`

השי לפסח מתקרב: בהייטק עוברים לתת סירים במקום תווי קנייה