עם הנחת יישובים, אני לא משלם. אז לא יתירו לי, אל תתירו לי, לא צריך. ממילא עם נקודות זיכוי אני לא משלם מס. אין התייחסות כמובן בזה. זה כבר הפינות שאנחנו נצטרך לראות אותם בפועל.

שאלה מהקהל: יש הגבלה (לא ברור).

לא, יש מינימום 21 או משהו כזה.

שאלה מהקהל: מקסימום אין?

לא. גם את יכולה להפקיד יותר. שימי לב, תכף תראי.

שאלה מהקהל: 9,464 זה שנתי?

זה לחודש. מזה עשרה אחוז בעצם זה 900 שקלים לחודש, תכפילי את זה בשתיים עשרה זה משהו כמו 12,000 שקל, אחד עשרה ומשהו אלף שקלים.

שאלה מהקהל: השאלה שלי לגבי בעל חברה שלעצמו הוא מושך משכורת. אם ככה הוא כשכיר מחויב, החברה מחויבת להפריש לו כסף.

אז הוא לא צריך את זה.

שאלה מהקהל: אבל גם אם הוא בעל חברה וזה חברה של בן אדם אחד.

לא משנה.

שאלה מהקהל: הוא גם מפריש פנסיה כשכיר.

כשכיר, אז הוא כבר לא נכנס לעצמאי. הוא שכיר לכל דבר ועניין מהבחינה הזאת. אין בעיה.

הפקדות מעל עשרה אחוז, שימו לב למשהו חדש ויפה בחוק, מה קורה אם אני רוצה לשלם יותר? אמרו לי 11,000 שקל להפקיד, שזה המינימום. אבל אני רוצה להפקיד יותר. כי אני יודע שלעניין הטבות מס למשל לגבי פנסיה, אני יכול לקופות גמל להפקיד בשנה 30,000 שקל ולקבל הטבות מקסימאליות. אז אני לא רוצה להסתפק רק ב-11, אני רוצה לשלם יותר. שימו לב למה שרשום בהצעת החוק, בואו נראה שזה עובר בחוק, שמה בסוף השנה, שלא יהיה שיפוצים על זה.

"הפקדות מעל עשרה אחוז יתקבלו כמו פיצויים פטורים ממס עד לתקרה בעת סגירת העסק או הגעה לגיל פרישה". זאת אומרת, זה סעיף יפה שהוא אומר את הדבר הבא: היית חייב להפקיד 11,000 שקל לעשר שנים. במקום להפקיד 11,000 הפקדת 22,000 שקל, זאת אומרת שאתה למעשה הפקדת כל שנה 11,000 שקלים מיותרים. ה-11,000 שקלים האלה כפול עשר שנים זה סכום עודף שהפקדת שאתה עכשיו נאלצת לסגור את העסק, נאלצת לסגור את העסק, על היתרה הזאת יש לך פטור ממס לפי התקרה של פיצויים.

זאת אומרת, 12,230 כפול 10 שנים. ככה שבעצם על הסכומים האלה אתה תקבל פטור ממס ואני מזכיר לכם שעל הסכומים האלה אתה גם קיבלת הטבת מס מבחינת ניכוי וזיכוי. זאת אומרת, יש כאן איזושהי הטבה ויש כאן הליכה גדולה לקראת.

מי שעוקב קצת בשנה הזאת מכל הסיפור של לידה לנשים וכולי, יש התעוררות קצת בכנסת בשנה האחרונה בכל מה שקשור בזכויות של עצמאיים ובזכויות של נשים ובשילוב של שניהם, נשים עצמאיות. אז יש לנו באמת הליכה לקראת בחקיקה פה וזה משמעותי מאד.

זה פעם ראשונה למעשה שעצמאי נהפך למיני שכיר. מקבל פטור כמו פיצויי פיטורין. גיל התחלתי: 21. השאלה היחידה הרלוונטית לגבי סעיף 8 היא, מהי המילה היחידה שניתן לחשוב עליה מחשבה שניה? והתשובה היא "קלים". הסיכום שהוצג צפוי לעבור שינויים קלים לפני החקיקה. אוקי, נראה מה זה קלים, כמה קלים הם יהיו. החוק נכנס לתוקף ב-2017.

קופת הגמל החדשה 2016 אושרה על ידי הממשלה ותכנס בקרוב לשימוש. מהי קופת הגמל החדשה? אושרה על ידי הממשלה ולהלן העקרונות: ניתן לבצע הפקדה לקופה עד 100,000 שקל בשנה. ניתן לבצע (לא ברור) 100,000 שקל בשנה. שימו לב, דמי ניהול לא מעניינים אותי. אין הטבה של ניכוי וזיכוי, אין הטבה. זה לא קופת גמל רגילה.

החוק ייכנס לתוקף ב-2017. מהתחלה אני מתחיל: קופת הגמל החדשה, נושא אחר, סגרנו את עצמאים, האבטלה ומה שבא להם, עכשיו אנחנו חוזרים. יש רצון מאד גדול של המדינה לעודד חסכון לפנסיה. מה אנחנו מכירים חסכון לפנסיה? הפקדה לקופות גמל. מה הקופות גמל האלה נותנות? ניכוי וזיכוי.

מנגד מה הסנקציה? אם אני מוציא את הכסף לפני הזמן, מה קורה? משלם 35%, משיכה שלא כדין בלבלבל וכולי. באו ואמרו: "בואו ניצור איזשהו מכשיר נוסף, בואו ניצור מכשיר נוסף שיעודד אנשים לבצע הפקדות לקופות לטווח ארוך באופן עצמאי, שיחסכו באופן עצמאי. לא נתן עליו את ההטבות האלה, את הניכוי והזיכוי, אבל נתן איזשהו תשופר אחר". זה הרעיון הכללי.

בואו נראה, וזאת קופת גמל החדשה והיא אושרה כבר, אתם בקרוב תקבלו הרבה הודעות בעיתונות על הקופת גמל הזאת.

צריך לשים לב שאלה למעשה הכללים שלה. הכללים אומרים כך: ניתן יהיה להפקיד באותה קופה 100,000 שקל בשנה. לא רצו שעתירי ההון יתחילו להזרים את כל הכספים שלהם לקופות כאלה, הגבילו את זה בסכום. אין הטבה של ניכוי וזיכוי, אין הטבה בזמן ההפקדה אבל משיכה לפני גיל הפרישה ניתנת בכל רגע נתון. אוקי? זאת אומרת בעצם כרגע זה כמו תכנית חסכון. הפקדתי את הכסף, לא קיבלתי ניכוי וזיכוי אבל אני משלם (לא ברור) זה בדיוק כמו תכנית חסכון.

הערה מהקהל: צריך לשלם מס.

על הרווחים. 25% מס על הרווחים. נכון להרגע זה תכנית חסכון, אין הבדל. אבל זה השינוי, בהשארת הכסף לגיל פרישה ומשיכת הכסף כקצבה חודשית יהיו פטורים גם רווחי ההון. זו הסוכריה. זה הרעיון הכללי.

הערה מהקהל: אז אם אתה מגיע לגיל שישים תתחיל, אם אתה לא מגיע לגיל שישים אל תתחיל לחסוך.

את יכולה להתחיל בכל גיל. הרעיון הוא בכל גיל. הרי מה זה משנה לך, אם יש לך כסף מיותר כרגע, מיותר. בכל אפיק שתשימי אותו, אם, נניח. אני מאד רציני, אבל נניח שיש לך כסף שאת רוצה להשקיע אותו. בכל אפיק היום שתשימי אותו, תשלמי מס על רווחי ההון של %, בין אם זה בבורסה ובין אם זה בתכניות חסכון. חוץ מאשר בפק"מים וכאלה שזה 15%, כן, אבל בפק"מים זה 15% על כל הרווח כולל המדד, על הכל. וכאן אנחנו מדברים על 25% על הרווח הריאלי. על הרווח מעל המדד. שימי, הרעיון הכללי, את בכל רגע נתון, בכל שניה, בגלל שאת לא שמת את הכסף, לא קיבלת עליו הטבת מס אז אין את הקנס הזה של 35% משיכה שלא כדין.

הערה מהקהל: שכיר (לא ברור) סתם כספים אחרי שהוא כבר שילם עליהם מס.

את פותחת לי עכשיו דיון פילוסופי וארוך. אבל זה גם מהרגע שפתחו את המס על תכניות החסכון זה אותו דבר. עד סעיף 4 לא חידשתי כלום. תכנית חסכון בבנק. סעיף 5 הוא השינוי, אם אנחנו רוצים להשאיר את זה לפנסיה, כל הרווחים פטורים והפנסיה תתורגם כפנסיה פטורה ממס בנוסף לפנסיות אחרות שיש שהם חייבות במס.

שאלה מהקהל: מה קורה אם קורה מקרה שאחרי חודש חודשיים הבן אדם מת? מה קורה עם הכסף? הקופה עוברת למשפחה?

כן, זה קופת גמל. אתה מחליט לתרגם. זה לא, השאלה היא טובה. זה לא פנסיה שנכנסת עכשיו יהיה לך שארים וכל מיני כאלה. אתה מחליט על משיכה חדשית בסכום מסוים עד תקופה מסוימת.

שאלה מהקהל: (לא ברור)?

לא יודע. נחכה לזה, זה אמור להיות הכסף שיש. הוא אמור להספיק לקצבה. זה לא כמו פנסיה היום שיש סיכון של תוחלת חיים לפה או לשם. יש כסף, תחלקי אותו. הרעיון הכללי הוא שכל מה שאת מקבלת הוא פטור למעשה ממס.

שאלה מהקהל: (לא ברור) אז הוא פטור?

אין בעיה, בכלל. מי שבגיל פרישה יכול להפקיד את זה כקצבה מוכרת, זה כבר דיון אחר. אבל הוא יכול גם לפה.

שאלה מהקהל: אם רוצים למשוך את הכספים לפני הפרישה?

כתוב לך, סעיף 4, מס רק על הרווח ורק על הרווח הריאלי. לא על כל הרווח.

שאלה מהקהל: כאילו הכסף נזיל.

כן, בגלל זה אני אומר. בגדול זה נשמע משהו נהדר. אין הרבה מה להפסיד פה. זה עוד אפיק השקעה.

שאלה מהקהל: איפה הכסף מושקע?

את תבחרי כמו שאת היום מחליטה על כל תכנית. זה לא שיש קופת גמל אחת. כל החברות יציעו לך קופת גמל כזאת, הביטוח, חברות ההשקעות יציעו לך: "בואי לתכנית הזאת שלנו" ואז את יכולה להחליט. זה מוטה מדד, זה מוטה, אוקי? אותו דבר.

שאלה מהקהל: עצמאי גם יכול?

בוודאי. זה בנוסף לקופות הקיימות רבותי.

שאלה מהקהל: אבל איך אנחנו פונים לחברת ביטוח?

בואו נסביר עוד פעם. רבותי, אין בעיה. המסלול הזה הוא לא מסלול שבא להחליף את המסלול הרגיל. מסלול קופות גמל הרגיל נשאר, מקבלים עליו הטבות מס ניכוי וזיכוי. מוציאים אותו לפני הזמן זה קנס שבירה, מתרגמים את זה לפנסיה זה פנסיה שחייבת במס עם פטורים כאלה ואחרים. זה אפיק אחר. האפיק הזה הוא למעשה, אם הייתי מוחק את המילה "קופת גמל החדשה" והייתי קורא לזה "תכנית חסכון חדשה" זה היה נראה בסדר.

זה תכנית חסכון חדשה לגיל פרישה. והרעיון הכללי הוא שאתה חוסך בתכנית חסכון לכל דבר ועניין, רק הוסיפו לך עוד אפשרות אחת, לא לקחת את הכסף הזה ככה אלא לקחת אותו כפנסיה כזו או אחרת שתהיה פטורה ממס, ואז גם כל הרווח שנוצר פטור.

