`

רוב המעסיקים עדיין לא מיידעים מועמדים לעבודה על אי קבלתם

the marker