הרצאות בנושא  

דוח חבות הבראה : הדרכה

חזור לרשימת הרצאות בנושא

דוח חבות הבראה

הדרכה

בתוכנת השכר טריו של עוקץ מערכות ניתן להפיק

דוח חבות הבראה באופן הבא

לרוב מפיקים דוח זה בסוף שנה ולכן נכנס בחודש עבודה דצמבר של השנה הרלוונטית

ניתן כמובן להפיק דוח זה מכל חודש עבודה רצוי.

ראשית יש לבנות את הדוח במחולל הדוחות

תפריט דוחות-מחולל דוחות-הגדרת דוח במחולל- נלחץ על חדש.

ניתן שם וכותרת

מלשונית אישיים נתייג את הרצוי

מלשונית העדרות

על השורה של הבראה נתייג את יתרה

נצא ונשמור את שהגדרנו

לאחר מכן נכנס

לתפריט דוחות-מחולל דוחות-הגדרת נוסחאות

וניבנה נוסחא שתציג לנו את הערך הכספי.

נלחץ על חדש.

ניתן שם לנוסחא

בלשונית העדרות נתייג את יתרה על השורה של הבראה.

בצד שמאל של המסך באזור מבנה הדוח

נרד לשורה שניה , בטור קבוע נרשום את המחיר ליום הבראה, נכון לשנת 2019 המחיר הוא  378 .

באותה שורה נציב את העכבר על הטור של סימני פעולות חשבון ונבחר מהרשימה את האופציה כפול

נוסחא זו לוקחת את יתרת הבראה וכופלת במחיר ליום 378.

נצא ונשמור

כעת יש להכניס נוסחא זו לתוך הדוח .

נחזור לתפריט דוחות- מחולל דוחות-הגדרת דוח במחולל

נבחר את הדוח שהקמנו

בצד ימין נוספה לשונית שנקראת נוסחאות, נבחר ממנה את הנוסחא שהקמנו

נצא ונשמור

הפקת הדוח מתבצעת מתפריט דוחות מחולל דוחות-הפקת דוח במחולל

ניתן להעביר דוח זה לאקסל או ל PDF