אם אתה משקיע הרבה מאד שנים. הרווחים, לא בטוח, הקרן ברור שהיא פטורה, כי גם בתכנית חסכון בבנק הקרן פטורה, אתה משלם על הרווחים. הכל פטור רבותי, ואתה יכול להגיע לסכומים של עשרות אלפי שקלים, תלוי ברווחים שהיית משלם.

שאלה מהקהל: מי קובע (לא ברור)?

את, אני מניח שאת. תבואי ותגידי: "אני רוצה ל-X זמן". רבותי, זה עדיין לא עבר בחוק על התתי סעיפים של איך ומה אבל הרעיון הכללי הוא רעיון טוב, מבורך ונותן לנו עוד אפשרות.

מהפכת 2016, הנחות יישובים. אומר לכם משהו סעיפים 1-2-3? או שקיבלתם פשוט טבלה ויש את המחשב, מוציא את האחוז, מה שנקרא "עזוב אותי באמא שלך" ובכל זאת, הנחת יישובים, לא נעים, ישבה וועדה במס הכנסה כל כך הרבה זמן, הכינה משהו כל כך יפה, נגיד: "יאללה תלחץ על המחשב".

אוקי, אז בואו לא נלחץ על המחשב. בואו נבין איך זה עובד. מה היה הקריטריון לפני 2016? שני הקריטריונים המרכזיים לתת הנחת יישובים, מה הם היו? קריטריון מספר שתיים הוא מרחק מהגבול, מה קריטריון מספר אחת? הקרבה לפוליטיקה. אלה הקריטריונים.

אם אתה מחובר למי שצריך, אתה תהיה שם ואם לא, אז לא. ובנוסף לזה, אם גם יורים עליך טילים מפה ומשם, פעם זה היה אם יורים עליך טילים, היום יורים על כולם. אז השאלה כמה יורים עליך. עכשיו זה השתנה לא האם אלא לכמה.

לכן באו וקבעו את הדבר הבא, אמרו: בואו נצור מפת קריטריונים נקייה ונכונה. מהם הקריטריונים הנקיים והנכונים? פיזור דמוגרפי גיאוגרפי, מדד הפריפריאליות נותן 40% משקל. זאת אומרת שתל אביב למשל מקבלת במדד הזה אפס ושדרות מקבלים כנראה אחוז יותר, משקל יותר גבוה. תכף תבינו את הרעיון של המשקל.

מצב חברתי כלכלי, אוקי? ככל שאתה נמצא ביישוב מבוסס יותר, הציון שלך יהיה נמוך יותר, ככל שאתה נמצא ביישוב במצב לא טוב, הציון יהיה גבוה. וכמובן מרחק מהגבול. כמה שאתה קרוב לגבול יותר, הציון גבוה יותר. ואז מה עושים? מה עשו? לקחו את שלושת אלה, בהתאם לניקוד ושקללו לכל יישוב את הציון שלו. נניח תל אביב, אפס אפס אפס, אוקי, אז הציון הוא אפס. יש ניקוד לתל אביב.

ואז באו ואמרו את הדבר הבא: מי לא מקבל הטבות? יישוב שהוקם שלא כדין, יישובים מעל כמות תושבים מסוימת, ועוד כל מיני יישובים, אלה לא מקבלים. אבל, איך מתקבלת ההנחה? נתנו הטבות בסיסיות. אם הניקוד שלך הוא עד 25 בניקוד שעשינו פה קודם, לא מגיע לך כלום. אם הניקוד הוא בין 25 ל-49 אתה מקבל את התקרה של 132 בהטבת 7%. וכך הלאה.

ובעצם אלה, בהתאם לכך זה נקבע וכל שנה מחדש ישקללו מחדש את הציונים של היישובים ויתנו. את יודעת מי המסכנים היחידים? היישובים מקבלים, נהנים, נכון? את יושבת על המחשב, נהנית. היחידים שאכלו אותה זה התלמידים של חשבי שכר שנבחנים עכשיו. מכל החוק הזה הם היחידים שהפסידו.

שינוי הטבת תושב, הוספה של המשפט: "ובלבד שהציג אישור תושבות לצורך העניין" במקביל, תיקון חוק העיריות, לא לתת מתן אישור למי שיש חובות ארנונה. זה עדיין נתקע.

הסעיף הזה עדיין נתקע קצת. הטבות מס, זיכוי כנגד הכנסה חייבת מיגיעה אישית, זה אתם יודעים. ואז מתחילים הדגשים. עד עכשיו זה נראה פשוט, יש ישובים, יש טבלה וראינו רק שלושה זה. מי שראה את המפת יישובים, לוח ניכויים של מס הכנסה ראה שיצאה חוברת אחת "לוח ניכויים" וחוברת שניה "יישובים" רק כל היישובים, בוודאי לא היו שם שלושה מספרים.

היה שם יותר מאיזה מיליון אחוזים ומיליון תקרות. למה כל הבלאגן הזה? שימו לב, יישוב שהיה ברשימה ב-2015 ולא נמצא ב-2016 ימשיך לקבל את ההטבות במשך שנתיים אבל בתנאי שהוא תושב כל השנה. זאת אומרת, אם היה יישוב עומר למשל שמטעמים כלכליים יצאו החוצה, אז 2016 ו-17 הם עדיין מקבלים. אבל אין כבר יחסיות.

אתה לא יכול לקבל על חלק יחסי של השנה, אתה צריך להיות כל השנים האלה תושב שתיים עשרה חודשים מלאים, שנה שלימה. אז הנה הוספנו קצת יישובים לתוך הטבלה. יישוב שנמצא ב-2016 ויצא לאחר מכן אז גם כן יש עליו כל מיני כאלה דברים, אני לא אסבך אתכם.

המילה "אין שינוי" היא לא נכונה. המצגת לא מעודכנת, כבר יש. עבר שבוע שעבר בחוק, עבר שבוע שעבר, אתם יכולים לרשום לכם: "שונה חוק אזור סחר חופשי שקשור לאילת וקובע שהנחות היישובים לגבי תושבי אילת יחולו גם על הכנסה מפנסיה". זה לא היה קודם. הנחות יישובים לכל האזרחים זה על הכנסה מיגיעה אישית.

מה זה הכנסה מיגיעה אישית? זה משכורת, זה עסק, זה גם פיצויי פיטורים וזה גם פנסיה. ולגבי אילת, ההנחות ניתנו רק על עסק ומשכורת. מינואר 2016 רטוראקטיבית זה עבר שבוע שעבר בחקיקה, תושבי אילת מקבלים הנחת יישובים גם על פיצויי פיטורים חייבים במס וגם על פנסיה.

לי זה משנה מאד בייעוצים שאני צריך לתת כשמגיע מישהו מאילת אני כן צריך לקחת בחשבון שהפנסיה שלו למעשה מקבלת הטבת מס, אז זה כן עבר.

והנה הבלאגן הגדול באמת, יישובים שקרובים לגבול מקבלים זיכויים נוספים ותקרות נוספות מעבר למה שרשום. זאת אומרת, אמרו אוקי, יש טבלה בסיסית, עכשיו ככה, יש את האלה שהם שני קילומטר מהגבול, מה נעשה איתם? אז על הטבלה שראינו שזה 7% ו-132, נלביש עכשיו עוד איזה תקרה של 60,000 ונלביש עוד איזה שמונה אחוזים. ואם הוא מרוחק שמונה קילומטר מהגבול, בקיצור, זה נהיה, זה מחזיר אותנו אליך. זה נהיה מטורף.

אבל רק שתבינו, אני לא מצפה שתדעו את זה וגם אני אהיה מספיק כנה להגיד שגם אני איבדתי עניין בכל הנוסחאות המעניינות. השורה התחתונה, תבינו, יש לכם לוח עם מיליון זה, תבינו שחלק מזה זה הרכבות, חלק מזה זה משנים קודמות, חלק מזה זה משנים הבאות וזה מגוון ומרתק, זהו.

מדרגות מס, אין שינוי חוץ מההוכחה שאיתה פתחתי את ההרצאה שאין דבר יותר קבוע ממשהו זמני והוא זה. זה היה ב-2013 אמרו "נעשה היטל לשנה שיתן קצת הכנסות ב-14- 15 הופ 16" יש מדרגה קבועה של עוד שני אחוז תמיד.

מס הכנסה הוציא הוראת ביצוע לפני שבועיים על השני אחוזים האלה, והדגש לגבי שני האחוזים האלה הוא שזה על כל רמת הכנסה. על כל סוג של הכנסה. זה לא רק משכורת. זאת אומרת שאם יש לי הכנסה של 800,000 שקלים ויש לי עכשיו רווחים בבורסה, אז על הרווחים בבורסה במקום לשלם 25%, אני אשלם 27%. זאת אומרת זה חל על הכל. וגם אם אני בעל כמה דירות ואני משלם עשרה אחוז שכר דירה למגורים שזה מס סופי באופן עקרוני, אם יש לי 850,000 שקל ממשכורת בשנה או במונחי חודש נניח 70,000 שקל ויש לי שכר דירה למגורים, אני משלם 12% ולא 10, צריך לשים לב לזה טוב.

שאלה מהקהל: זה כבר עכשיו?

זה תמיד היה מ-2013. אבל עכשיו הוציאו את זה בהוראה כי אנשים לא הבינו מה קורה, הם הגישו דו"חות, יש להם שכר דירה, הם שילמו את העשרה אחוז ופתאום יצא להם חיוב של כמה סכומים משמעותיים של שני אחוז בגין כל השנים אחורה. ואנשים לא הבינו למה זה. עכשיו שימו לב, אני רוצה להדגיש כאן דבר אחד על הסיפור הזה. אם יש לי הכנסה של 50,000 שקל לחודש ואני מצאתי עבודה חדשה עכשיו ואני בנוסף לחמישים אלף יש לי עבודה נוספת של 20,000 ואני רשמתי שזו עבודה נוספת. רשמתי שזו עבודה נוספת. כמה מס צריך לנכות לי?

תשובה מהקהל: 48.

48, למרות שאני בחמישים. סליחה, ב-50,000 אני ב-48. ואם הייתי בשבעים אלף שקל, 48. מכיוון שהתקנה קובעת שצריך לנכות מס בשיעור המירבי לפי סעיף 121. מס בשיעור המירבי לפי סעיף 121 זה 48% כי ההיטל הזה נכנס ב-121א' רבתי. לכן נוצר מצב לכאורה, בעצם מי שעושה תיאום מס, מה יקרה? מי שעושה תיאום מס בעצם ישלם חמישים. אם יש לי שבעים אלף שקל ועוד עשרים ואני הולך עושה תיאום מס, כמה אני צריך?

תשובה מהקהל: 50.

ואם אני לא עושה תיאום מס?

תשובה מהקהל: 48.

יופי. באופן עקרוני כאילו הרווחתי שני אחוז, אבל לא. שימו לב, מס הכנסה, פקודת מס הכנסה קובעת בתקנות ששכיר שההכנסה שלו היא מעל 649,000 שקל חייב בהגשת דו"ח שנתי.

חייב בהגשת דו"ח שנתי, אז גם אם הרווחת את השני אחוז, לוקחים לך אותם חזרה. אבל אני רוצה לשים דגש לכם בתור חשבי שכר, זה אחד הדברים שאני רואה לנגד עיני כל הזמן, את הדברים שאתם צריכים לעשות. מה שקורה זה שיש בארגונים, בעיקר ארגונים גדולים, הרבה מאד אנשים שנמצאים פה במקום הזה ואין להם מושג בכלל שהם חייבים להגיש דו"ח. הם לא יודעים שהם צריכים להגיש דו"ח. יש לו משכורת, הוא שכיר.

הרי בואו נחשוב, אם אני עובד בעסק קטן, אין ספק, יש שמה אחד בעל המניות, בעל השליטה, הוא מגיש דו"ח ממילא כי יש לו תיק. אבל אם אני עובד בגוף גדול ששמה יכולים להיות כמה אנשים ברמת שכר כזאת, הם לא יודעים בכלל שהם חייבים להגיש דו"ח. למה אני נותן את הדגש הזה לכם? בהרבה מאד מתלושי השכר הנתון הזה מופיע בטופס 106. איפה הוא מופיע? מאחורה, נכון? כתוב: "דע לך שאתה חייב להגיש דו"ח". יופי. מי מסתכל על זה?

שאלה מהקהל: מי בכלל לוקח 106?

את בכלל הגעת רחוק. היא בכלל לא לוקחת 106. עכשיו אני אדבר על זה.

הערה מהקהל: אני הוצאתי 106 עכשיו לעובדים וכל אלה שהיה צורך להגיש, יוצא דף נוסף ופירוט מה עליך לעשות.

אז זה בדיוק מה שאני בא להגיד, זה בדיוק ההערה שלי. יוצא דף, אני לא באתי להאשים אותך, אני אומר שאת בסדר. יש אנשים, אני אספר לך משהו. לפני שנה בא אלי, למה אני צריך לדבר על אחרים. אחי אומר לי: "תקשיב, אני חייב להבין מי נגד מי בכל הקופות. אני לא יודע מי נגד מי. בוא, תעשה לי טובה נשב איתך במשרד, תעבור איתי על הכל".

אמרתי לו: "בסדר. תביא את מה שאתה רוצה". הביא 4 קלסרים כאלה. כל הקלסרים נשבע לך זה נגמר בסוף באיזה 6 קופות, 5 קופות, לא יותר מזה. אבל מה, כל דבר שהיה הוא מתייק. הוא מתייק. עכשיו מה, אנחנו פותחים לאט לאט, מתייק עם המעטפה לא מתייק ככה. פותחים במעטפות מסתכלים רואים: "מזל טוב ליום הולדתך. עברנו למשכננו החדש" כל מכתב. אומר לי: "אתה רואה? שמרתי הכל מסודר". כל הדו"חות הרבעוניים.

אז יש הרבה אנשים שמתייקים עם המעטפה, יש הרבה שלא מסתכלים ויש את האלה היותר גרועים. אלה שמסתכלים, קוראים ואומרים: "מה, אני שכיר זה לא. לא הגיוני מה שאני קורא פה שאני צריך להגיש דו"ח" והם שמים את זה בצד.

אז יש אצלך אנשים אחרים, אבל אני אומר לך שזה מה שקורה. ולכן מה שאני אומר, תשמעו, לפני שיום אחד הם יקבלו איזה מעטפה ואז "לא הגשת דו"חות בזמן" ואז יש קנסות ואז יש פה ויש שם. כדאי שאתם יכולים, עם הוצאת טפסי ה-106 אפשר להגדיל את הראש ולהוציא איזשהו דו"ח מסוים לאלה שנמצאים שם ולא להסתפק בזה, אלא פשוט, אני מניח שאם אתם לא עובדים אצל ביל גייטס אז לא מדובר ב-200 עובדים עכשיו אז אפשר להרים טלפון או לשלוח מייל אישי לאיזה עשרה כאלה או שמונה כאלה. "דעו לכם, כדאי לכם להתייעץ, כדאי לכם להגיש דו"ח שלא תסתבכו". זה הכל.

זה המקום של אני אומר איפה חשבי שכר אפשר לזוז איתם עוד מילימטר. ובאמת המקרה שלך הוא לא מקרה רגיל. עכשיו מס הכנסה התחיל קצת להוריד את הכפפות בזמן האחרון.

שאלה מהקהל: יש עיצום כספי, לא?

יש עיצומים כספיים שזה הרבה כסף. יש המון כספים מיותרים שבן אדם משלם. הרי אם הוא יגיש דו"ח מה יקרה? כלום. לא יקרה כלום אבל יהיה לך קנסות על אי הגשת דו"חות בזמן. וזה הכסף הגדול וחבל סתם ומיותר. (הפסקה)

אנחנו ממשיכים עדכוני פסיקה. את האמת, לא היו הרבה מידי בתחום של מיסויי יחיד, הפסק דין המרכזי שבעקבותיו הולך להיות שינוי חקיקה, זה לא פסק דין אחד, זה חמישה פסקי דין שבמשך חמשת פסקי הדין האלה עלה לדיון אותו נושא. כשאנחנו מדברים על מענקי פרישה אז אנחנו מדברים על פיצויים, אנחנו מדברים על מחלה, על הסתגלות, על כל מיני תשלומים כאלה או אחרים והשאלה שעלתה כאן היא: האם תשלום עבור אי תחרות הוא חלק מתוך מענק הפרישה.

האם אי תחרות זה חלק ממענק הפרישה? אז מצד אחד, מס הכנסה טוען שזה חלק בלתי נפרד ממענק הפרישה ובהתאם לכך צריך לשלם מס.

מצד שני, טענו אותם אנשים שטענו, מס פירותי כמובן, ואם זה מס פירותי אז אנחנו מדברים על מס שולי של בדרך כלל במקרים האלה של חמישים אחוז. מי שמקבל מענק אי תחרות הוא לא נמצא במס שולי של 14% מן הסתם. אז אנחנו מדברים על 50%.

הטענה השניה, מהצד השני דיברה על כך שמדובר ברווח הון. למה רווח הון? בעצם בזה שאני לא מתחרה, אני מוכר לך את הזכות להתחרות ולכן זה רווח הון. מה ההבדל הגדול? שאם זה רווח הון, אחוז המס הוא 25%. זה הגיע לבית המשפט המחוזי 5 פעמים בשנתיים האחרונות. בברנע ואבידן פוסק בית המשפט שמדובר על מכירת היכולת הפוטנציאלית להתחרות בחברה ולכן 25%, זה רווח הון. 3 פסקי דין במחוזי קבע בית המשפט שזה מענק פירותי ומס הכנסה החליטו במקרים האלה, במקרים שהם הפסידו, בשני המקרים האלה, שהם לא מגישים ערעור כי מה המשמעויות של ערעור? תקדים וזה גם הולך אחורה וקדימה ואז אפשר להסתבך פה מאד.

לכן אמרו: "אלה שהפסדנו, הפסדנו, שיקחו את השיק שלהם. אנחנו ממשיכים עם הפנים קדימה ומתקנים את סעיף 3י"א לפקודת מס הכנסה והוא יקבע את הדבר הבא: 'סכום מענק טובת הנאה אחרת שהגיעה לידי יחיד אגב סיום יחסי עבודה לרבות פרישה או הפסקת מתן שירותים בין במישרין ובין בעקיפין ובכלל זה טובת הנאה ליחיד כדי שלא יעסוק בתחומי הפעילות של המעסיק או מזמין השירות או יתחרה בו בדרך זו או אחרת..." בקיצור, מס הכנסה, זה עבר קריאה ראשונה בכנסת, מחכים לקריאה שניה ושלישית והגדרת מענק פרישה למעשה מכניס את כל מענקי אי התחרות למיניהם ובזאת סוגר את הסיפור וסותם את הגולל על הדיון הזה קדימה.

הנחיית מס הכנסה נטולי יכולת, כשיש ילד נטול יכולת, ניתן לקבל בגינו.

תשובה מהקהל: שתי נקודות זיכוי.

מי? האבא או האמא? לא משנה. אחד מהם יכול לבחור. מה קורה כשבני הזוג מתגרשים ויש ילד נטול יכולת, מי יכול לקבל בגינו?

שימו לב, סעיף 45 קובע מתן נקודות זיכוי... הנחיית מס הכנסה מיוני 2015: "בני זוג גרושים/ פרודים או רווקים שאינם נשואים יקבלו כל אחד את שתי נקודות הזיכוי" כל אחד.

זאת אומרת שאם יש גרושים שיש להם ילד נטול יכולת גם האבא וגם האמא מקבלים. אתם מוזמנים לחפש את ההוראה הזאת באתר של מס הכנסה בהוראות ביצוע ולא למצוא את ההוראה הזו. זו הוראה שמועברת ככה. לא מפה לאוזן, יש מכתב שהוציאה לשכת רואה חשבון סיכום שהגיע ממס הכנסה, קיבלו אותו חברי לשכת רואי חשבון, מכתב מסודר של מס הכנסה, ציפינו שזה יגיע גם לאתר של מס הכנסה, זה לא הגיע. אז אני אומר לכם, זה קיים.

שתי נקודות זיכוי ובאותה הוראה שימו לב, מה תוקף ההחלטה? לכל השנים הפתוחות. מי שרוצה, יכול לגשת לבקש החזרי מס. כמה שנים? שש שנים אחורה. שש שנים, אפשר היום ב-2016 להגיש דו"חות 2010 ואילך ולקבל 2 נקודות זיכוי רבותי, תחשבו בעבודה אנשים שעובדים אצלכם, אם יש אנשים כאלה, זה 5,000 שקל זה 30,000 שקל שבן אדם יכול לקבל פה החזר מס מזה שבאתם פה לעוקץ להרצאה. אז תעשו סקירה.

שאלה מהקהל: אין איזה תקרה של הילד?

אין תקרה, יש תקרה של ההכנסות של נטול היכולת אבל מכיוון שזה ילד אז כנראה ש.

הערה מהקהל: אבל הוא יכול להיות גם בן עשרים שהוא גר אצל ההורים ואין לו הכנסה.

בסדר, אז אני אומר יש תקרה של הכנסה רק. אם יש נניח נטול יכולת שמקבל קצבאות, דירות על שמו, לא יודע, כל הכנסה שלו יש תקרה. אבל מעבר לזה נורא חשוב, שימו לב, תחשבו אם אתם מכירים כאלה תיידעו אותם, תוציאו את העניין הזה הלאה.

משמורת משותפת, זה משהו שיותר קיים היום מאשר פעם. יש חלוקה בנטל של בני זוג בין הילדים. איך זה בא לידי ביטוי מול מס הכנסה? במשמורת משותפת אנחנו מדברים על מצד שמתחלקים שני בני הזוג באחזקה של הילדים ואז עולה השאלה איך לתת את נקודות הזיכוי?

איך נותנים נקודות זיכוי אצל גרושים? זה שהילד בחזקתו הוא נחשב כמו האמא לצורך העניין, נכון? והשני מקבל את הנקודות השניות. כאשר יש משמורת משותפת, מס הכנסה הוציא הוראה, ההוראה הזאת היא כרגע מוקפאת עד להוראה חדשה אבל רוח ההוראות יהיה אותו רוח.

שימו לב מה זה אומר, פסיקה בבית המשפט העליון... קבעה שיש לחלק את זה באופן שווה בין בני הזוג. מס הכנסה הוציא הוראה שמהווה תוספת לחוזר בו ניתן לחלק נקודות זיכוי לא בהכרח באופן שווה אך בהתקיים תנאים משווים.

ההנחיה מוקפאת עד סיום עבודת הוועדות הציבוריות הבוחן את נושא המזונות והאחריות". יש וועדות עכשיו, שורה תחתונה, מה אמרה ההוראה הזאת? היא אמרה את הדבר הבא, אם יש משמורת משותפת, סופרים את הנקודות שמגיע בגין כל הילדים גם לבעל וגם לאישה, מחברים את הכל ומחלקים חצי חצי כשכל אחד מבני הזוג מקבל נקודה על עצם היותו חד הורי. זה ההוראה וזה גם הכיוון הכללי.

זאת אומרת, אם יש נניח ילד בגיל 15 וילד בגיל שנתיים. אז הילד בגיל 15 האבא לא מקבל כלום, האמא יכולה לקבל נקודה אחת ועל הילד בן שנתיים, כל אחד מהם שתי נקודות. אז מה עושים? לוקחים אחד ועוד שתיים ועוד שתיים, חמש. מחלקים, שתיים וחצי שתיים וחצי. זה הרעיון הכללי של ההוראה הזאת אבל, בהוראת הביצוע, וכל אחד חד הורי. בהוראת הביצוע מה כתבו? איך זה יינתן? האם זה יינתן במדורי שכר? לא. בהוראה של מס הכנסה התשובה היא: לא במדורי שכר אלא רק על ידי הגשת דו"ח שנתי. כי ממה מס הכנסה מפחד? שאצלך במדור שכר את תתני לאמא את כל הנקודות כחד הורי ואחר כך הוא גם יקבל חצי. ואז יצא מצב שיהיה נקודות מלאות ועוד חצי נקודה.

הערה מהקהל: תפגיש את שניהם במס הכנסה.

יופי, עכשיו אתה מגיע לבעיה שלי עם כל הסיפור הזה. אתה מגיע בדיוק לבעיה שלי. זה הכל נראה יפה אבל בעצם הם צריכים שניהם להגיש דו"חות. בואו נלך אחורה ובואו נחשוב, בגלל זה דרך אגב קמה וועדה חדשה לנסות לייצר לזה משהו קצת יותר נורמאלי.

כי בואו נחשוב עכשיו, קח את כל האוכלוסייה, כמה יודעים מהדבר הזה? תוריד, כמה הורדת חצי כבר? יופי. נניח שחצי כן יודעים. יופי, עכשיו מה? אנחנו מדברים בעיקר על הנקודות של הילדים שהם קטנים. בני הזוג התגרשו לא מזמן, נכון? לא בדיוק, צריך פה שיתוף פעולה בין בני הזוג. עכשיו מה יקרה? לה יש תשע נקודות זיכוי ולו יש 4 נקודות זיכוי. למה שהיא תביא לו שתיים וחצי? אז זה לא משנה שהיא לא בסוף המס, אבל למה שהיא תביא לו ולהפך, כן, גברים נשים אותו דבר. ולכן בעצם נכנס פה המקום של, אז תוריד עוד איזה שלושת רבעי.

ואז שכנעת אותם והם הולכים ביחד חבוקים לקבל את הנקודות, אתה אומר להם: "תגישו דו"חות למס הכנסה" הרגליים קופאות. ואז יצא מצב שמכל הסיפור הזה בפועל כמעט אף אחד לא מנצל את זה בכלל. אז אמרו: חייבים למצוא משהו שזה יעבור דרך מדורי שכר ולא יהיה כזה מנגנון. אז יש וועדה, נחכה לוועדה, נראה מה היא תוציא.

ואם אנחנו פה, אם אני כבר כאן, אז בואו נסגור רגע את העניין של הנקודות זיכוי עם נושא של חד מיניים. מס הכנסה בשלושים ואחד בדצמבר 2013 הוציא הוראת ביצוע שבעצם מסדרת את כל העניין של חד מיניים ואומרת: ההתייחסות אליהם כבני זוג לכל דבר ועניין, כמו בעל ואישה שעל פניו זה בסדר וזה נראה יפה וזה נראה צודק וזה נראה מתקדם אבל יש בעיה, והיתה למישהו בעיה עם זה והוא הגיש עתירה וזה נמצא עכשיו בבג"ץ בעתירה, אז אנחנו מחכים לראות.

מה העתירה? נניח שיש שני גברים שהם ביחד, יש שני גברים שהם ביחד. הם אימצו, יש ילד הכל בסדר. הוא שלהם, הכל מאה אחוז. מי מקבל? מי נחשב האמא לצורך נקודות הזיכוי? מי נחשב האמא? צריך להחליט מי האמא ומי האבא. לא זה שרגיש, שימו את זה בצד עכשיו.

אז בעצם ההחלטה היא נגזרת של רמת הכנסה. ואז הוגשה עתירה ואומרת: רבותי, זה לא פייר. בני זוג שזה גבר ואישה, אתם לא מאפשרים להם לבחור. אתם החלטתם לגבר שהוא מקבל את זה ואתם החלטתם לאישה שהיא מקבלת את זה.

למה? כי במקור אישה מרוויחה פחות אז היה טוב לזרוק את הנקודות זיכוי לאישה. עכשיו כשיש שני גברים, אתם מאפשרים להם בעצם לבחור מי הגבר ומי האישה לפי רמת ההכנסה ולכן יש עתירה שאומרת: תתנו גם לבני משפחה של גבר ואישה לבחור. אז העתירה הזאת, אני גם אדבר עליה שנתיים בהרצאות. זה מתגלגל, כל פעם השופט קם בבוקר הציפורן נפלה לו, דוחים בחצי שנה, זה זה דוחים בחצי שנה. נראה.

שאלה מהקהל: מה עם רווק שמתחתן עם גרושה ויש לה ילדים?

טוב, זה כבר דיון שדיברתי עליו גם בהרצאות של שנים קודמות, מה קורה כשאתה בעצם מאבד את הזוגיות. אני בעצם כאן אדגיש דבר אחד, אם יש נניח גבר ואישה שהתגרשו. הילדים הם בחזקת הגבר. הוא מקבל עליהם חד הורי פלוס נקודות זיכוי. והגרושה שלו במקומה עומדת. עכשיו הוא מתחתן שוב, אתם יודעים מה? עזבו מתחתן שוב, הוא מקבל את הנקודות? יופי. בסדר, שניהם חיים בנפרד. עכשיו היא מצאה את אהבת חייה האמיתית והיא מתחתנת עם אהבת חייה האמיתית. משהו אמור להשתנות? התשובה היא: לא. היא חיה עם האהבה האמיתית והוא חי עם הילדים שלו.

אבל שימו לב, פנה מישהו למס הכנסה לפני שנתיים ואמר: "רבותי, אתם עוברים על החוק". אמרו לו: "למה?" אמר: "תפתחו את סעיף 66 לפקודה, תראו מה כתוב". בסעיף 66ג' כתוב במפורש: "אישה נשואה תקבל נקודות זיכוי בגין ילדיה". מה זאת? זאת אישה? כן. היא נשואה? כן. זה הילדים שלה? כן. תנו לה נקודות זיכוי. אמרו לו: "השתגעת? אנחנו נותנים לבעל". הוא אמר: "אני לא יודע. אני רואה מה כתוב בחוק".

חשבו חשבו חשבו, הלכו למחלקה המשפטית, חזרו אמרו: "צודק, אין מה לעשות". והוציאו הנחיה שבמקרה הזה גם הגבר יקבל את הנקודות על חד הורי וגם האישה הנשואה שמה תקבל נקודות על הילדים שלה שמה. זהו.

שאלה מהקהל: שוב, אישה שמתחתנת עם גבר רווק ואין לו ילדים, הוא מגדל את הילדים שלה. האם מגיע לו בגין זה לקבל נקודות זיכוי?

באופן עקרוני כן אבל יש פה בעיה. הוא מקבל נקודות של טרכטנברג על עד גיל שלוש. הבעיה מה קורה כשיש גבר גם אמיתי.

שאלה מהקהל: יש גבר אמיתי.

יש גבר אמיתי, אז הגבר האמיתי מקבל. אי אפשר גם וגם.

הערה מהקהל: אי אפשר שגם הוא וגם הוא יקבל.

נכון. רבותי, הסיפורים האלה ידועים במס הכנסה וצריך לעכל את זה. הסיפורים האלה הם מורכבים. כל הנושא של ילדים הוא בכלל, זה לא פעם. פעם היתה משפחה אחת, גבר אישה ילדים. היום זה משהו שלא קיים, יש כל מיני דברים מעניינים אחרים.

אני ישבתי, ראיתי סרט לפני שנה וחצי משהו על הבחור הזה שתרם תרומות זרע ועשו לו איזה שבעים ילדים באיזשהו מקום, נכון? כל האנשים רואים את הסרט, נהנים, אני יושב מחשב נקודות זיכוי.

ממשיכים, אנחנו בחלק השני. אנחנו בהיבטי פרישה. במעבר חד אנחנו עוברים לדבר על סעיף 97א'/9א' רבתי. סעיפים מאד משמעותיים. אני רוצה לתת לכם כאן דברים מאד מאד חשובים מהרמה שלכם, מהעבודה היומיומית שלכם ואני גם אעדכן אתכם על איזשהו קורס שאני צילמתי והוא אמור לצאת לדרך בקרוב.

אז נתחיל, עקרונות תיקון 190, נדבר קצת ככה תזכורת כדי שתהיו איתי, כי אחר כך לא תהיו איתי אז לא עשינו בזה כלום. אז סעיף 97א' שמדבר על פטור ממס על הפיצויים, סעיף 97א' שמדבר על פטור ממס על פיצויים נותן לי 12,230 כפול מספר השנים, הכל נחמד ויפה. תיקון 190 בא ובעצם יצר את המהפכה הגדולה שבה במסגרת המהפכה הזאת, פיצויים שלקחתי פטורים ממס יורדים לי מהפטור ממס שמגיע לי על הפנסיה. זה הרעיון הכללי.

התיקון הזה הוא 800,000 חלקיקי חלקיקים. אבל הרעיון הכללי הוא: "קח את הפיצויים, תוריד אותם מהפנסיה". איך תוריד אותם? כשאתה יוצא לפנסיה בגיל 67 לגבר 62 לאישה, מגיע לך פטור ממס. הפטור הזה, מס הכנסה תרגם אותו לפטור לכל החיים. כל החיים, הפטור היום עומד על 4,100 שקל, 4,106. ומה זה כל החיים מבחינת מס הכנסה? תגידו תודה, קצבו לכם 180 חודשים, 15 שנה מאותו גיל פרישה. רק לצורך החישוב, תרגעו, הפטור ימשיך אתכם הלאה.

לצורך החישוב הגיעו לתקרת פטור של 740,000 שקל שזה התקרה היום. דרך אגב, התקרה הזאת אמורה עם השנים לגדול. היא גדלה גם בשנה הזאת, מי שעוקב. אז כך, יש לי את ה-740, בא מס הכנסה ואומר: "אתה רוצה פטור על הפנסיה? נהדר.

אבל משכת 300,000 שקל פיצויים פטורים, אז תדע לך שה-300 האלה יורדים לך מה-740". האם הם יורדים שקל לשקל? לא. הם יורדים שקל לשקל שלושים וחמש. זאת אומרת, יש קנס שאתה משלם בגין הפיצויים שאתה לוקח. יש קנס.

אם אתה לוקח 300,000 שקלים פטורים, אתה צריך לדעת שזה יפגע לך בפנסיה וירד לך משם 400,000. זאת אומרת, הפטור שלך החודשי יקטן. ואז צריך להיכנס למערכת שיקולים שלימה וצריך פה בדברים האלה אין מה לעשות, צריך לבוא ולהתייעץ כי הרבה מאד כסף יושב פה בדברים האלה.

הקנס הזה הוא בגין כמה שנים? הוא בגין 32 שנה. 15 שנה כבר לא קיים, זה בחוק הישן, 32 שנה. זאת אומרת, פרשתי ב-2020 ממקום עבודה וב-2040 אני מתחיל לקבל פנסיה, יספרו לי גם את הפרישה הזאת כי היא בתוך ה-32 שנה. ודגש אחרון לעניין הזה, 32 שנה זה לא ממש 32 שנה, זה 32 שנות עבודה.

זה הרבה יותר אכזרי. 32 שנות עבודה זה אכזרי, למה? אם הפסקתי לעבוד בגיל 67 שנים אני לא מוצא עבודה, אז סופרים לי 32 מאיפה? בגיל 60, כי השנים האלה לא נחשבות. עכשיו זה עולם ומלואו באמת שהכותרת שלו היא שתבינו את הרעיון הכללי. כשאתה מגיע לגיל פרישה, אם אתה רוצה לקבל פנסיה, אתה צריך למלא טופס 161ד'.

יש כאן אנשים שנמצאים אצלי במאגר בדיוורים? קיבלתם אינסוף מאמרים בשלושה חודשים האחרונים רק על 161ד' כי יש בזה הרבה מאד כסף שאנשים מפסידים ולא יודעים. 161ד' הוא טופס שנקרא "קיבוע זכויות" שאני אראה אותו תכף, והמשמעות היא: אתה רוצה לקבל פטור על הפנסיה? אין בעיה.

אבל בזמן אמת, בזמן הפרישה שלך אתה צריך כבר להחליט כמה אתה רוצה לפנסיה, כמה אתה רוצה לפיצויים, כמה אתה רוצה לפה וברגע שקיבעת את זה, מפה והלאה כל דבר אחר יש לו משמעות. איך זה מתחבר אלינו לעבודה של חשבי שכר? אתם תכף תראו ואני אדגיש לכם את זה מאד מאד מאד אבל זהו, אז קודם כל, היתה חשיבות להבין את הרעיון של 190 בלי כל הבלאגן.

בכותרת: "משיכת פיצויים פוגעת לי בפטור על הפנסיה". דרך אגב, אם הפנסיה שלי היא 5,000 שקל לחודש, אז זה לא משנה לי. ונניח שרק מפנסיה אני מקבל כסף, אז זה לא אכפת לי כי על 5,000 שקלים אני לא משלם מס. אז אין לי שום בעיה לקחת את כל הפיצויים פטורים.

זאת אומרת, השיקולים הם משתנים מבן אדם לבן אדם. זה לא משהו שאני אגיד לכם עכשיו חוק. יש אנשים שאני אגיד להם: "תמשכו את כל הפיצויים" ויש אנשים שאני אגיד להם: "תשלמו מס על כל הפיצויים" ויש את כל הדרך באמצע. צריך מאד מאד לקחת את זה בחשבון. עכשיו, מה שאני עושה פה, שימו לב, כדי שנבין כמה דברים פה אני חייב להסביר את 161ד' ואז אני אקשר אותו לעבודה שלכם ולדברים שאתם צריכים לשים לב.

ואז אני גם אספר לכם על הקורס החדש שמיועד לחשבי שכר ויתן לכם בדיוק את כל הכלים שאתם צריכים כדי להבין איפה לא לטעות ואיפה כן לטעות. אבל בואו קודם כל נדבר על ה-161ד'. הטופס הזה נקרא "קיבוע זכויות", כבר תרגעו חשבי השכר מפה, לא בגזרת אחריות שלכם. זה לא 161א' ולא 161, זה טופס שהוא לא בגזרה שלכם. אבל למי הוא מיועד בכלל? הוא ממולא על ידי עובד שהגיע לגיל הזכאות, נעזוב את ה, ורוצה לקבל פטור. במילים פשוטות יותר, אני רוצה כמה שיותר לפשט לכם את העסק, מי שהגיע לגיל פרישה צריך למלא את הטופס הזה. זאת אומרת, אם עוזב אתכם עובד.

הערה מהקהל: רק שכיר, לא עצמאי.

שכיר. גם עצמאי דרך אגב, סליחה, גם עצמאי ממלא את הטופס. כל מי שרוצה לקבל פטור ממס הכנסה על הפנסיה שלו והוא הגיע לגיל פרישה צריך למלא את הטופס. לא ימלא את הטופס, לא יקבל פטור. אני כל הזמן נתקל באנשים ששולחים לי תלושי פנסיה, לא מקבלים פטור, לא יודעים בכלל שמגיע להם והרבה מאד כסף סתם הולך להם לאיבוד.

שאלה מהקהל: ואי אפשר להחזיר את זה בתיאום מס?

שאלה מהקהל: גם מי שעבר 35 שנה?

גם מי שעבר 35.

שאלה מהקהל: גם מי שעבר 35 שנה ולא יצא לפנסיה, הוא ממשיך לעבוד.

ממשיך לעבוד זה התעסקות אחרת. גם כאן, אם הוא מתחיל לקבל פנסיה, אפשר לחסוך לו הרבה מאד כסף. אלה אפשר לחסוך להם הכי הרבה. אלה שבמקביל עובדים ומקבלים פנסיה.

שאלה מהקהל: ומי שלא מילא את זה, אפשר אחר כך לעשות לו החזרי מס?

כן. התשובה היא לגמרי כן. בקשה לקיבוע הזכויות, זה שם כבר רע. קיבוע זכויות. קיבוע לא עושה לי טוב, אסוציאציה ראשונית לא טובה ואכן כך. אני צריך לקבע משהו ויכול להיות מאד, וכאן שוב אני אחבר את זה אליכם, שבגלל איזה טעות קלה או אחרת שעשו לי ב-161 אני כבר עשיתי את הקיבוע, עכשיו זה אבוד.

עכשיו הכסף שהייתי יכול אולי לקבל בלי מס, אני עכשיו משלם עליו הרבה מס. וזה אחד הדגשים שאני אתן פה. אז בקשה לקיבוע זכויות... אני מסביר כמה מענקים פטורים קיבלתי. ואני נותן פה כל מיני, יש פה המון אפשרויות.

למשל: לאחר פרישתי ממקום העבודה בכוונתי למשוך מענק פטור. הסעיף מאפשר לי מה שאת שאלת אותי, להמשיך לעבוד, לקבל פנסיה במקביל לעבודה, נניח אני בת 62 במבטחים הוותיקה, אני מקבלת פנסיה ועדיין עובדת. לא פרשתי. אז אני יכולה לקבל פטור על הפנסיה הזו חלקי. לקבל הטבה, לא לחכות לפרישה הסופית. סעיף 5 יאפשר לי את זה.

סעיף 8, אני מבקש שכל שינוי ינוצל לטובת וכאן בעתיד אחוזי הפטור אמורים לגדול, אני צריך להגיד איך אני רוצה שזה יקרה. מי שירצה שימו לב, בסעיף 2 שימו לב לדבר הבא: לאחר תום תקופת השינויים 90 יום מיום הגשת הבקשה, לא אוכל לשנות את החלטתי. זאת אומרת, יש לך פה משהו שהוא מאד מאד קריטי והגשת אותו, 90 יום לא התחרטת, אבוד. ואז מיד נראה את המשמעות הכספית של האבוד הזה.

ולסעיף, פה "אני מאשר את בקשתי לאחר שהבנתי את המשמעויות וההשלכות". אני אומר: "יאללה, מה הוא מקשקש? אני אלך למס הכנסה והם ימלאו לי את הטפסים". שימו לב, "לא קיבלתי עצה או הכוונה מפקיד השומה ופעלתי על פי דעתי". מס הכנסה אומר: אני לא בעסק. אתה תחשוב טוב טוב לפני שאתה ממלא את הטופס הזה כי הוא חשוב מאד. אל תגיד אחר כך: "הפקידה ההיא אמרה לי ככה". אני לא בעסק, אתה תמלא את הטופס. הטופס הזה מצריך ייעוץ. מי שלא, ממלא אותו לבד, יכול להפסיד הרבה. עכשיו אני אחבר אותו אליכם לעבודה שלכם.

במשך כל השנים, אני מלווה חשבי שכר כבר עשרים שנה. בהרצאות ובקורסים ובהדרכות ובספר ובכל מה שצריך. ולפני תקופה מסוימת עשיתי איזשהו קורס למייצגים לרואי חשבון וכולי ואז פנו אלי חשבי שכר "מה איתנו? מה איתנו?" ואז עלה הרעיון בעצם לעשות משהו לחשבי שכר. ובגדול הוא מצולם כבר. כעקרון הוא עכשיו בעריכה, והרעיון הכללי הוא לעשות קורס פרישה לחשבי שכר שנותן להם את הפרקטיקה ונותן להם דגש על דברים שצריכים לשים לב אליהם. אני מיד קצת אתן פרטים על הקורס, אבל אני רוצה לתת דוגמא. בואו נדבר על סעיף 3. נורא חשוב, טופס 161, פיצויים מקופות שלא נכללים ב-161. מה צריך להיכלל בטופס 161?

תשובה מהקהל: את הכסף שיש לך בקופה ואת ההפרשים.

כל הפיצויים, נכון, של אותו מעביד בכל המקומות. נכון, זה מה שצריך להיות. עכשיו, בואו נלך אחורה, כמה שנים אחורה. נניח שעזבתי מקום עבודה, שמו לי, רשמו לי את התשלום של המעביד 200,000 שקל פיצויים, זה מה שהמעביד שילם.

יש לי עוד קופת גמל וחשב השכר לא הכניס את הקופה הזאת לתוך 161. למה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות מכל מיני סיבות. סיבה אחת, היא חוסר ערנות אני אקרא לזה בעדינות. נניח אני מורה במשרד החינוך, יש לי קופת גמל שנקראת גל/רשף/כלנית/אלף שמות כאלה, יופי. עכשי עובד עוזב את העבודה, אני משלמת לו פיצויים. עשית חישוב של מחלה, עשית חישוב של, עשית חישובים של מחלה, הסתגלות, כל מיני כאלה. יש סכום שמופיע בקוד 1, נכון? והסכום הזה 130,000. אני נתקל בזה כמעט כל הזמן שטופס 161 של העובד הזה נראה רק ככה. זהו.

שאלה מהקהל: בלי הקופה?

בלי הקופה. יש 130,000. עכשיו מה אני אקח?

שאלה מהקהל: אבל יש טפסי עזר. איך אתה יכול לשחרר טופס 161 בלי טפסי עזר?

אין טפסי עזר. אין התייחסות לקופה הזאת בכלל. זה קופה שבאחת מהם יש תגמולים רק ובשניה יש גם מרכיב פיצויים.

שאלה מהקהל: (לא ברור)?

זה מעסיק שאותו מעסיק, משרד החינוך, על אותו רכיבי שכר יש שכר בסיסי שעליו יש פנסיה תקציבית, ויש, אני אומר לך, תאמיני לי שאני יודע מה אני אומר, אני נתקל בזה כל הזמן. טופס 161.

הערה מהקהל: אתה ממלא לפי אישורים שאתה מקבל מהקופות.

אז אני מסביר לך שלא קיבלת. קודם כל, יכול להיות מצב שימי לב, שאת עובדת 40 שנה באותו ארגון ובעשר שנים הראשונות הפקידו לקופה ואחרי עשר שנים החליפו לקופה אחרת.

את בתור חשבת שכר מוציאה את מה, את הקופה שאת מכירה. את שלושים שנה עובדת שמה. לא ידעת בכלל שלקופה הזאת קוראים מגן. פתאום יש איזה נייר שקוראים לו "מגן" מאיפה בא המגן הזה בכלל? עכשיו מאיפה אני רואה את זה? כשהוא מגיע אלי, אני מבקש ממנו את כל הניירת.

עכשיו אני מסתכל בניירת ואני רואה שבמגן לצורך העניין ובכלנית או בגל יש מרכיב של פיצויים והמעביד כתוב לי למעלה אותו מעביד בדיוק. אבל את נתת את מה שצריך, את מה שראית כרגע.

תכף אני אגיד איך לפתור את זה אבל שניה. נוצר מצב כזה, אני רוצה להסביר לכם את המשמעות שלו. הבן אדם הזה קיבל 130,000 שקל פיצויים, עבד שלושים שנה. מסכימים איתי שזה פטור ממס? יופי. הוא רוצה לקבל פטור על הפנסיה, הפנסיה שלו היא עשרת אלפים שקל, הוא רוצה לקבל פטור. איזה פעולה הוא הולך לעשות? קיבוע זכויות.

בעבר לא היה קיבוע זכויות אז גם אם הוא היה נזכר אחרי 20 שנה, הוא היה מביא דו"ח עדכני של קופת הגמל למס הכנסה ומס הכנסה היה רואה שמתקרת הפטור של שלושים שנה מגיע לו 360,000, הוא ניצל רק 130. ומה הוא היה עושה עם היתרה? נותן לו פטור, נכון? יופי. מה קורה עכשיו? הבן אדם עזב, זה ה-161, זה מה שהוא יודע, הוא בא, עשינו לו קיבוע זכויות. סגרנו את העסק. כי בעצם את כל הפטור שהוא לא ניצל ניתבנו לטובת פטור על הפנסיה שמגיע לו שאולי לפעמים הוא אפילו לא יצטרך אותו כי אולי הוא לא בסף המס, אבל זה הפטורים שיש לבן אדם. ואז הוא בא אחרי עשר שנים עם אותה קופת גמל ויש שמה 50,000 שקל. ה-50,000 שקלים פיצויים האלה הם כסף שעכשיו נהיה חייב במס. ובגלל שעברו כל כך הרבה שנים אז חוזרים אחורה לשנת הפרישה, ממסים אותו ועכשיו זה צמוד פלוס 4 ומהחמישים אלף הוא אוכל אותה ב-48%. אז הוא משלם 25,000 שקל על משהו שאפשר לשים לב אליו, אז עכשיו אני אומר: אוקי. יש את אלה שלא שמים לב, יש את אלה שלא יכולים לדעת כמו שאמרנו: התחלפה קופה. יש את אלה שהם עצלים הייתי קורא לזה בעדינות, הוא גם יודע אבל לא בראש שלו עכשיו למלא את כל הטופס אז הוא ימלא רק את מה שהוא משלם ויגידו לו: "לך עם הניירות כבר למס הכנסה". הוא לא הולך, הוא לא יודע כלום והבן אדם יכול להפסיד מזה הרבה כסף. אז מה אפשר לעשות? היום יש פתרון לזה. עובד שיביא ממסלקה פנסיונית לפני הפרישה שלו ותוכלו לראות בעין.

שאלה מהקהל: אנחנו לא יכולים להוציא.

לא, הוא צריך להוציא. אבל אם את רואה קופה, יש שם פירוט. יש שם תגמולים, יש שם פיצויים. פתאום את רואה קופת פיצויים שזה את המעסיק, אז זה משהו שאת חייבת להכניס אותו ב-161 להתחשבן עליו עכשיו ולקבל עליו פטור ממס מאשר בעוד כמה שנים. עכשיו תבינו משהו, פיצויי פיטורין רודפים את הבן אדם גם בקבר וגם אחרי. תגמולים, אם הבן אדם נפטר אז התגמולים פטורים, אין בעיה. היורשים מקבלים את זה פטור. פיצויים.

הערה מהקהל: (לא ברור).

מה זאת אומרת?

הערה מהקהל: יכול למצוא איזה סיבה.

בוא, נעזוב רגע את סעיפי המרירות. כרגע נכון להרגע התגמולים פטורים ממס אבל פיצויים לא. גם היורשים יצטרכו מה לעשות? לחזור לשנת הפרישה ולעשות בדיוק את אותו חישוב אם הם ירצו את הכסף. ולכן הערנות שלכם חשובה. אז אלה הדברים שאני אדגיש ואלה הדברים שאני אדבר. יש עוד הרבה דברים חשובים בעבודה שלכם כחשבי שכר. האם יש שאלות?

שאלה מהקהל: אם אני (לא ברור) אז זה לא אומר שאני כמעביד צריך להשלים לו אם הוא פספס מהקופה?

כן, אבל זה לא תמיד עובד ככה שהחישוב הוא שכר אחרון כפול זה והשלמה. תקח עובד מדינה, אין פה השלמה.

עובד המדינה מה הוא מקבל? הוא מקבל את הפידיון ימי מחלה ומה שהצטבר, זהו. אני רואה מול העיניים מטרה אחת, שהעובד יקבל את מה שמגיע לו. אז אם איפה שהוא יכול לתרום את חלקו ולהביא מסלקה פנסיונית אז שיתרום. איפה שאתם יודעים שיש קופות, אז תכניסו. זה מה שאני אומר. אני רואה את זה כל הזמן. אני נתקל בזה בעבודה.

עכשיו, אני גם אגיד לך איפה נהיה עוד יותר בעיה, עכשיו הבנתי שפתרו אותה, אני מחכה בכליון עיניים לדו"חות של 2015 כדי לראות. אבל פעם בדו"חות הקודמים שהיו עד 2013, עד התשיעי 14 עדיין הדו"חות השנתיים שקיבלתם מקופת הגמל היה לכם מחולק הכסף בין קופת גמל לתגמולים, מתחת לזה היה כתוב "לא משלמת לקצבה" ומתחת לזה היה כתוב "פיצויים". היתה הפרדה בין הכספים של עד 2008, של אחרי 2008 ופיצויים.

אחרי זה אמרו: אנשים לא מבינים את זה. אז בואו נעשה משהו יותר מובן, עשו דף יפה עם ציורים קישוטים מדבקות, שורה תחתונה, העלימו את השורה של פיצויים. כתוב לכם בדו"חות, תסתכלו על הדו"חות של 2014, ועל כל מה שקיבלתם עד עכשיו ב-2015, תראו שכתוב לכם: "סכום למשיכה חד פעמית" ו"סכום לקצבה", איפה הפיצויים? הפיצויים בפנים.

אז אני מסתכל, אני רואה: "סכום למשיכה חד פעמית 80,000". אני אומר: איזה יופי, יש לי 80,000 שאני יכול להוציא, בסוף מסתבר לי ש-60,000 מתוכם זה פיצויים. תיקנו כנראה את התקנה והשנה כנראה יצאו דו"חות יותר ברורים. רבותי, נורא חשוב, שימו לב לדבר הזה. עוד דברים שחוזרים על עצמם פה לפעמים, חשיבות נכונה, לשים לב טוב אני אדגיש את זה בקורס, לשים לב טוב הפרדה בין הקודים. אני אקדיש לזה דקה אחת ואני אמשיך הלאה. בהפרדה בין הקודים, לשים את הקידוד הנכון. קוד 4, קוד 6, קוד 1, דברים כאלה יכולים להיות משמעותיים מאד לעובד.

שאלה מהקהל: אני עובדת בחברה חדשה והעובדים באו עם קופות ישנות.

אין בעיה. את אחראית בתור חשבת שכר לפיצויים אצל המעביד שלך. פיצויים ישנים, הם צריכים להביא 161 ישן ולהתחשבן לבד מול מס הכנסה. לא נוגע אליך.

מילה אחת אני אגיד ואני אמשיך הלאה. קודם כל, מי שרוצה להצטרף למאגר דיוורים, אתם מקבלים ממני מאמרים, כתבות. אתם יכולים לרשום SMS למספר הזה, לשלוח SMS למספר הזה ולרשום מס באנגלית, רווח ואת כתובת המייל שלכם. אתם יכולים לעשות את זה מהפלאפון שלכם כמובן. אתם תקבלו הודעה, אני אזהה אתכם כחשבי שכר ואני אעביר אתכם למאמרים של חשבי שכר על מאמרים מקצועיים כי יש לי הפרדה. אתם תקבלו דיוורים כל שבועיים שלושה, כתבות וכל מה שצריך עדכונים. מי שרוצה, אני אזהה אותו היום כחשב שכר, אני אוכל להעביר אותו. היום שלחתי על טופס 161. היום שלחתי על זה דרך אגב. היום כתבתי בדיוק את הכתבה הזאת על סכומים שלא נכללים בטופס 161, זה מופיע היום.

עוד מילה אחת אני אגיד על הקורס ואני מיד ממשיך, סיימתי לצלם, זה בעריכה. זה אמור לצאת במאי. הרעיון הכללי הוא קורס מיסוי פרישה לחשבי שכר, מחולק לארבעה שיעורים. שיעור ראשון אמור להיות על פיצויי פיטורין, פנסיה ותיקון 190, מורכב מסרטונים סרטונים. שיעור שני זה טופס 161 ו-161א' כל מה שצריך לדעת על הטפסים האלה גם הכל בסרטונים. שיעור שלישי זה כל המקרים האלה שצריך לשים דגשים, טעויות, כל המשמעויות. ושיעור רביעי, חשבי שכר למתקדמים. ידע קצת יותר שאני חושב שחשב שכר צריך. המפגש החמישי יהיה מפגש איתי, מפגש פרונטאלי עם שאלות ותשובות ועדכונים וכל מה שצריך. כל הפרטים במייל. מי שלא במאגר, ומי שלא ישלח לי מייל והוא ייכנס, ברגע שיהיה יהיה. באינטרנט ארבעה שיעורים ומפגש אחד יהיה כנראה פה או באיזשהו מקום כזה.

אני רוצה עוד מילה אחת לדבר על עבודה במקביל לפנסיה. מתי זה קורה? בעיקר אצל נשים בגיל 62 בקרנות הוותיקות. מה הם הסכומים שמתקבלים מהמועד הזה ומה דינם? בקרן פנסיה הוותיקה יכול להיות סיטואציה כזאת, אישה הגיעה לגיל 62, היא ממשיכה לעבוד אבל היא כבר מתחילה לקבל פנסיה. ואז מה קורה? הפנסיה הזאת בדירוג המס נחשבת כעבודה נוספת והיא משלמת עליה מס מאד גבוה.

חוץ מזה, בפרישה שלה היא גם תקבל מענק בגין שנים עודפות. מה זה מענק בגין שנים עודפות? זה תשלום שמשולם אם היא עבדה מעל ל-35 שנה. היא תקבל החזרים, פיצויים וכולי וכולי. היא תקבל כל מיני סכומים שבדרך כלל ירד מהם מס מאד מאד גבוה. אפשר, בזכות החוק החדש ו-161ד' לתכנן לאותה גברת תכנון מס אחר. במקום שהיא תשלם הרבה מאד כסף, אפשר לבנות לה תכנית שגם משאירה לה פטור מסוים על הפנסיה, על הפיצויים שהיא הרי לא מקבלת פיצוים עכשיו, נכון? היא עדיין עובדת. אפשר לבנות לה תכנית של שריון פטור עתידי, בנוסף עם פטור על הקצבה ולבנות את זה בצורה כזאת שהחיסכון יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים. אז צריך לדעת איך לעשות את זה אבל תדעו שהאופציה קיימת.

שאלה מהקהל: מתי עושים את זה?

כשהיא מקבלת את התלוש. אחרי שהיא מקבלת את התלוש הראשון אז יהיה לה גם הכנסה וגם פנסיה, היא תלך למס הכנסה היא תעשה תיאום מס, נניח המשכורת שלה 20,000 והפנסיה שלה 5,000. אז כמה מס היא תשלם על הפנסיה? 34% כי זה כאילו עבודה נוספת.

שאלה מהקהל: אין לה פטור של 4,400?

אז זה העניין. יש פטור. קודם כל הוא 4,106 מקסימום. אבל זה פטור שכולל גם את הפיצויים כמו שדיברנו קודם עם ה-32 שנה. אז כל הרעיון הוא לדעת לחלק את העוגה בצורה נכונה.

שאלה מהקהל: מה לגבי הפרשה פנסיונית?

הפרשה פנסיונית אין לה. אם היא נמצאת שמה אז היא מתחילה קופה חדשה. היא מפסיקה עם מבטחים לצורך העניין, ומתחילה להפקיד עם המעביד לקופה חדשה שיתעסקו איתה בעוד כמה זמן.

שאלה מהקהל: כשהיא מקבלת (לא ברור)?

לא חייבים. אבל בדרך כלל במקומות שאני מכיר, בדרך כלל המעביד מאפשר לפתוח. רבותי, אני רק רוצה להגיד, זה עולם ומלואו ומי שלא עושה את זה מפסידה. אם היא משלמת מס מלא, היא תגיע למצב כשהיא תפרוש, בואו תבינו רגע משהו אחד מהרעיון אני כן אגיד, כשהיא תפרוש היא תקבל 100% פיצויים? התשובה היא לא. למה? כי אני מזכיר לכם ששישה אחוז כבר יושב בקרן פנסיה. נכון? תבינו את הרעיון. היא עובדת שלושים שנה, השכר שלה 10,000 שקל, היא תקבל 300,000 פיצויים? לא. מכיוון ששישה אחוז שמו לה בקרן. אז גם ככה מה יקרה? היא תגיע לגיל פרישה והפיצויים שהיא תנצל לא יגיעו בכלל לתקרות. כל הרעיון הוא להגיד: "עזבו, אני רוצה לנצל את התקרות האלה עכשיו בזמן שהיא עובדת ומשלמת מס גבוה". זה תכנון יפה, צריך לקחת את זה בחשבון.

סעיף 95 בשילוב עם פרישה, אני רוצה להזכיר לכם רק את הדבר הבא, פסק דין שבתון, מה אמר פסק הדין הזה? מישהו זוכר משהו? זה פסק דין חשוב שחוזר על עצמו בהרבה תיקים שבו יש בן אדם שהוא גם פורש וגם נכה מאה אחוז.

בן אדם נכה מאה אחוז מקבל פטור ממס עד איזה סכום? שש מאות ומשהו אלף, נכון? עכשיו תבינו מה קרה, הבן אדם הזה קיבל, זה בעליון, קיבל נניח 3,500 מיליון שקל מענקים חייבים במס, או אחרי שהפטור של הפיצויים הורדנו. מהשלוש וחצי מיליון הוא ביקש לפרוס, איך מס הכנסה ביצע לו את הפריסה? הוא נתן לו פטור על שלוש וחצי מיליון הוא נתן לו פטור של חצי מיליון נניח שנה ראשונה, ואת השלוש מיליון הוא פרס לו לשש שנים כסכומים חייבים במס. בא אותו בן אדם למס הכנסה ואמר: "זאת הכנסה מיגיעה אישית ובפטור כתוב: הכנסה מיגיעה אישית כל שנה מגיע לי 600,000".

אמרו לו: "מה פתאום, אנחנו עשינו לך פריסה בגדול בשפה של החבר'ה, עשינו לך טובה. מה אתה פה קופץ לנו? עשינו לך פריסה כדי שתשלם פחות מס. הגיעו לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון פסק לטובתו ומס הכנסה אימץ את זה ולכן תדעו, כשיש נכה מאה אחוז הוא יכול לבצע פריסה ולקבל הטבת מס מלאה לאורך כל השנים האלה של הפריסה. דרך אגב, אם הוא ילך למס הכנסה ויעשה פריסה, יקחו לו מס על השנים הבאות או יתנו לו פטור מלא? יקחו לו מס אבל יגידו לו: "תגיש דו"ח, לקבל חזרה". למה יקחו לו? שאם הוא ימות בדרך, שלא ייקח איתו את הכסף. זו הדאגה המרכזית.

שאלה מהקהל: ואם הוא מחויב בדו"ח, הוא מחויב עדיין בדו"ח כי הוא עצמאי והוא עשה פריסה?

לא קשור. הוא מגיש דו"ח וגם פורס. אין שום בעיה.

רבותי, הקצבה המוכרת, זה קשור להרצאה שלכם בבוקר. זה קשור להרצאה שלכם. מה למדתם בהרצאה שלכם היום עם השידורים ועם כל הדברים האלה? שאתם בעצם מכניסים את הנתונים, נכון? דיברו איתכם על זה או לא?

תשובה מהקהל: רק בפרישה.

כן, אבל נתונים. מוקד הידע. מה זה קצבה מוכרת ואיך זה קשור אליכם ואיך זה משנה עכשיו מאד מאד לאנשים ויכול לחסוך ואיך זה מתקשר לפי שתיים וחצי מהתקרה שדיברנו עליה? קצבה מוכרת רבותי זה כל המקומות שבהם למעשה אני עלול לשלם פעמיים מס על אותה פעולה. זה הרעיון של קצבה מוכרת. לא נלאה אתכם במה היה ומה פה ומה שם, בואו נדבר על מה שיש היום.

מה אמרנו שהתקרת שווי? 23,660? שאלתי אתכם אמרתם כל החבר'ה אצלכם החליטו להשאיר את המשכורת אותו דבר, נכון? זה נכון. הם ישלמו מס היום על שווי אבל מנגד, כשהם יקבלו קצבה, הסכומים האלה לא יכול להיות שהם ישלמו עליהם עוד הפעם מס. הם כבר שילמו עליהם פעם אחת.

שאלה מהקהל: מס הכנסה יודע את זה, לא?

מס הכנסה יודע את זה ברמה התיאורטית והעקרונית. ברמה הביצועית זה קצת יותר קשה. קצבה מוכרת זה משהו שנורא קשה להצליח מול מס הכנסה להגיע אליו, ואחרי שהצלחת מול מס הכנסה אז המכשול, את מגיעה למכשול היותר גרוע ממס הכנסה, שמס הכנסה בסך הכל יש להם כוונה טובה, עברנו את מס הכנסה ואז את מגיעה לחברת הביטוח. שמה עוד בלאגן.

יש לך כבר את האישור ביד ועדיין לא הצלחת להוציא כלום. עכשיו תשימו לב, מס הכנסה אומר את הדבר הבא: שלושה סכומים אני רואה אותם כסכומים ששילמת עליהם מס בזמן אמת. מה הם שלושת הסכומים? אחד, שווי. שתיים, סכומים שאתה שילמת בעד עצמך לקצבה בלי לקבל עליהם ניכוי וזיכוי. בואו נניח שההכנסה שלי היא מיליון שקל ואני כל שנה שם 100,000 שקל בקופת גמל.

הרי אני לא קיבלתי הטבה לפי 100,000, עצרו אותי באיזה תקרה של שלושים ומשהו. אז יצא מצב שאני הפקדתי לקופת גמל ולא קיבלתי ניכוי וזיכוי. אם זה המצב, אומר החוק בעצם הסכומים האלה אני רואה אותם כקצבה מוכרת. אני רואה אותם כקצבה מוכרת. ומה הדבר השלישי? עכשיו נראה אם אתם זוכרים. סעיף 45א'. זה הרגע שבו אני אומר סעיף 45א' סעיף 47 והקהל נהיה, יש שקט, יש עצבות קלה. סעיף 45א' רבותי זה סעיף שנותן זיכוי ממס מה שאתם משלמים במשכורת. מס הכנסה החליטו את הדבר הבא: בכל מקרה, מה שלא יהיה, כמה שלא תפקיד, לא תקבל בגין ההפקדה שלך כשכיר יותר מהתקרה הראשונה כפול שבעה אחוז.

התקרה הראשונה עומדת על 8,700, תכפילו בשבעה אחוז, זה נותן בערך 600 שקל. זאת אומרת שאם אני שכיר ומרוויח 30,000 שקל לחודש ומפרישים לי על כל השכר ואני משלם חמישה אחוז, אז אני משלם 30,000 כפול 5 זה 1,500. על איזה חלק מתוכו אני אקבל זיכוי? 600.

זאת אומרת ש-900 שקלים מה קרה איתם? הולכים לי לאיבוד. זה קצבה מוכרת. זאת אומרת, קצבה מוכרת זה סכומים ששילמתי לזיכוי עודף ולא קיבלתי, ניכוי וזיכוי באופן עצמאי שלא קיבלתי וסעיפי שווי. כל החיבור הזה ביחד נקרא "קצבה מוכרת".

אז מה עושים? הבעיה היא איך לזהות את הקצבה המוכרת? מ-2012 צריך לרוץ ולהוכיח למס הכנסה בעזרת תלושי שכר ובעזרת זה ובעזרת זה מהי קצבה מוכרת. מה משתנה עכשיו? אתם, בזכותכם יהיה לאנשים קצבה מוכרת. למה? כי אתם אמורים עם הממשק האחיד ועם הממשק הלא אחיד להקליד למעשה את הנתונים האלה. והנתונים האלה שאמורים להיות מוזרמים לחברות הביטוח, אמורים מראש לצבוע את הסכומים של קצבה מוכרת. זה הרעיון הכללי. מה שהיה בלתי אפשרי קודם, כמעט בלתי אפשרי, להתחיל לאתר את הסכומים האלה, אז אתם תצבעו. למשל, בתלוש השכר כשאתם עושים את הדיווח, הממשק, לא הממשק, הוא לבד יצבע 1,000 שקלים, בדוגמא שנתתי 900 שקלים, הוא יצבע אותם כקצבה מוכרת. מה עושים עם זה עכשיו הלאה?

הערה מהקהל: צריך להגיש דו"ח.

לא צריך להגיש דו"ח, שימו לב. בואו נקח דוגמא, בן אדם עבד 40 שנה ואתם צבעתם לו כל חודש 900 שקל. אז אנחנו לוקחים 900 שקלים כפול 12 חודשים כפול 40 שנה, יש לו 432,000 שקל שנצבעו מראש כקצבה מוכרת. זאת אומרת, יש לו את הקצבה הרגילה ויש לו את הקצבה המוכרת. ועכשיו מה שאמור להיות, אוקי, אמור זה מילה חשובה פה. מה שאמור להיות זה שהוא יקבל פנסיה מההפקדות הרגילות שלו ועל הפנסיה הזאת יחולו סעיף 9א', פטור, נוסחת הקיזוז, נוסחת הזה, 32 שנה, תיקון 190, כל זה יהיה שם.

הערה מהקהל: וזה מתוך זה 400,000 כבר צבועים.

לא מתוך. ובנפרד יש עוד 400, כן. מתוך הסכום הכולל 432,000 הוא צריך לפנות לחברת הביטוח והם צריכים מה לעשות? לחלק אותו במקדם שיהיה באותה העת, נכון? המקדם היום 200 שמשקף 17 שנים שנותרו לי לחיות אחרי גיל 67.

אבל מה יהיה המקדם בעתיד? המקדם בעתיד יהיה 400, אני יודע כמה אנשים יחיו פה, כל פעם ממציאים עוד גלולות רק כדי להאריך את החיים. בואו נחלק את זה רגע במאתיים לפי היום, 2,160 שקלי יהיו, זאת תהיה פנסיה שהיא קצבה מוכרת פטורה.

זאת אומרת, יכול להיות מצב שיהיה לבן אדם 7,000 שקל פנסיה רגילה ועוד 2,000 קצבה מוכרת. זה פטור לגמרי וה-7,000 שקלים יש עליה את הפטור, את הלא פטור, נוסחת קיזוז, מדרגות מס, כל מה שצריך. רבותי, זה משהו מאד גדול ולא יאמן, תשמחו, הוא בידיים שלכם בזכות כל הדבר הזה.

כי עד היום, לבוא ולהוכיח למס הכנסה את ה-432 כבר הי היותר קל לתת ללקוח מהכיס שלי 432 ותעזוב אותי מאשר להיכנס לזה כי עכשיו זה אמור להיות נורא פשוט, בואו נראה. אני אומר אמור, כל הזמן אמור אמור, אני מקווה. אוקי, זו הקצבה המוכרת.

תיקון 5, אנחנו מתקרבים לסיום,  תהיו רגועים. תיקון 5 זה תיקון שהוא מאד חשוב והוא נועד, מה אנחנו יודעים על כסף שאני מושך מקופת גמל לפני הזמן? שזה משיכה שלא כדין.

משיכה שלא כדין אני משלם עליה 35% מס. יופי, עכשיו, חסכו לי לפנסיה. עליתי לארץ בגיל 50, התחלתי לחסוך לפנסיה ויש לי 42,000 שקל בקופה.

אני מבקש לקבל פנסיה מקרן הפנסיה, מחברת הביטוח. מה הם עונים לי? הנייר אולי לא, אבל הבול עולה יותר. הנייר והבול ביחד עולים יותר. ולכן הם אומרים לי: "אדוני, אנחנו מצטערים

אבל להתחיל להכניס אותך למערכת עכשיו של הדיוורים והחישובים, קח את הכסף תהיה נחמד". יושב לו הבן אדם בביתו, נהנה מהחיים עם 42,000 השקלים שיש לו, ואז מה קורה? דופק מס הכנסה על דלתו ואומר לו: "אנחנו שותפים, זה משיכה שלא כדין, 35% אלי". אז יוצא מצב שבן אדם חסך לפנסיה ואחרי שהוא סיים לחסוך לפנסיה והוא רוצה את זה לפנסיה, לא נתנו לו את זה ואז הענישו אותו שהוא לא לקח את זה כפנסיה. זה דבר שיכול להיות פה, במדינת ישראל.

אז באזור 2012, קצת לפני 2008 קצת אחרי, תיקנו את תיקון 5 ותיקון 5 בעצם בא ואמר את הדבר הבא: אם אתה מקיים את התנאים הבאים האלה אתה יכול לקחת את כל הכסף בלי מס בכלל. וזה אומר, שאם אתה הגעת לגיל אבל תשימו לב טוב מה הגיל פה, גיל פרישה חובה, 67 גם בגבר וגם באישה.

לא גיל פרישה רגיל, רק גיל פרישה חובה ואם יש לך בקופה לא יותר מ-91,000 שקל, כי אם יש לך 91,000 אז מה אתה יכול לעשות איתם בעצם? לתרגם אותם לפנסיה, זאת היתה המטרה. אם יש לבן אדם 120,000 אז המדינה אומרת: "אדוני, קח פנסיה של 600 שקל לחודש. אל תמשוך".

אבל אם יש לו פחות, אין בעיה והוא לא מקבל פנסיה.

הוא לא מקבל פנסיה כי אם הוא היה נניח מקבל 2,000 שקלים ממנורה, אז הוא היה פשוט מחבר. יופי, אז הוא לא מקבל פנסיה, זאת אפשרות אחת, ברור, נכון? אבל יש עוד אפשרות, הסעיף מדבר על עוד משהו, הוא מדבר על לא מקבל פנסיה למעט מוותיקה. למה? כי אם יש לו 3,000 שקל פנסיה ותיקה ויש לו 60,000 שקל, הוא יכול לחבר ביניהם? הוא גם לא יכול לחבר. אז אם יש לו ותיקה, תקציבית או אין לו בכלל, הוא לא יכול לחבר, קח את הכסף עצמו.

שאלה מהקהל: התשעים ומשהו אלף זה מכל הקופות?

לא, כל הקופות לא כולל כספים הוניים עד 2008. כל כספי הקצבה. כי הוני אתה יכול למשוך, פטור. בסדר?

שאלה מהקהל: (לא ברור).

תחלק במאתיים, ארבע מאות ומשהו שקל.

אנחנו ב(לא ברור) האחרונה, סעיף 47 ו-45א', אנחנו עכשיו הולכים ללמוד לעומק את הסעיפים האלה, להבין איך זה הולך להיות החישוב.

אני מספר את זה בהרבה הרצאות אבל זה משהו שהוא. אני מלמד באוניברסיטת בר אילן במסלול מיסים, במסלול ראיית חשבון אני מלמד שם מיסים. לימדתי פעם אחת סעיף 47 ניכוי וזיכוי, גמרתי, לימדתי את ניכוי ואחרי ההפסקה הייתי אמור להתחיל זיכוי. אמרתי טוב, בואו נעשה ניסוי, התחלתי רשמתי על הלוח "סעיף 47 ניכוי" ואני מתחיל ללמד.

אותו דבר מה שלימדתי אותו דבר לפני שעה ומשהו. והם כולם כותבים. נתקלו בזה לראשונה. עד שאני רואה איזה אחד מרים את הראש, מסתכל שמאלה ימינה, אומר "אולי אני לא בסדר פה" הוא בעדינות אומר לי: "לא דיברנו על זה כבר?" זהו. זה מה שמייחד את הסעיפים האלה, אי אפשר להבין אותם אף פעם.

אז אני לא אלאה אתכם בחישובים שלהם אבל בכל זאת. קודם כל, 18,170 מה משמעות המספר הזה? 18,170 זה הסכום שהופך את הבן אדם להיות עמית מוטב.

עמית מוטב זה אומר שהוא בעצם יקבל הטבות גבוהות יותר, הטבות גדולות יותר במסלול של קופות גמל בלי לבלבל את המוח. עמית מוטב מקבל יותר כסף על הטבות המס שלו. 18,170 זה סכום שנתי. אני רק רוצה דגש קטן לחשבי שכר.

נניח שהמשכורת שלי היא 20,000-30,000 שקל לחודש. ה-18,170 האלה זה הכסף של העובד ושל המעביד, כל מה שהופקד לקצבה כולל פיצויים. נניח שהופקד 18.33, שמונה עשרה ושליש מתוך שלושים אלף, אנחנו מגיעים ל-5,000 שקל בחודש כשהתקרה היא 18,000 שקל בשנה.

בינואר, מה הוא מקבל? מה אני מחשב בתלוש? עמית מוטב? לא. לא ייחשב עמית מוטב מכיוון שהחישוב הוא שנתי. מחר הוא נוסע לתאילנד 11 חודש, בחישוב שנתי הוא לא עמית מוטב. אני לא יכול לתת לו עמית מוטב.

למה חשוב לי להדגיש לכם את זה חשבי שכר? כי בינואר המחשב יחשב לו כאילו שהוא לא מוטב, בפברואר יהיו כבר 10,000, הוא עדיין לא מוטב, מרץ הוא לא מוטב, באפריל יהיה תיקון רטוראקטיבי של התלוש כי הוא יהפך בעצם לעמית מוטב.

ואז הוא יבוא אליכם עם אותו תלוש, המשכורת לא השתנתה, הוא מרוויח שלושים אלף, והוא לא יצליח להבין למה יש לו פתאום מינוס ויש לו החזרי כסף, אם הוא יבוא. המשתמש הסביר לא יבוא. הוא יגיד: טעו, נהיה בשקט, נגיד תודה. לטובתי אני שותק. אבל אם יש, תמיד יש איזה אחד כזה שהוא לא עוזב אתכם. יבוא אחד כזה, אז יש לכם כבר תשובה לענות לו: "מה קרה לך, נהיית מלא מוטב למוטב". הוא לא יבין, הוא יגיד: "אה, טוב" וזהו. ונגמר הסיפור, אוקי? זה ההסבר. עכשיו דוגמאות נעזוב איתכם. אני רוצה דוגמא להגבלת התקרה.

שאלה מהקהל: מה המשמעות של עמית מוטב?

מי שעמית מוטב מקבל תקרות מוגדלות יותר, מקבל במילים פשוטות נניח, יכולת לקבל ניכוי קופת גמל של 22,000 שקל לעומת 5,000 של עמית לא מוטב. זאת אומרת, הטבות המס גדולות בצורה משמעותית אם אתה עמית מוטב. זה בעצם היה הרעיון, לעודד אותך להפקיד לקצבה.

שימו לב, יש כאן בן אדם עם משכורת 600,000 המשכורת המבוטחת שלו 201,000. בעצם למה אני מראה את זה? מה היתה התקרה אמרנו? אמרנו שהעלו את התקרה לפי 2.5 נכון? אתם זוכרים? 261,000 אז מה זה אומר? זה אומר שגם אם יש לו,תראו, אם יש לו משכורת מבוטחת 201 אז יש לו כמעט 400,000 לא מבוטח, נכון? אבל האם הוא יכול לקבל הטבה על כל ה-400,000? לא.

הוא יכול לקבל הטבה רק על ההפרש בין 201 לבין 261 זה הרעיון הכללי. רגע תראו, סינית סינית סינית סינית, עברית רגע, אתם רואים פה 261-201? 60,000? כל החישובים אחר כך, לא משנה עכשיו החישובים. אני לא נכנס איתכם לזה, כל החישובים מחושבים לפי מה? לפי שישים. זאת אומרת, זה מה שדיברתי קודם על אותו אחד שבהייטק וכולי שכבר אולי לא כדאי לו היום, הכדאיות להפקיד הלכה ופחתה.

דוגמא מספר שתיים, יש לו 500,000 ויש לו 300,000 שקל משכורת מבוטחת. אז מה יקרה איתו פה? כמה ניכוי? הוא רוצה להפקיד באופן עצמאי. יש לו הפרש של 200,000 האם הוא יכול להפקיד?

הערה מהקהל: לא. השכר המבוטח (לא ברור).

יפה, כולם יודעים לקרוא. הפתרון הוא פה. אז פתרון, אין ניכוי. השכר המבוטח מעל 261, זה הוריד את הכדאיות לאנשים בעלי הכנסות גבוהות לבצע הפקדות לבד כי הם לא מקבלים מזה כלום למרות שכמו שלמדנו לפני דקה, ההפקדה העודפת הזאת תחשב לקצבה מוכרת אבל אני בגיל שלושים עכשיו אפקיד בשביל זה, לא תמיד זה יקרה.

אוקי, 45 נסיים רק עם זה. שדה 268 אני בכל זאת אדגיש למי שמתכוון מביניכם להגיש דו"חות, הוא הפקדות של עמית עצמאי לזיכוי. ניתן לקחת את ההפקדה שלכם באופן עצמאי לקופת גמל ולפצל אותה מראש בדו"חות בין ניכוי לבין זיכוי. ניתן לבצע את זה, אתם יכולים לעשות את זה, אין שום בעיה. המלצה מקסימאלית לעצמאי זה המלצות להפקדה, זה החלק שלכם פחות רלוונטי אבל כשיש הרצאה נניח על ניכוי וזיכוי, רק על זה , לא כמו היום שתי דקות.

ניכוי וזיכוי לרואי חשבון, אחרי חמש דקות בערך מתחילות להגיע השאלות: "מה הסכומים?" במילים אחרות: "עזוב אותנו מהרובד א' רובד ב', תגיד לנו מה להגיד ללקוח". אז זה מה שצריך להגיד ללקוחות.

המלצה מקסימאלית לשכיר שהשכר המבוטח שלו מעל 104,400. שימו לב, יש שכירים שרוצים לנצל את שכבות המס בתלוש השכר והם לא עוברים את התקרה שדיברנו עליה קודם. נניח יש לו 250,000 משכורת, מתוכה 150 מבוטחת. הוא רוצה להפקיד בתלוש את המאה, אז ההמלצה היא להפקיד 16% מהסכום הזה.

אם אני אחזור רגע לדוגמא של קודם, נכון אמרנו ההוא עם ה-25 פלוס רכב, בואו נעשה אותו כרגע לצורך העניין 15 פלוס רכב. אז 15 פלוס רכב הוא לא עובר את התקרה. הרכב, 5,000 שקל שווי נניח כפול 12= 60,000. הוא יוכל להפקיד 16% בשנה, 9,600 ואז הוא מנצל מקסימום את הטבות המס המקסימאליות.

דבר אחרון, זה ביטוחי חיים. כל מי שיש לו הפקדות לביטוחי חיים, כל מי שהוא שכיר ויש לו הפקדות לביטוחי חיים, שווה לו לבדוק האם מגיע לו בגין ההפקדות האלה החזרי מס.

למה? כי ההפקדות שלו של שכיר, אנחנו ראינו שהם נעצרות בתקרה ויש רובד נוסף שאותו אפשר לנצל כנגד ביטוחי חיים. ולהרבה מאיתנו יש במשכנתא תשלום של ביטוח חיים, כדאי לכן לבצע בדיקה, יש לכם את התוכנות, יש לכם את הכל, כדאי לכם לעשות את הבדיקה הזאת ולראות אם מגיע לכם החזרים.

שאלה מהקהל: זה ישירות במס הכנסה או ש...? רק במס הכנסה.

את יכולה, יש סימולטור של מי? מי אמר? יש סימולטור באתר של מס הכנסה, אתם יכולים לנסות שמה. תצליחו בפעם ה? בפעם השלישית. בפעם הראשונה תמלאו את כל הפרטים, ואז פתאום הכל יימחק, אחרי שמילאתם את הכל. תכנסו עוד הפעם, תמלאו בסבלנות אל כל הנתונים ואז הוא עכשיו נעצר, שום כפתור לא מגיב. ובפעם השלישית באמת תגיעי לחישוב הנכון רבותי, צריך לעצור לפני שעושים חשבון. יש כאן כרטיסי ביקור מי שרוצה תודה רבה, להתראות.